Gemeente Hellendoorn maakt energiedoelstelling concreet

Datum: 09-01-2020

12.59 uur - De gemeente Hellendoorn wil 71 Gwh energie duurzaam opwekken in 2030. Daarmee wordt een concrete stip op de horizon gezet voor wat betreft de energietransitie. Die energietransitie vormt een van de onderdelen van een ambitieus collegeprogramma waarin wordt gewerkt aan een duurzame samenleving en waarin vernieuwende initiatieven worden gestimuleerd.

 
 
In 2019 zijn veel gesprekken gevoerd met diverse belangengroepen en zijn er werkgroepen gevormd die actief meedenken om de energietransitie lokaal in te vullen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid bij het realiseren van landelijke en regionale energiedoelen, maar geeft die concreet vorm in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen. Met elkaar hebben we de Hellendoornse opgave voor eigen duurzaam opgewekte energie vastgesteld op 71 Gwh. Er zijn geen maatregelen dwingend vastgesteld net zoals er geen maatregelen worden uitgesloten. Zo bieden we maximale ruimte aan innovatieve projecten en lokaal gedragen initiatieven. Een eerste kans zien we in zonnepanelen op daken en vervolgens denken we aan zonnepanelen op de grond en windmolens.
 
Verantwoordelijkheid nemen en kansen grijpen
De energietransitie is onontkoombaar en dat accepteren we in Hellendoorn. Vanuit dat kader gaan we ervoor zorgen dat er nieuwe kansen ontstaan voor de lokale gemeenschap en voor de fysieke leefomgeving. Landschappelijke structuren gaan worden versterkt en inwoners krijgen de mogelijkheid ook financieel te participeren. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat minimaal 50 procent van de op te wekken 71 Gwh participatief moet worden ingevuld; ook bij grootschalige projecten.
 
Gebiedsprocessen
Via gerichte gebiedsprocessen regelen we de lokale invulling en brengen we de verschillende belangen op een lijn. Werkgroepen en belangengroeperingen werken samen met de gemeente en met elkaar aan hoe we goed wonen, werken en recreëren kunnen combineren met de opgave die we onszelf hebben gesteld.
 
Financiële middelen
De energietransitie gaat natuurlijk in eerste instantie geld kosten. Zowel de provincie als het rijk hebben daarvoor al middelen gereserveerd. De gemeente Hellendoorn zet in 2020 een project op in het kader van de landelijke RRE-regeling (Reductie Energieverbruik). Met de bijdragen uit deze regeling worden huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd om energiebesparende maatregelen in hun woning te nemen.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Mitis schreef op 09-01-2020

71 GWh uur gedeeld door 4500 kWh per gezin is elektriciteit voor meer dan 15.000 gezinnen. Haha ik wens u veel succes!

Maarten schreef op 10-01-2020

Eerst nog even de schulden aflossen alvorens weer met nieuwe gekkigheid te komen.

Han schreef op 10-01-2020

Nu snap ik de kaalslag om de sallandse heuvelrug. De gemeente wil hier velden met zonnepanelen aanleggen. Even zonder gekheid. Daken van bedrijfshallen en sportcomplexen lenen zich hier goed voor. Maar laat de gemeente ook aan de burger denken en kom met een soort van subsidie bij aanschaf van zonnepanelen. Zo stimuleer je de burger om zonnepanelen aan te schaffen en doet de gemeente iets terug voor de extra lasten die de burger op hun bord heeft gekregen.

Mitis schreef op 10-01-2020

Mosterd na de maaltijd? De Rijksoverheid meldt: Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen. De regeling is gesloten. Op dit moment kunt u geen aanvraag meer indienen.

Han schreef op 11-01-2020

Wanneer de gemeente Hellendoorn hier niets mee gedaan heeft, dan is dit diep droevig. Heeft onze top wethouder weer liggen slapen dan?

Mitis schreef op 11-01-2020

Nou Han het valt nogal mee ;-) Onze roverheid meldt aanvullend: Budget per gemeente bedraagt de specifieke uitkering ten hoogste € 9 miljoen en maximaal € 90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE. Wat weer een slechte show op naar de 71 GWh!

K e schreef op 11-01-2020

Aan Han Ze doen niet anders

Han schreef op 11-01-2020

Mitis, 90 euro per woning lijkt niet veel. Hoeveel woningen in onze gemeente zijn nu daadwerkelijk geschikt voor zonnepanelen. Denk aan de ligging tov het zuiden. Stel dat het 1/3 deel is. Voor 270 euro heb je toch al 1 zonnepaneel. Alle beetjes helpen en of stimuleren.

gerard schreef op 12-01-2020

Zou met de viltstift een punt zetten bij 2025 gereed en 2030 kijken wat de werkelijk opbrengst geweest is in 5 jaar.

Mitis schreef op 13-01-2020

Idd met E 90 doe je niets. Het is ten opzichte van de doelstelling zelfs belachelijk. Ik geef ons bestuur het voordeel van de twijfel. Een onrealistische doelstelling helpt hier bij niet echt. Zie nu maar eerst eens dat je die 3 windmolens voor elkaar krijgt. Op naar de 71 GWh!

Han schreef op 17-01-2020

Mitis, zolang de groenen tegen hun eigen plannen zijn om Nederland energie neutraal te maken, dan komen er windmolens vrees ik.

Mitis schreef op 17-01-2020

@ Han, je kunt wel overal tegen zijn maar dan gaat het licht uit. Ik vind windmolens ook optische milleu vervuiling dus de plaats is erg belangrijk. Zelf dacht ik achter de NTF of bij de waterzuivering en het hoogspanningsstation. Ben niet deskundig op dit gebied. De keuze van niets doen hebben we niet. Op naar de 71 GWh!

Han schreef op 18-01-2020

Mitis, begrijp me niet verkeerd. Ik ben voorstander van windmolens. Overlast ga je er nauwelijks van ondervinden, enkel voordelen. De groenen boezemen angst in met allerlei theorieën om windmolens tegen te houden, terwijl ze Nederland duurzaam willen maken. Zo komen we natuurlijk nergens. Tussen Wierden en Nijverdal, of Nijverdal en Haarle langs de toekomstige A35 zou een goede plek zijn.

Mitis schreef op 18-01-2020

@ Han, enkel voordelen is me net te gemakkelijk. Als bosbewoner ben ik vogelliefhebber geworden, je wil niet weten hoeveel vogels er door windmolens uit de lucht gemaaid worden en zijn samen met de optische milleu vervuiling slechts 2 nadelen. Ik denk dat buren van zo'n ding er vast nog meer hebben. Ik ben voorstander van kernenergie maar in soft links land regeert angst boven kennis van zaken.

Geronimo schreef op 18-01-2020

@Mitis, als jij ons land soft links noemt, dan heb jij bij deze rechts zojuist begraven. Dit mag ik toch wel stellen na 10 jaar Rutte (en daarvoor al kabinetten, van Lubbers en Kok) met de VVD in de regering), waarvan deel 1 met de gedoogsteun van Wilders.

Mitis schreef op 18-01-2020

@ Geronimo, ons energiebeleid is naïef soft links dat is het onderwerp waar het hier overgaat. Wij sluiten hier een redelijk schone kolencentrale, in China staan nog 300 kolencentrales in de planning. Maar Hellendoorn gaat gelukkig op naar de 71 GWh, hahaha. En waarom gebeurt dat in NL? Simpel volgend jaar hebben we verkiezingen.

Geronimo schreef op 20-01-2020

@Mitis, dat kun je wel bedoelen, maar je zegt het toch echt, in soft links land. Verder ben ik het met je eens over kernenergie, alleen wat doe je met het afval. Latere generaties moeten dit natuurlijk niet voor ons hoeven op te lossen.

Uw reactie

Naam:
Bericht: