Inwoners tevreden over de Wmo in 2021

Datum: 19-07-2022

11:44 - uur Jaarlijks laat de gemeente Hellendoorn een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitvoeren onder de inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het onderzoek over het jaar 2021 laat mooie resultaten zien op het gebied van dienstverlening, kwaliteit en het effect van de ondersteuning.Jaarlijks laat de gemeente Hellendoorn een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitvoeren onder de inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het onderzoek over het jaar 2021 laat mooie resultaten zien op het gebied van dienstverlening, kwaliteit en het effect van de ondersteuning.

 

Doorlopend onderzoek

Het CEO van 2021 was net als het onderzoek van 2020 een doorlopend onderzoek. Dit betekent dat de inwoners op twee momenten in het jaar gevraagd is om hun ervaringen te delen, zo kort mogelijk na een contactmoment. In het eerste deel van het onderzoek werden inwoners bevraagd over het contact met de gemeente. In het tweede deel gingen de vragen over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning.

 

Cliëntervaring 2021

Het algehele beeld is dat inwoners van de gemeente Hellendoorn erg tevreden zijn over de Wmo. Zij beoordelen het contact met de gemeentelijke consulent met een gemiddeld cijfer van 7,9. De uitvoering van de ondersteuning door de zorgaanbieder wordt gewaardeerd met een 8,1. Daarnaast wist 84% van de ondervraagden waar zij konden aankloppen met hun hulpvraag. Een prachtig resultaat ten opzichte van het resultaat in 2020, toen was het resultaat 71%. Maar liefst 92% vindt de ondersteuning goed aansluiten bij de hulpvraag en 84% geeft aan een betere kwaliteit van leven te hebben door de ondersteuning.

 

De bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning is gedaald naar 23%. Daarnaast blijkt de behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning relatief laag te zijn. Dit zegt niets over de bekendheid en behoefte van inwoners die níet bekend zijn bij de Wmo. Versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning (voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn) is en blijft een belangrijk onderwerp, waar later dit jaar uitvoering aan wordt gegeven.

 

Complimenten aan consulenten en zorgmedewerkers

De verantwoordelijk wethouder Annemarie Dubbink is tevreden over de resultaten.

“Het onderzoek geeft ons waardevolle informatie en inzichten over hoe inwoners de kwaliteit van de ondersteuning ervaren. De consulenten en zorgmedewerkers staan dagelijks klaar om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Er zijn een aantal punten die aandacht nodig hebben en die we kunnen verbeteren, maar het algehele beeld is heel positief. 92% van de ondervraagden heeft aangegeven dat de ondersteuning die zij ontvangen goed aansluit bij de hulpvraag. Dat is iets waar we trots op mogen zijn”.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Het onderzoek is bedoeld om inzicht te bieden in het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning en het effect van die ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek zijn in te zien op de website van de gemeente Hellendoorn via de volgende link: www.hellendoorn.nl/wonen-leven/publicatie/cli-ntervaringsonderzoeken

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: