Voorstel college voor het realiseren van een nieuwe, toekomstbestendige en energiezuinige huisvesting voor CSG Reggesteyn

Datum: 11-06-2019

19.29 uur - Het realiseren van een nieuwe, toekomstbestendige en energiezuinige school in 2023 voor het voortgezet onderwijs (van vmbo tot en met gymnasium) aan de Noetselerbergweg is het voorstel dat het college van B en W aan de raad wil voorleggen tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond 9 juli.

In 2013 werd door CSG Reggesteyn een huisvestingsplan ingediend bij de gemeente. De wens van de school ging uit naar nieuwbouw, maar ook renovatie was een mogelijke optie. Uit onderzoek blijkt dat de kapitaallast die jaarlijks opgebracht moet worden bij renovatie bijna gelijk is aan de kapitaallast bij nieuwbouw. Om die reden is de mogelijkheid voor nieuwbouw nader onderzocht. Eerder al was onderzocht welke locatie het meest logisch is.
 
Voorstel nieuwbouw aan de Noetselerbergweg
'In de afgelopen periode hebben we intensief samengewerkt met Reggesteyn. Met als gezamenlijk doel: een nieuwe, toekomstbestendige en energiezuinige school waar leerlingen van het vmbo tot en met het gymnasium een prettige leeromgeving kunnen krijgen, 'aldus wethouder Anja van den Dolder. 
Ook de bestuurder van Reggesteyn, Aart van't Veld, is enthousiast. 
"Een prachtig perspectief voor Reggesteyn, maar zeker ook voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. We krijgen de kans om in een nieuw te ontwerpen gebouw nog beter vorm te geven aan de verbinding tussen onderwijs en samenleving. Dat is ook de opdracht van onze school: een breed onderwijsaanbod, toegankelijk en dichtbij."
 
Maatwerkoplossing
Financiering van de nieuwbouw is mogelijk onder voorwaarde dat er vanaf 2023 jaarlijks € 600.000, - door de gemeente beschikbaar wordt gesteld voor de kapitaallast van het nieuwe schoolgebouw. Daarnaast zal ook CSG Reggesteyn een forse financiële bijdrage leveren om nieuwbouw mogelijk te maken.
Het voorstel is om de nieuwbouw op basis van doordecentralisatie mogelijk te maken. Dit betekent dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de nieuwbouw overdraagt aan het schoolbestuur. Wel zal de gemeente borg staan voor de door het schoolbestuur aan te trekken lening en de daarbij horende voorwaarden.
 
Behandeling van het voorstel
In de commissievergadering Samenlevingszaken van dinsdag 25 juni is het mogelijk in te spreken over de huisvesting van CSG Reggesteyn. In de raadsvergadering van dinsdag 9 juli 2019 staat het voorstel van het college op de agenda en neemt de gemeenteraad een besluit. Deze vergadering is openbaar. Het is ook mogelijk de vergadering live mee te kijken via raad.hellendoorn.nl.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: