Van regelarme bijstand naar een basisinkomen

Datum: 07-09-2021

16:19 uur - Op 6 oktober wil de werkgroep Basisinkomen in de gemeente Hellendoorn, in samenwerking met het Clientenplatform, u graag informeren over stand van zaken en ontwikkelingen rond het basisinkomen in Nederland en de mogelijkheden en ervaringen rond regelarme bijstand.

Er is veel discussie in Nederland over de wijze waarop de bijstand wordt uitgevoerd. Met name het wantrouwen naar bijstandsgerechtigden en het grote aantal verplichtingen waaraan zij moeten voldoen staan daarin centraal.

In zes gemeentelijke experimenten “regelarme bijstand”, die in de afgelopen jaren in Nederland zijn uitgevoerd zijn deze thema’s uitdrukkelijk aan de orde geweest. Zo leidt begeleiding op basis van vertrouwen tot meer welzijn en tot minder beroep op de gezondheidszorg. Ook komt er meer structuur in het leven. Daarnaast leiden minder regels ook – zij het in geringe mate – tot meer uitstroom naar betaald werk.

Wat kunnen deze ervaringen betekenen voor het toewerken naar een basisinkomen? Een basisinkomen, dat onvoorwaardelijk, individueel en universeel is en voorziet in een inkomen dat een fatsoenlijk bestaan garandeert.

Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen zal op vragen ingaan als

-wat is eigenlijk een basiskomen?

-wat is te zeggen over de geschiedenis daarvan?

-welke voorbeelden zijn te noemen en wat zijn de ervaringen?

Na deze inleiding volgt een korte informatieve vragenronde.

Jochum Deuten, onderzoeker in het sociaal domein, was initiatiefnemer van het “Vertrouwensexperiment Tilburg”, waarin een regelarme bijstand centraal stond. Hij neemt ons mee in de opzet van het experiment en wat daar bij komt kijken. Ook vertelt hij over de opbrengsten van het experiment; niet alleen de wetenschappelijke uitkomsten, maar ook de opbrengsten in bredere zin. Ook hierna vindt een korte informatieve ronde plaats.

Uiteraard gaan we vervolgens met elkaar het gesprek aan.

Voorafgaande aan de inleidingen vindt de opening plaats door wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis. Met daaropvolgend een korte uiteenzetting over de Werkgroep Basisinkomen Hellendoorn door Peter de Noord, voorzitter.

De avond zal worden geleid door Hans van Overbeeke.

Woensdag 6 oktober 2021, 19.30 uur, Hellendoornzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur, Nijverdal.

 

Contact:

Peter de Noord

Email: peterdenoord@planet.nl

Tel    : 06 53291415Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Mitis schreef op 12-09-2021

Zwarte Piet mag niet meer, Sinterklaas blijkbaar wel....

Uw reactie

Naam:
Bericht: