CDA: ambitie N35 handhaven

Datum: 28-06-2012

cdalogoHet CDA in de Tweede Kamer wil dat minister Schultz de ambitie handhaaft om van de hele N35 een 100 km doorstroomweg te maken met 2x2 rijstroken.

Dit zal het CDA vanmiddag inbrengen in het debat met de minister over de Meerjarenplanning voor Infrastructuur (MIRT). In het bijzonder moet de minister bij de verbreding tussen Wierden en Nijverdal druk op de ketel houden, vindt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Schultz dreigt hier de versnelde verbetering op grond van de Crisis- en Herstelwet los te laten. Ook wil zij het project versoberen omdat het beschikbare budget van 80 miljoen dreigt te worden overschreden. Hierdoor worden bij Nijverdal twee gelijkvloerse kruisingen gerealiseerd, hetgeen haaks staat op de ambitie van een doorstroomweg. Van Hijum vindt dat de minister en de regio samen moeten zoeken naar een oplossing en ten minste één kruising ongelijkvloers moeten maken.

 

 

Daarnaast verwacht het CDA van de minister dat de uitvoerende werkzaamheden tussen Zwolle en Wijthmen snel van start gaan, zodat de wegverbreding zoals gepland in 2014 wordt opgeleverd. En in overleg met de regio moet de toegezegde verkenning van het traject Wijthmen-Nijverdal snel ter hand worden genomen. Van Hijum wijst er op dat er bij burgers, bedrijven en overheden in de regio een breed draagvlak bestaat voor opwaardering van de N35. “Het is de laatste tijd wel erg duwen en trekken”, constateert Van Hijum. “Het wordt echt tijd dat deze minister laat blijken dat zij het belang van regionale infrastructuur voor de economische ontwikkeling in Oost-Nederland ziet”.

 

Eerder deze week vroeg ook de provinciale Statenfractie van het CDA al aandacht voor de N35.Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Mitis schreef op 18-06-2016

Dat de politiek altijd achter de feiten aan loopt wordt nu wel erg duidelijk: Daarnaast verwacht het CDA van de minister dat de uitvoerende werkzaamheden tussen Zwolle en Wijthmen snel van start gaan, zodat de wegverbreding zoals gepland in 2014 wordt opgeleverd.

Uw reactie

Naam:
Bericht: