Geleidelijk meer grip op kosten sociaal domein

Datum: 18-11-2019

11.14 uur - Gemeente Hellendoorn nam dit jaar diverse maatregelen om meer grip te krijgen op de uitgaven voor Wmo, Jeugd en participatie. Dit zorgt ervoor dat de uitgaven voor deze beleidsvelden eind dit jaar naar verwachting binnen de begroting blijven. Daarbij is dit jaar ook een besparing van €1,2 miljoen gerealiseerd. De toenemende vraag en andere wijze van inkoop blijven wel een punt van aandacht om tekorten in de toekomst te voorkomen. Dit blijkt uit de derde kwartaalrapportage over het sociaal domein, die het college aanbiedt aan de gemeenteraad.

 
In de kwartaalrapportage geeft het college inzicht in de ontwikkelingen in het sociaal domein over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019. Op een totaal budget van ruim € 16 miljoen voor het sociaal domein is de afwijking eind derde kwartaal € 102.000,-. In het vorige kwartaal was die afwijking nog € 400.000,-. Enkele budgetten voor de uitvoering van wettelijke taken staan nog wel onder druk. Dit geldt voor begeleiding en dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 
Jeugdhulp
Hoewel de prognose is dat het beschikbare budget voor Jeugdhulp toereikend zal zijn voor 2019, houdt het college voor het laatste kwartaal nog altijd rekening met financiële risico's door externe factoren. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal jongeren dat een beroep deed op de jeugdzorg nog met ruim tien procent van 589 naar 656. In het derde kwartaal van 2019 is er een daling van het aantal jongeren met jeugdhulp te zien, waardoor het aantal eind september 2019 weer terug is op het niveau van januari 2019. Hier is het effect te zien van de inzet van praktijkondersteuners jeugd voor de Hellendoornse huisartsen, die laagdrempelige eerstelijns ondersteuning bieden. De gemeente verwacht eind 2019 € 8,3 miljoen uit te geven aan jeugdhulp.
 
Huishoudelijke ondersteuning
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning ligt eind september 2019 zo'n vijf procent hoger dan begin januari 2019. Het aantal indicaties voor huishoudelijke hulp voor deze inwoners is iets afgenomen. De gemeente verwacht eind 2019 € 3,2 miljoen euro uit te geven aan huishoudelijke ondersteuning voor bijna duizend inwoners. Ondanks de toegenomen vraag, komen de uitgaven voor huishoudelijke hulp uit rond het begrote bedrag. Vanuit de Wmo vergoedt de gemeente ook woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen, zodat mensen zelfstandig kunnen blijven leven. De gemeente verwacht op deze onderdelen binnen het begrote bedrag van € 1.950.000 te blijven. 
 
Begeleiding en dagbesteding
Eind september 2019 maken 455 inwoners gebruik van een vorm van begeleiding en dagbesteding, een lichte daling ten opzichte van 1 januari 2019. Door een nieuwe vorm van inkoop op basis van het Twents Model zijn de tarieven voor begeleiding en dagbesteding wel gestegen. Door deze nieuwe werkwijze houdt het college rekening met een afwijking van € 70.000 op het totaalbudget van 
€ 3.650.000,- voor begeleiding en dagbesteding.
 
Interventies
Nadat begin dit jaar duidelijk werd dat de uitgaven in het sociaal domein fors hoger lagen dan begroot, greep het college in. In de derde kwartaalrapportage wordt duidelijk wat de positieve effecten van deze ingrepen zijn. Voorlopig is een continuïteit van de geboden zorg zichtbaar, terwijl de kosten beheersbaar blijven. Van de voorgenomen bezuiniging van circa €1,3 miljoen is aan het eind van het derde kwartaal €1,2 miljoen gerealiseerd.
Vorige maand zijn nieuwe beleidsregels van kracht geworden voor zes onderdelen van de Wmo om de indicaties verder aan te scherpen. Recent is ook in samenwerking met maatschappelijke organisaties de proef Sociaal Plein gestart om inwoners meer gebruik te laten maken van bestaande algemene voorzieningen. Als de ontwikkelingen van dit jaar tot nu toe kunnen worden doorgetrokken, geeft dat extra grip op de kosten in 2020.
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Bennie schreef op 19-11-2019

Het ligt gewoon aan het betaald parkeren.

Mitis schreef op 19-11-2019

Heb je bovenstaande tekst wel gelezen Bennie?

Uw reactie

Naam:
Bericht: