2018 zeer druk jaar voor Brandweer Twente

Datum: 08-01-2019

10.56 uur - In 2018 kwam Brandweer Twente 4.452 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is meer dan in 2017. Toen waren er 3.547 incidenten. De storm op 18 januari en de droge zomer zorgden voor deze toename. Vanuit 29 kazernes verleende de brandweer gemiddeld 12 keer per dag hulp aan de inwoners van Twente.  

 
 
Op de site https://jaarbericht.brandweertwente.nl/ staat een overzicht van alle incidenten en overige activiteiten van het afgelopen jaar. Ook staat er een overzicht van de incidenten per gemeente met een interactieve incidentkaart per buurt: https://jaarbericht.brandweertwente.nl/?page_id=348
 
‘Met ruim 900 incidenten meer dan in 2017 hebben we een drukker jaar achter de rug’, vertelt Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente. ‘We zien een duidelijke piek in het aantal stormschade meldingen op 18 januari en het aantal buitenbranden in de zomerperiode. Helaas zijn in 2018 ook twee personen om het leven gekomen bij een woningbrand. Ook het aantal ongevallen nam toe. Dat zijn natuurlijk incidenten met veel impact. Voor de direct betrokken, maar ook voor ons als hulpverlener’. In 2018  waren er minder dienstverleningsmeldingen. Hierbij moet je denken aan het verlenen van assistentie aan de ambulance, liftopsluitingen en hulpverlening aan dieren. De trend van minder uitrukken naar automatische meldingen zet zich voort ( van 1.023 in 2016 naar 757 in 2018). Een overzicht van de incidenten per Twentse gemeente is hier https://jaarbericht.brandweertwente.nl/?page_id=513 te vinden. 
 
Altijd kunnen rekenen op hulp ‚Ä®Bij woning- en industriebranden rijden we vanuit verschillende kazernes in Twente altijd tweezijdig aan. Stephan Wevers: ’Inwoners kunnen hierdoor altijd rekenen op de inzet van de brandweer. We werken niet met gemeentegrenzen, maar met operationele grenzen. Dit kan alleen doordat we in een netwerk van 29 kazernes met elkaar samenwerken. Een voorbeeld dat dit illustreert is de brand bij afvalverwerker Twence. Brandweermensen van alle Twentse kazernes zijn langdurig ingezet om de complexe brand te bestrijden. Dit was natuurlijk een uitzonderlijke brand, de meeste (woning)branden weten we met één eenheid te blussen. Zo hebben we afgelopen zomer veel te maken gehad met veel kleine natuurbrandjes. In een klein deel van het totaal aantal branden (1.468) ging het om 31 grote branden. Dit is vergelijkbaar met 2017. Toen waren er 28 grote incidenten’.  
 
Schoorsteen- en keukenbranden meest voorkomende oorzaak woningbranden 
Naast incidentbestrijding en hulpverlening heeft de brandweer ook taken als voorlichting , advisering en toezicht op het gebied van brandveiligheid. In 2018 gaf de brandweer in veertien gemeentes 5.241 keer advies, toezicht of voorlichting. Ook doen we steeds vaker brandonderzoek. Hierdoor kunnen we nog beter en veiliger brand bestrijden en kunnen we beter voorlichting geven om branden te voorkomen. In 2018 werden 43 branden onderzocht. De meest voorkomende oorzaak van woningbranden zijn net als in 2017 schoorsteen- en keukenbranden. 
 
Bijgevoegde factsheet geeft in een oogopslag een beeld van de werkzaamheden van Brandweer Twente in 2018.
 
 



Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: