Informatiebijeenkomst Noabershof Nijverdal op 15 november

Datum: 18-10-2021

11.47 uur - Het initiatief van de Nijverdallers Jos van den Born en André Odding om een Noabershof in Nijverdal te realiseren is breed omarmd. Op dit moment hebben maar liefst 120 echtparen en/of alleengaanden zich gemeld als geïnteresseerde. Dit geeft duidelijk aan hoe groot de behoefte is voor veel inwoners om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan wel kleiner te willen gaan wonen in een mooie sociale omgeving.

Maar ook geeft dit aan dat er behoefte is aan (betaalbare) senioren- én aan starterswoningen. Om belangstellenden te informeren over hun plannen organiseren ze op maandag 15 november vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in Het Centrum in Nijverdal.
 
Noabershof Nijverdal is een project van duurzame levensloopbestendige koop en huurwoningen in een hofjesstructuur waarbij zelfstandigheid, privacy en noaberschap hand in hand gaan. Een levendige diverse en inclusieve gemeenschap waarbij jong en oud iets voor elkaar wil betekenen zonder zorgplicht. Enerzijds is dat de huidige generatie senioren die nog energiek, zelfstandig en ondernemend is, graag zelf beslist over het inrichten van het eigen leven, zo ook over hoe men in de laatste fase van het leven wil wonen. Een fase waarin men soms ook wel wat hulp van een ander kan gebruiken. Anderzijds is er de jongere generatie die op zoek is naar een betaalbare (starters)woning, duurzaam wil wonen in en sociale diverse omgeving en bereid is om zo nu en dan ook die hulp te bieden.
 
De initiatiefnemers hebben hun plannen aan de gemeente Hellendoorn voorgelegd en gevraagd of zij via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een of meerdere Noabershofjes mogen realiseren op de locatie Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat. Deze locatie komt eind 2023 vrij als de nieuwbouw van Reggesteyn aan de Noetselerbergweg is gerealiseerd.
 
De gemeente is enthousiast over de plannen die helemaal voldoen aan de Woonvisie en Woonzorgvisie van de gemeente Hellendoorn. De gemeente is nu druk bezig om te onderzoeken wat de stedenbouwkundige, planologische, milieu en financiële (on)mogelijkheden zijn voor de realisering van een of meerdere woonhofjes op deze locatie.
 
De initiatiefnemers willen in de Noabershof een zo breed mogelijk afspiegeling van de samenleving. Daarom willen ze naast koopwoningen ook een aantal huurwoningen onderdeel laten zijn van de Noabershof. Ze hebben de woningcorporatie Reggewoon bereid gevonden om te gaan participeren in de hof. De beiden partijen hebben daarvoor een intentieovereenkomst gesloten.
 
Op ma. 15 november vanaf 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in Het Centrum. Tijdens die bijeenkomst zullen de initiatiefnemers hun plannen nader toelichten en zal wethouder Margreet Overmeen vertellen over het gemeentelijk woonbeleid en hoe men staat tegenover het initiatief. Ze zal ook ingaan op het (besluitvormings)proces en het tijdpad dat nodig is voor de realisering van dit initiatief. De directeur van de woningcorporatie Reggewoon, John Olde Olthof, zal vertellen over hun woonvisie en ook zullen de initiatiefnemers van de Noabershof Rijssen over hun ervaringen vertellen. Tot slot zal de door de initiatiefnemers in de arm genomen architect Ron Hoogsteder zijn visie op de plannen geven en hoe hij de participatie van de uiteindelijke kopers vorm wil geven. Op interactieve wijze wil men op de avond ook een beeld krijgen van de wensen en voorkeuren van de geïnteresseerden. Daarvoor is het nodig dat men zijn/haar telefoon meeneemt.
 
Omdat er vanwege de coronamaatregelen een beperking zit in de zaalcapaciteit moet men zich wel aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kan door een mail te sturen naar info@noabershofnijverdal.nl. Daarbij moet men aangeven met hoeveel personen men komt.
 
Foto is gemaakt in de Knarrenhof te Zwolle.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Jos schreef op 18-10-2021

Voorzitter Jan Nijland van de Stichting Noabershof Riessen schetste als inspreker in de commissie Grondgebied donderdagavond nog even de opzet van het initiatief. Daarbij moest hij ook toegeven dat het tot op heden niet is gelukt een jong gezin voor het woonproject te interesseren. Gemeenschappelijke voorziening Hij weet dat aan het feit dat door de beperkte omvang van de bouwlocatie de twaalf geplande woningen te duur zijn voor starters op de woningmarkt. Noabershof op ’n Esch heeft ook een gemeenschappelijke voorziening, die door alle kopers moet worden betaald. Daardoor is de prijs van een standaardwoning met 265.000 euro aan de hoge kant. Denk dat het alleen maar duurder wordt.

Jos schreef op 18-10-2021

Namens Bouwbedrijf Haase mogen wij aanbieden: de laatste woning in een fraai hofje! KOOPSOM € 310.000 vrij op naam Wilt u wonen in een nieuwbouwwoning, gasloos en voorzien van alle gemakken? De saamhorigheid van wonen in een fraai hofje,

Uw reactie

Naam:
Bericht: