Hellendoorn handhaaft realistische bouwambities

Datum: 28-06-2012

gemeente hellendoornGedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel en wethouder Thea ten Have van de gemeente Hellendoorn zetten op 28 juni 2012 hun handtekening onder afspraken Wonen voor de periode tot 2015. overijssel

Doel van de afspraak is de woonkwaliteit en het woonplezier van de inwoners te vergroten. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal.

 

 

In 2010 heeft de provincie met de Overijsselse gemeenten afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma tot 2015. De sterk teruggelopen vraag op de woningmarkt maakt het nodig de afspraken bij te stellen. Gemiddeld zal in 2010-1015 in Overijssel 25 tot 30 procent minder worden gebouwd dan in 2010, voor zover nu kan worden overzien.

 

Dat geldt niet voor de gemeente Hellendoorn. Met de gemeente is in 2010 afgesproken dat zij extra woningen kan bouwen voor de lokale behoefte. De afspraak blijft staan, het blijkt een realistische ambitie te zijn. Helendoorn realiseert in de periode 2010-2015 in totaal 405 woningen, waarvan 300 binnen de dorpsgrenzen.

 

Provincie en gemeente hebben daarnaast afspraken gemaakt over kwaliteit en duurzaamheid. Energie en Duurzaamheid. De woningbouwcorporatie zal ervoor zorgen dat per 1 januari 2015 in totaal 60 procent van de huurwoningen voorzien is van het energielabel B. Dat heeft de gemeente vastgelegd. Hellendoorn gaat hiermee verder dan de insteek van de provincie, die hiervoor subsidie kan verlenen. Voor de particuliere woningen heeft Hellendoorn een duurzaamheidssubsidie gehad. De provincie stelt haar SvN- fonds open voor leningen en premies aan particulieren.

De gemeente beschikt over een energieloket waar particulieren advies kunnen inwinnen over energie- en duurzaamheidsmaatregelen aan de woning. De provincie betaalt hieraan mee met € 80.000, -. Er is nog eens €80.000 beschikbaar voor de voorgenomen uitbreiding van het loket naar buurt of wijk, in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Wonen zorg en welzijn. De afspraak, dat minimaal 50% van de inwoners per 1 januari in 2015 in een woonservicegebied woont, is niet gewijzigd. De gemeente heeft een visie over Wonen in combinatie met zorg welzijn vastgesteld en een uitvoeringsprogramma. Voor de uitvoering kan de gemeente een subsidie van € 515.000, - ontvangen. De gemeente besteedt dit geld aan:

A. Wonen en zorg: verhogen van het aandeel geschikte woningen in de totale woningvoorraad.

b. Welzijn: versterken van de multifunctionaliteit van bestaande accommodaties dmv fysieke aanpassingen.

C. Socio Plus: Nieuwe voorziening op het snijvlak van WMO en AWBZ voor senioren en licht dementerenden.

Samen bouwen. Ook in de toekomst kunnen inwoners gebruik maken van subsidie voor samen bouwen, in collectief opdrachtgeverschap. De gemeente zal hiervoor een locatie aanwijzen. In de gemeente zijn reeds 2 CPO-projecten met succes gerealiseerd.

 

 

“De gemeente Hellendoorn zet strategisch in bij het vaststellen waar welke woningen mogen worden gebouwd”, zo geeft wethouder Ten Have aan. “Dit om te voorkomen dat op termijn een tekort aan bepaalde soorten woningen ontstaat door de veranderende bevolkingssamenstelling”. Als voorbeeld noemt de wethouder de behoefte van ouderen aan levensloopbestendig wonen en wonen met zorg en de wensen van starters op de woningmarkt. “Daar zal rekening mee moeten worden gehouden.”

 

 

Provincie

“De ambitie van de provincie is: een passende woning voor iedereen en een effectieve regionale woningmarkt, waarin gemeenten samenwerken”, aldus gedeputeerde Ineke Bakker.Daarvoor zijn provincie en gemeenten samen verantwoordelijk”“. In het Hoofdlijnenakkoord “De Kracht van Overijssel” zet de provincie in op kwaliteit.

 

Om gemeenten te stimuleren de woonkwaliteit verder te verbeteren, stelt de provincie in totaal 60 miljoen euro beschikbaar, in de vorm van subsidies en leningen, waaronder de populaire Starterslening. Het geld van de provincie fungeert vaak als vliegwiel om gemeentelijke projecten van de grond te krijgen of een zetje mee te geven. Waar dat mogelijk is, realiseren de gemeenten de prestaties samen met partners zoals woningbouwcorporaties en andere marktpartijen en natuurlijk de inwoners zelf.

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Jos schreef op 12-05-2017

gelukkig is vandaag de schop de grond ingegaan

Uw reactie

Naam:
Bericht: