Gemeente komt maatschappelijke en culturele organisaties financieel tegemoet

Datum: 17-11-2020

15.24 uur - De gemeente Hellendoorn komt wijk-, dorp-, jeugd- en culturele organisaties, die voor hun accommodaties de afgelopen maanden wel de kosten zagen doorlopen, maar hun inkomsten in verband met coronamaatregelen grotendeels zagen verdampen, financieel tegemoet.

Het gaat om het kwijtschelden van huur- of gebruikersvergoedingen als organisaties een gemeentelijke accommodatie gebruiken of om een concrete financiële bijdrage van meestal € 1.000,- als organisaties hun gebouwen in eigendom hebben. Gekozen is voor een simpele ondersteuning zonder dat daar allerlei bureaucratische aanvraagprocedures aan verbonden zijn. Het college spreekt van een hart onder de riem voor organisaties die een belangrijke maatschappelijke en/of culturele functie vervullen.
 
Behalve ZINiN en HOI Media gaat het om wijk- en buurtverenigingen, dorpshuizen, scouting, muziekverenigingen en musea. Met de tegemoetkoming is voor 2020 een bedrag gemoeid van € 85.668,-. Het rijk heeft via het gemeentefonds voor dit soort ondersteuning middelen beschikbaar gesteld.
 
 
 

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: