‘Fijn Leven’, een project om gezond oud te worden en levenskwaliteit te verbeteren

Datum: 18-09-2021

11.52 uur - Waar inwoners normaal met vragen over zorg en welzijn naar de gemeente of De Welle toe gaan, zullen inwoners nu actief benaderd worden. Deze week krijgen ongeveer zevenhonderdvijftig mensen uit de doelgroep (67 tot 79 jaar) een vragenlijst in de brievenbus. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over het welzijn en het ervaren van gezondheid, welke vervolgens teruggestuurd kunnen worden met de bijgevoegde envelop.

Aan de hand van de ingevulde lijsten wordt er een beeld geschetst van de kwaliteit van hun leven. Deze vragenlijst is de start van het project ‘Fijn Leven’. Met dit project wil De Welle en de Gemeente Hellendoorn inwoners ondersteunen om gezond oud te worden.
 
“Gezondheid gaat verder dan het wel of niet aanwezig zijn van ziekte. Voor ons is gezondheid het vermogen om met fysieke, emotionele én sociale uitdagingen in het leven om te gaan en hier regie op te houden”, aldus de beweeg- en leefstijlcoach van De Welle. “Deelnemers kunnen op de vragenlijst aangeven of ze willen meedoen aan de vervolgfase. Ze ontvangen dan informatie over de uitkomst van het onderzoek en, geheel vrijblijvend, een uitnodiging voor een vervolgactiviteit. Voor de invulling van deze vervolgactiviteit kijken wij aan de hand van de ingestuurde antwoorden waar behoefte aan is. Zo bieden wij maatwerk. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor een fitheidstest, een huisbezoek of voor een leuke sportieve activiteit. Door hieraan deel te nemen vergroten zij de kans om gezond oud te worden en wordt de kwaliteit van hun leven verbeterd." 
 
Wilt u meer informatie over het project 'Fijn Leven'? Neem dan contact op met Marian Freriks (m.freriks@stichtingdewelle.nl) of Kayra Rodijk (k.rodijk@stichtingdewelle.nl), beweeg- en leefstijlcoaches van De Welle, telefoon 0548-638810. 
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: