Waardering voor uitvoering van de Wmo en Jeugdwet in Hellendoorn

Datum: 05-11-2019

15:01 uur - Net als in de afgelopen jaren heeft ook dit jaar weer een onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid van cliënten over de manier waarop de gemeente Hellendoorn uitvoering geeft aan de Wmo en de Jeugdwet. Het onderzoek gaat over de ondersteuning in het jaar 2018.

 

Voor het Wmo onderzoek werden 1000 cliënten uitgenodigd, waarvan 45% de vragenlijst ingevuld heeft teruggestuurd. De respons onder de 756 cliënten van de Jeugdwet (zowel jongeren als hun ouders) bedroeg 20%.

Resultaten Wmo-onderzoek

De cliënttevredenheid was de afgelopen jaren al relatief hoog en vertoont op de meeste onderdelen nog steeds een stijgende lijn. Ruim 80% van de respondenten wist waar zij met de hulpvraag moesten zijn, vond dat ze snel werden geholpen en dat zij serieus werden genomen in hun hulpvraag. De kwaliteit van de ondersteuning werd door 87% van de mensen als goed beoordeeld. Hetzelfde gold voor de mate waarin de geboden oplossing aansloot bij de ondersteuningsvraag. De dienstverlening vanuit de gemeente wordt beoordeeld met een 7.8. Een stijging ten opzichte van de 7.6 van vorig jaar.

Resultaten Jeugd

Ook de cliënten van de Jeugdwet toonden zich tevreden. Jongeren waardeerden de dienstverlening vanuit de gemeente met een 7,4. Net als in eerdere jaren zijn cliënten vooral positief over de bejegening door hulpverleners. Ruim 80% van de cliënten gaf aan dat ze goed zijn geholpen en dat beslissingen over hulp samen worden genomen. Ook ervaren cliënten meer zelfredzaamheid dan vorig jaar. Cliënten zijn dit jaar echter minder tevreden over de snelheid waarmee ze geholpen worden, dan vorig jaar.

De verantwoordelijke wethouders zijn over het algemeen blij met de resultaten. Jelle Beintema: “Mooi om te zien dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaren wordt. Wij doen er alles aan om dit zo te houden.” Anja van den Dolder: “Ik ben blij om te horen dat de cliënten positief zijn over de behandeling van onze hulpverleners en dat besluiten samen met hen genomen worden. Gezien en gehoord worden is van groot belang. De lange wachttijden en wachtlijsten hebben onze aandacht, hierover wordt doorlopend het gesprek met aanbieders gevoerd.”

Uitgebreidere resultaten van het onderzoek zijn in te zien via:

www.hellendoorn.nl/actueel/nieuws

page1image332986896

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: