PvdA stelt vragen over inzameling PMD

Datum: 10-09-2020

19.55 uur - De fractie van PvdA Hellendoorn-Nijverdal heeft het college van B&W vragen gesteld over wijzigingen in de inzameling van plastic, metalen en drankverpakkingen (PMD). Onderstaand de brief.

 

 

PvdA-fractie  Hellendoorn

 

 

9 september 2020

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders

         van Hellendoorn

 

Onderwerp:

Wijzigingen afvalzameling PMD-fractie

 

 

Geacht college,

 

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn per 1 juni 2020 de regels voor de samenstelling van het PMD-afval gewijzigd. Belangrijkste verandering is dat vanaf die datum alle kunststofafval (tot een bepaalde maximale afmeting) in de PMD-bak mag. Dus ook hardplastics en chipszakken, bijvoorbeeld. Landelijk heeft men die lijn gekozen om de verwarring bij het publiek weg te nemen over welke plastics wel en niet in de PMD-container mogen.

Gelijktijdig blijken de acceptatiecriteria voor PMD steeds scherper te worden gehandhaafd, mede onder druk van de lage economische waarde van kunststofafval als grondstof voor de maakindustrie.

Verder is het zo dat wij begrepen hebben dat Twence begin oktober in opdracht van de gemeente een nieuwe sorteeranalyse uitvoert op het huishoudelijk restafval van Hellendoorn.

Ook staat er een nieuw afvalbeleidsplan op de rol, waarin onderstaande punten wellicht in verwerkt kunnen worden. Ook in scenario’s zoals Diftar zou ons voorstel een prima bouwsteen kunnen zijn.

 

Bij ons is een aantal vragen gerezen:

  1. Kunt u aangeven of en wanneer u in de communicatie aan inwoners de veranderingen rond de PMD-inzameling zult melden;
  2. Wilt u na uitvoering van de sorteeranalyse onderzoek (laten) doen naar de financiële haalbaarheid van een zgn. ‘grondstoffenton’. Dat wil zeggen, het toestaan van alle herbruikbare droge afvalstromen in de PMD-container. Hierbij denken wij aan metalen, kleine huishoudelijke apparaten, speelgoed e.d. Deze zouden door Twence in een eerste sorteerronde eruit gehaald kunnen worden, hetgeen de PMD fractie zuiverder maakt met minder kans op afkeuring en dus een lagere kans op mislopen van de landelijk vastgestelde vergoeding van € 250,- per ton. Bovendien zal het volume restafval waarschijnlijk verder afnemen, wat ook een besparing oplevert.
    De genoemde herbruikbare afvalstromen die Twence eruit haalt, hebben ook een economische waarde, ter financiering van de eerste sorteerronde bij Twence. 
  3. Bent u het met ons eens dat er ook een transport/milieuvoordeel zal ontstaan, als een deel van de afgedankte elektrische apparaten, die nu met een auto naar het afvalbrengpunt worden gebracht, centraal met de grondstoffenton worden opgehaald?

 

 

Wij wachten met belangstelling uw antwoorden af. Wellicht kunt u eerste antwoorden al in de raad van 22 september geven.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de PvdA fractie

 

 

Geert Geujen

fractievoorzitter

 

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: