Provincie brengt Belastinguitgave 2012 uit

Datum: 25-06-2012

provincieoverijsselDe 25 Overijsselse gemeenten hebben de Onroerend Zaakbelasting in 2012 verhoogd. In tien gemeenten is de OZB- verhoging voor een deel gecompenseerd door verlaging van de afvalstoffenheffing.

Vijf van deze tien gemeenten kozen zelfs voor vermindering van de totale belastingdruk, door naast de verhoging van de OZB een verlaging in te voeren van de afvalstoffen en-/of rioolheffingen.

Dertien gemeenten verhoogden de belastingdruk met minder dan het inflatiepercentage. De gemiddelde gemeentelijke belastingdruk bedraagt in Overijssel € 692,60. Dit blijkt uit de Belastinguitgave van de provincie Overijssel. De Belastinguitgave is een jaarlijkse service van de provincie aan gemeenten, inwoners en andere belangstellenden.

De provincie is wettelijk toezichthouder op de financiën van de gemeenten en beoordeelt o.a. of de begroting in evenwicht is. Ook beziet de provincie of structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Uit de contacten met de gemeenten blijkt dat gemeenten steeds meer moeite moeten doen om hun begroting sluitend te krijgen. Het arsenaal aan bezuinigingen (bezuinigingen op voorzieningen, beperking van de dienstverlening) raakt uitgeput. Inkomstenbronnen als de belastingen worden steviger aangesproken. Dat geldt vooral voor de OZB. Daarnaast worden in steeds meer gemeenten de reinigings- en rioolkosten tot 100 pct. doorberekend aan de inwoners.

Gedeputeerde Ineke Bakker (Milieu, Wonen en Financieel Toezicht): “Gemeenten roeien vaardig tegen de wind in, nemen hun verantwoordelijkheid en sturen op een gezond financieel beleid. In goede samenwerking anticipeert de provincie op het voorkomen van financiële knelpunten bij de gemeenten. Dat doen wij in het belang van de inwoners, voor wie provincie en gemeente samen verantwoordelijkheid dragen.”

Voor de Belastinguitgave 2012 klik HIER

 

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: