Bedrijven Investeringszone haalt het niet

Datum: 08-11-2017

15.00 uur - Eigenaren van bedrijfspanden op bedrijvenpark ‘t Lochter hebben via een stemming besloten dat de Bedrijven Investeringszone (BIZ) niet doorgaat. Dat laat het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn weten. Dit betekent dat de revitalisering van bedrijventerrein ‘t Lochter op een minder ambitieus niveau wordt voortgezet.

De BIZ is in feite een belastingmaatregel op verzoek van de ondernemers zelf, waarvan de baten rechtstreeks worden aangewend voor verbetering van het bedrijventerrein. De wet schrijft dan ook voor dat er onder die ondernemers voldoende draagvlak voor de BIZ moet zijn. Dat draagvlak is uiteindelijk niet groot genoeg, zo is uit de stemming gebleken.
 
Pandeigenaren stemmen tegen
Nadat op 31 oktober om 17.00 uur de inzendtermijn voor stemformulieren was gesloten, heeft notariskantoor Oude Engberink de stemmen geteld en gewogen. Om de BIZ te kunnen invoeren, moet de uitslag van de stemming aan een aantal voorwaarden voldoen. Minstens de helft van de bijdrageplichtigen moet zijn stem uitbrengen. Dat percentage bedroeg bij de stemming 76. Minimaal twee derden van die uitgebrachte stemmen moet voor de maatregel zijn. Dat bleek niet gehaald te worden. Van de 324 uitgebrachte geldige stemmen waren er 70 (22 procent) voor. Het percentage tegenstemmers was dus 78.
 
Aanleiding
In 2010 heeft de provincie Overijssel subsidie beschikbaar gesteld voor de revitalisering van bedrijvenpark ’t Lochter onder voorwaarde dat de gemeente 100% co-financiert en samen met de ondernemers voor een goed plan met een meerjaren onderhoudsplanning zorgt. Dit revitaliseringsplan met achttien punten is door de gemeente in nauwe samenwerking met de Vereniging Parkmanagement ’t Lochter en de Businessclub Hellendoorn-Nijverdal opgesteld. Een deel van dit plan wordt volledig gefinancierd door provincie en gemeente maar een ander deel vereist een meerjarige financiële bijdrage van de ondernemers. Om deze bijdrage structureel te garanderen en eerlijk te verdelen over de ondernemers, is geprobeerd een BIZ in te voeren.
 
Gevolgen
Ondanks het afblazen van de BIZ door de ondernemers, gaat de revitalisering grotendeels gewoon door. Er is al eerder gestart en de eerste resultaten, zoals de aanleg van fietspaden, zijn inmiddels zichtbaar. In principe wordt de complete revitalisering gewoon uitgevoerd maar op onderdelen zal dit op een minder ambitieus niveau zijn dan met een BIZ mogelijk zou zijn geweest. Met name op het gebied van collectieve preventieve beveiliging met behulp van de inzet van slimme camera’s zullen de doelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd. Wethouder Jelle Beintema vindt het jammer dat de BIZ niet doorgaat. “Ik denk echt dat ondernemers hier een kans hebben laten liggen, maar de revitalisering als geheel staat niet onder druk. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een truckparking en zijn volop bezig met de vergroening van het bedrijvenpark ’t Lochter. Die maatregelen gaan gewoon door.”
-----------
 
Reactie van de Vereniging Parkmanagement ‘t Lochter en de Stichting BIZ ’t Lochter
 
Bedrijven Investeringszone haalt het niet
 
De besturen van de vereniging Parkmanagement ’t Lochter en de stichting BIZ ’t Lochter hebben kennisgenomen van de uitslag van de BIZ-stemming. Evenals de gemeente vinden zij het jammer dat de BIZ het niet gehaald heeft maar zij respecteren de mening van de ondernemers die uiteindelijk de belangrijkste doelgroep voor de BIZ vormen.
 
Voor het niet doorgaan van de BIZ heeft de vereniging Parkmanagement geen plan B. Dat is ook niet nodig want de revitalisering is niet afhankelijk van de BIZ. Die revitalisering is sinds de oprichting van de vereniging Parkmanagement in 2012 feitelijk al in werking getreden. De vereniging telt nu ruim 80 leden en groeit gestaag. Het nut van de vereniging is de afgelopen jaren ruimschoots bewezen door de collectieve inkoopvoordelen die zij voor haar leden heeft bereikt, het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijvenpark ‘t Lochter en het samen met gemeente opstellen en uitvoeren van het revitaliseringsplan. Met de invoering van de BIZ zouden veel ambities snel waargemaakt kunnen worden en een evenredige verdeling van de kosten worden bewerkstelligd.
 
De meeste plannen zullen, ondanks het niet doorgaan van de BIZ, gewoon uitgevoerd worden, maar dan op een lager ambitieniveau of pas over een langere termijn.
 
Het plan, waarin het grootste deel van de BIZ-gelden geïnvesteerd zou worden, is de collectieve en preventieve veiligheid. Hiervoor was een plan met intelligente camera’s en live bewaking via Iwatch opgesteld en zou er permanent een eigen beveiligingsdienst op het bedrijventerrein aanwezig zijn. Ervaringen met dit systeem in onder andere Deventer hebben bewezen dat hiermee de criminaliteit tot bijna 0% wordt teruggebracht. Het bestuur van Parkmanagement en veel van haar leden zien veiligheid als hoogste prioriteit en betreuren het dat dit plan nu niet uitgevoerd kan worden.
 
Met de invoering van de BIZ zou bedrijventerrein ’t Lochter het beste bedrijventerrein van de regio zijn geworden. De vereniging Parkmanagement ’t Lochter heeft deze ambitie nog steeds en hoopt door de positieve inzet van de ondernemers en groei van haar vereniging dit uiteindelijk ook te bereiken. Samen met de gemeente blijft zij er haar schouders onder zetten om een belangrijk deel van de revitalisering volgens plan eind volgend jaar gerealiseerd te krijgen.
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Han schreef op 11-11-2017

Hele mooie plannen allemaal. Laten ze eerst die leegstand eens opvullen en/of afbreken. Ziet er niet uit.

Mitis schreef op 11-11-2017

Ze ? Wie is ze ? wie betaald de rekening jij Han?

Dirk Jan schreef op 12-11-2017

Heb jij nog idee├źn Mitis wat we met de leegstand kunnen doen ?

Han schreef op 12-11-2017

Mitis, wat denk je van de gemeente en de bedrijven. Ze willen 't Lochter uitbreiden, maar laten ze eerst die leegstand aanpakken en opvullen. Mocht de gemeente geen geld hebben, dan kunnen ze altijd nog bij jou aankloppen, toch?

Mitis schreef op 12-11-2017

Het Bedrijven Investeringszone (BIZ) plan van onze gemeente lijkt mij als buitenstaander een redelijk plan. Hoe je het wendt of keert de kosten van het gedeelte voor de eigenaren drukken op de exploitatie kosten van het onroerendgoed en willen de eigenaren terug zien in de huur inkomsten. In de onroerendgoed handel speelt, anders dan in de politiek niemand voor Sinterklaas. Als ze geen redelijke terugverdientijd zien, zullen ze afhaken of er van uitgaan dat uiteindelijk de politiek wel weer van jouw geld Sinterklaas gaat spelen. De gemeente heeft natuurlijk meer belang bij verkoop van grond in 't Lochter omdat die kapitaalskosten iedere jaar weer op de begroting drukken.

Uw reactie

Naam:
Bericht: