Veel interesse in duurzame energie bij agrariërs in Overijssel en Gelderland

Datum: 20-07-2012

stimulandDuurzame energie staat erg in de belangstelling bij particulieren en bedrijven in heel Nederland en zeker binnen de provincies Overijssel en Gelderland.

Door de relatief korte terugverdientijd en het feit dat het opwekken van zonne-energie, vergeleken met andere vormen van duurzame energie, op minder bezwaren van buurtbewoners stuit, zijn zonnepanelen de meest voorkomende vorm van duurzame energie. De aanwezigheid van zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven wordt meer en meer gemeengoed. Naar aanleiding van de Overijsselse provinciale subsidieregeling van vorig najaar werden er op vrijdag 13 juli 2012 zonnepanelen op het dak van agrariër Bulthuis in Hardenberg geïnstalleerd. Bulthuis was een van de ondernemers die bij het subsidietraject begeleiding kreeg van Stimuland.

Eind vorig jaar diende Stimuland namens 60 ondernemers uit de gemeenten Hardenberg, Rijssen-Holten, Steenwijkerland en Kampen (de laatste via het project de Weidse Waarden) vier collectieve subsidieaanvragen in. Voorafgaand daaraan organiseerde Stimuland in alle vier de gebieden informatiebijeenkomsten die resulteerden in een hoog aantal geïnteresseerde boeren. De vier collectieve subsidieaanvragen die Stimuland namens de 60 betrokken ondernemers indienden, resulteerden tezamen in een subsidiebedrag van € 575.000. De panelen op het dak van Bulthuis in Hardenberg zijn de eerste panelen die met deze door Stimuland gecoördineerde subsidie worden geplaatst in deze gemeente. De kracht en toegevoegde waarde van Stimuland ligt er volgens de betrokken ondernemers met name in dat Stimuland er veel tijd en energie in steekt om belangstellenden persoonlijk en objectief te informeren en dat Stimuland ze hiermee veel werk uit handen neemt. Het feit dat Stimuland een onafhankelijke stichting is en geen belang heeft, is voor de betrokken ondernemers van grote meerwaarde.

 

Leadertrajecten

Namens de 12 ondernemers die als gevolg van de grote belangstelling voor eerdergenoemde  regeling in Rijssen-Holten af moesten vallen, diende Stimuland begin 2012 opnieuw een subsidieaanvraag in, nu bij Leader West-Twente. Datzelfde deed Stimuland ook bij Leader Zuidwest-Twente voor 12 ondernemers uit de gemeente Hof van Twente die binnen een eerder gemeentelijk project waren uitgeloot. Afgelopen week werd bekend gemaakt dat ook deze aanvragen op een subsidiebijdrage kunnen rekenen. In totaal is hier een bedrag van € 228.000 mee gemoeid. Het geld dat Leader voor deze subsidieregeling ter beschikking stelt, is voor de helft afkomstig van de EU en voor de andere helft afkomstig van de provincie en gemeente.

 

Interesse bij jonge boeren

Ook de nieuwe generatie boeren vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met fossiele brandstoffen om te gaan. In samenwerking met het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt organiseerde Stimuland begin juli informatiebijeenkomsten in Stroe en Ruurlo. Engberts adviseurs heeft een bijdrage geleverd door een toelichting te geven op het financiële aspect. Op beide avonden kwamen in totaal circa 65 geïnteresseerde jonge boeren af. Hoeveel van deze mensen uiteindelijk ook van de subsidieregeling gebruik wil maken, is nog onbekend.

Brede kennis op het gebied van duurzame energie

Stimuland adviseert en begeleidt agrarische ondernemers niet alleen op het gebied van zonne-energie. Zij treedt namens de provincie Overijssel ook op als bio-energieconsulent. Veel boeren die over vergistingsinstallaties aan het nadenken zijn, hebben de weg naar deze bio-energieconsultenten inmiddels gevonden. Ook over kleinschalige windmolens is bij Stimuland kennis aanwezig. In de praktijk blijkt deze vorm van duurzame energie door de lange terugverdientijd echter minder haalbaar. Via het praktijknetwerk houtverbranding faciliteert Stimuland tevens bijeenkomsten waarbij samen met ondernemers uit de regio de mogelijkheid onderzocht wordt om op regionale schaal hout te verbranden en de vrijgekomen energie op haar beurt weer te gebruiken voor bijvoorbeeld zwembaden, boerenbedrijven en campings in dezelfde regio. Vanuit haar rol als begeleider van het project Duurzame dorpen wordt Stimuland ook regelmatig door dorpen ingeschakeld om kennis te leveren inzake de mogelijkheden voor het oprichten van een duurzaam lokaal energiebedrijf (DLEB). In dit kader zijn Stichting Duurzaam Ommerkanaal en Duurzaam Hoonhorst bijvoorbeeld bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om biogas uit mestvergisting en mestraffinage lokaal te gebruiken als transportbrandstof.

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: