Negen inwoners gemeente Hellendoorn ontvangen Koninklijke onderscheiding tijdens jaarlijkse lintjesregen

Datum: 26-04-2021

15.05 uur - Burgemeester Anneke Raven heeft maandag 26 april 2021 een verrassingsbezoek gebracht aan negen inwoners van de gemeente Hellendoorn om aan hen persoonlijk een Koninklijke onderscheiding te overhandigen. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om de negen inwoners van de gemeente te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

De volgende inwoners (in alfabetische volgorde) krijgen maandag 26 april 2021 de Koninklijke onderscheiding overhandigd:

 

Mevrouw M. (Marjolein) Bakker (44 jaar) uit Nijverdal

Zij werkt als verkoopmedewerker bij Albert Heijn te Nijverdal. Naast dit werk ontplooide/ontplooit mevrouw Bakker de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1999 – heden: vrijwilliger bij de Oranjevereniging Hellendoorn. 
  Zij ondersteunt de organisatie van het dorpsfeest Helders Fees.
 • 2010 – heden: vrijwilliger bij de Zwem- en Poloclub Het Ravijn te Nijverdal.

Zij draait kantinediensten en is vrijwilliger bij het Openluchttheater ZINiN te Nijverdal. Mevrouw Bakker bemenst de kassa, ondersteunt de keuken en fungeert als gastvrouw.

 • 2017 – heden: vrijwilliger bij de Wijk- en Speeltuinvereniging De Blokken te Nijverdal. Betrokkene ondersteunt de bingo en de wijkschoonmaakactie.
 • Mevrouw Bakker was ook jarenlang vrijwilliger bij Hellendoorn Omroep Interactief. Zij fungeerde als callcentermedewerker, gastvrouw en cateringmedewerker.

 

Mevrouw B.W.C. (Nardi) Benneker-Bloemen (60 jaar) uit Nijverdal

Zij werkt als dialyseverpleegkundige bij Dianet te Utrecht. Naast dit werk ontplooit/ontplooide mevrouw Benneker-Bloemen de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1976 – 1985: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Scouting Ootmarsum. Zij fungeerde als begeleider. Daarnaast was zij lid van het regionale spelteam, dat o.a. de groepsweekenden organiseerde.
 • 1990 – 1997: bestuurslid van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH).
 • 1990 – 2003 en 2006 – heden: vrijwilliger bij de RK-kerk Sint Antonius van Padua te Nijverdal. Zij fungeert (sinds 2006) als secretaris van de charitas en beoordeelt de hulpvragen, onderhoudt de contacten met andere charitatieve instellingen en neemt deel aan het Sociaal platform van de gemeente Hellendoorn. Tevens organiseerde en begeleidde zij (1995-2003) de kindernevendiensten. Daarnaast verzorgde zij (1990-1997) de catechese voor volwassenen (1990- 2003.
 • 1997 – 2017: voorzitter van het Roefelcomité van de gemeente Hellendoorn. Het comité zet zich in voor het spelenderwijs kennis laten maken van kinderen met de politiek en maatschappelijke organisaties. Jaarlijks participeren ruim tachtig organisaties en nemen zeshonderd kinderen deel aan dit project.
 • 2009 – heden: vrijwilliger bij de Stichting De Welle, Bron voor Welzijn te Nijverdal. Zij fungeert als voorzitter van de werkgroep Sinterklaasmiddag, organiseert deze, verzorgt en pakt de cadeaus in en draagt zorg voor de werving van de sponsoren. Daarnaast zet zij zich (sinds 2015) in als gastvrouw bij het project Werelds Tafelen. 
 • 2010 – heden: lid van de kerngroep Kerstpakkettenactie voor de minima in de gemeente Hellendoorn. Zij zet zich in als locatieleider van één van de locaties.
 • 2015 – heden: vrijwilliger bij de Voedselbank afdeling Hellendoorn. Betrokkene zet zich in bij de uitgifte van de weekpakketten.

 

Mevrouw A.T.M. (Annie) Bloeme (83 jaar) uit Haarle

Mevrouw Bloeme werkte tot haar pensionering in 2003 als pastoriemedewerker.

Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 2009 – heden: voorzitter (2012-heden) en penningmeester (2010-2015) van het Dames- en Herenkoor Sint Sebastianus te Haarle (30 leden). Zij fungeerde van 2000 tot 2009 als koorlid. Sinds 2009 zet zij zich in voor de schoonmaak. Thans verzorgt zij de roosters van de liturgievergaderingen en fungeert zij als wijkvertegenwoordiger.
 • 2010 – heden: bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Haarle. Zij organiseert welzijnsactiviteiten voor ouderen.
 • 2011 – 2017: vrijwilliger bij het Verpleeghuis De Hartkamp te Raalte. Zij zette zich in voor de dagbesteding, de maaltijden en het organiseren van het bloemschikken.
 • 2016 – heden: bestuurslid van de Stichting Laarmanhuis. Betrokkene organiseert diverse activiteiten voor de bewoners.
 • 2016 – heden: bestuurslid het Plaatselijk Belang Haarle. Betrokkene onderzoekt de mogelijkheden voor een 24-uurs zorgvoorziening.

 

De heer G.M. (Ge) Knobben (85 jaar) uit Haarle
De heer Knobben ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1990 – heden: onbezoldigd buschauffeur voor de Stichting ZorgAccent locatie Verpleeghuis Krönnenzommer te Hellendoorn.
 • 1999 – heden: vrijwilliger bij de Jeu-de-Boulesvereniging, onderdeel van de sportvereniging Haarle. Betrokkene heeft mede de jeu-de-boulesvereniging opgezet en zet zich sinds 2012 in als coördinator. Thans fungeert hij als materiaalman en organiseert hij de competitie met gemiddeld 150 deelnemers.
 • 2002 – heden: lid van het gezelschapskoor 'Oons Tiedverdrief', onderdeel van de Stichting Jeugdraad Haarle. Hij coördineert de opbouw en het afbreken van het podium bij optredens.
 • 2004 – heden: vrijwilliger bij de Parochiekerk H. Sebastianus te Haarle. Betrokkene draagt zorg voor het onderhoud van de begraafplaats. Daarnaast verzorgde hij het grafdelven en is hij thans eerste reserve-grafdelver. Tevens draagt hij zorg voor de muziek, de muziekboekjes en het vervoer van de leden van het ouderenkoor. Voorts heeft hij bij de opheffing van de kerktelefoon in 2005 de overstap naar het nieuwe systeem, de kerkradio, begeleid.
 • 2017 – heden: onbezoldigd chauffeur voor de clientèle van de Kapsalon Het Schaartje Haarmode te Haarle die niet in staat zijn zelf naar de salon te komen.

 

De heer H. (Herman) Mensink (75 jaar) uit Nijverdal

De heer Mensink werkte tot zijn pensionering in 2009 als docent bij de christelijke scholengemeenschap Het Noordik in Almelo. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 2006 – heden: medeoprichter en vicevoorzitter van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. De stichting ondersteunt gezinnen met financiële problemen. Hij realiseerde o.a. het Kindpakket, dit is het gemeentelijk fonds waardoor kinderen in achterstandsgezinnen geholpen kunnen worden bij het betalen van lesmateriaal, muziekles, schoolreisjes etc.
 • 2007 – 2014:  voorzitter (2013-2014) en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Kinderopvang West Twente (23 vestigingen). Betrokkene leidde de fusie met de andere Kinderopvang ‘Columbus Junior’ in goede banen.
 • 2010 – 2015: penningmeester van de Lokale Omroep Hellendoorn.
 • 2014 – 2016: bestuurslid van de Stichting De Cirkel Kinderopvang te Almelo.

 

Verder ontplooide de heer Mensink de volgende activiteiten:

2009 – 2011: Statenlid van de provincie Overijssel.

2007 – 2009: lid van de CDA-fractie binnen de Provinciale Staten Overijssel;

2004 – 2007: lid van de commissie Brede school;

2002 – 2006: raadslid (namens het CDA) van de gemeente Hellendoorn;

1994 – 2002: bestuurslid van de landelijke VPCO;

1989 – 2004: bestuurslid (1989-2000) en voorzitter (2001-2004) van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Hellendoorn;

1985 – 1998: vicevoorzitter van het CDA, afdeling Hellendoorn;

1978 – 1982: jeugdouderling bij de Nederlandse Hervormde Kerk te Nijverdal;

 

Mevrouw A.M.J. (Anneke) Roeloffzen-Demmer (69 jaar) uit Nijverdal

Mevouw Roeloffzen-Demmer werkte tot haar pensionering in 2013 als ziekenverzorgende bij het Verzorgingstehuis De Botterhof in Wierden. Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1989 – heden: vrijwilliger bij de R.K. Kerk Sint Antonius van Padua te Nijverdal. Zij maakt deel uit van de doopgroep. Daarnaast organiseert zij de gezinsvieringen en de kindernevendiensten. Ook begeleidt zij het jongerenpastoraat.
 • 1990 – heden: vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Nijverdal. Zij fungeert als evenementenhulpverlener en bestuurslid met de portefeuille noodhulp. Zij is lid van het geneeskundig peloton en verleent hulp bij ontruimingen, pandemieën en de vluchtelingenopvang.

 

Mevrouw M.G. (Marion) Schothans-Hofstede (66 jaar) uit Nijverdal

Mevrouw Schothans-Hofstede werkt als activiteitenbegeleider bij de zorgorganisatie ZorgAccent. Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1991 – 2017: bestuurslid van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Hellendoorn, thans de Stichting Ieder Kind Telt. Zij fungeerde als voorzitter van de commissie Identiteit.
 • 2005 – 2016: lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Zij zette zich in voor het Speciaal basis- en voortgezet onderwijs in de regio en wist een groot netwerk voor de speciale voorzieningen op te zetten.
 • 2005 – heden: vrijwilliger bij de Zwem- & Poloclub Het Ravijn te Nijverdal en tevens sinds 2014 tot heden bestuurslid van de Zwem- & Poloclub Het Ravijn. Betrokkene fungeerde als voorzitter van de waterpolo breedtesportcommissie, beheert het waterpolosecretariaat, plant alle wedstrijden in en draagt zorg voor het (extra) badwater. Daarnaast werkt zij samen met de manager van het sportcomplex en de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

 

Mevrouw A.H.J. (Tonny) Stevens-Voortman (69 jaar) uit Marle/Hellendoorn

Mevrouw Stevens-Voortman is in 2017 gepensioneerd. Zij ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

 • 1981 – heden: voorzitter van de Stichting Vriendenkring Marle. Deze organisatie zet zich in voor de fondsenwerving voor de voetbalvereniging MVV '69 in de dorpskern Marle. Zij organiseert activiteiten en werft vrijwilligers.
 • 1988 – 2006: vrijwilliger bij de PC-Basisschool 'De Marliaantjes'. Zij was actief als verkeersbrigadier en leerkracht handenarbeid/handwerken. Daarnaast ondersteunde zij de organisatie van (buitenschoolse) activiteiten.
 • 1998 – 2004: vrijwilliger bij de voetbalvereniging MVV'69 te Marle. Betrokkene was barmedewerker in het club- en buurthuis in Marle. Zij regelde de opening en de sluiting en verzorgde de consumpties.
 • 2014 – heden: vrijwilliger bij de Stichting De Welle. Dit is een welzijnsorganisatie voor ouderen in de gemeente Hellendoorn. Betrokkene is actief als kookvrijwilliger en initiatiefnemer van de Wijkmaaltijd, een gezamenlijke maaltijd voor vijftien ouderen in het dorp Marle.
 • 2016 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Vrouwenvereniging in Marle. Betrokkene was o.a. medeorganisator van het jaarlijkse uitje.

 

De heer J.A. (Jan) Woertman (74 jaar) uit Nijverdal

De heer Woertman werkte tot zijn pensionering in 2012 als opleidingsfunctionaris bij Netpoint Opleidingen. Hij ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

 • 1965 – 1985: vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Flash (thans SVH) (Sportvereniging Hellendoorn). Hij was coach en scheidsrechter.
 • 1990 – 2000: lid van de Parkcommissie van de Tennis Vereniging Nijverdal. Hij droeg bij aan het onderhoud van de tennisbanen en het park.
 • 1994 – 2002: voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling van de RK Parochie Sint Antonius van Padua te Nijverdal.
 • 2000 – 2008: penningmeester van de Soos Innocence Nijverdal van de RK-Kerk te Nijverdal.
 • 2012 – heden: voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Hellendoorn-Nijverdal.
 • 2013 – heden: ondersteuner van de oudere buurtbewoners in de Samuelstraat te Nijverdal, bij onder andere de onderhoudswerkzaamheden en het vervoer naar afspraken. Niet voor niets heeft decorandus de eervolle titel ‘Superbuurman’.Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: