CDA stelt vragen aan het College

Datum: 06-06-2024

18.18 uur - In Hellendoorn is op een tweetal terreinen onrust over actuele onderwerpen. Hierover heeft de fractie van het CDA Hellendoorn een tweetal vragen gesteld aan het college van B&W.

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn en Gemeenteraad.             30-5-24

Postbus 200

7440AE Nijverdal

 

Betreft: Vraag aan het College voortgang Programmeringsafspraken windenergie

 

Geacht College,

Bij de behandeling agendapunt ‘Raadsvoorstel Programmeringsafspraken windenergie’ in de gemeenteraadsvergadering 21 mei 2024 is een amendement van het CDA aangenomen. Het amendement behelst aanvullingen op het genoemde raadsvoorstel. Vervolgens heeft de raad het gewijzigde raadsvoorstel aangenomen en heeft het College toegezegd op basis van het gewijzigde voorstel programmeringsafspraken met de provincie te gaan maken.

De provincie Overijssel meldt middels een persbericht dat met alle gemeentes Programmeringsafspraken windenergie zijn gemaakt, met uitzondering van de gemeentes Dinkelland, Wierden en Enschede. Ook meldt het bericht dat in de gemeente Hellendoorn acht windturbines geplaats kunnen worden en in de gemeente Wierden vier windturbines.

Het CDA heeft de volgende vragen:

  • Klopt het bericht van de provincie, zo ja wat behelzen de gemaakte afspraken precies en zo nee wat is dan precies wel de stand van zaken mbt de programmeringsafspraken tussen de gemeente Hellendoorn en de provincie?
  • Naar verluidt wil de gemeente Wierden geen Programmeringsafspraken windenergie maken en worden in deze gemeente de mogelijkheid van plaatsing van vier windturbines genoemd. Hellendoorn wil wel afspraken maken. Niettemin meldt de provincie dat er ruimte is voor acht windturbines. Heeft het college hierover navraag gedaan bij de provincie en wat is de opvatting van het College hierover?

Gezien de actualiteit wil de CDA-fractie graag bij de ‘rondvraag’ in de debatrond d.d. 4 juni mondeling antwoord ontvangen op de gestelde vragen,

 

Namens de fractie van CDA Hellendoorn.

Janneke Vorderman, Jeroen Piksen

Roy Zijlstra, Ernst Haitsma

John Evers, Willy Kemper,

Gerrit Dijk

 

=================

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn en Gemeenteraad.            03-06-24

Postbus 200

7440AE Nijverdal

 

Betreft: Sallandse Heuvelrug van nationaal park of oefenterrein?

 

Geacht college,

Het Nederlandse leger heeft meer terreinen nodig en is daarnaar op zoek. Tegen de beoogde uitbreiding van een locatie zijn veel bezwaren gemaakt. Daarom is er onderzoek gedaan naar ‘geschikte alternatieve’ zogenaamde 'springlocaties' waar munitie kan worden getest en geoefend kan worden. Er zijn zes geschikte alternatieve locaties aangewezen waaronder het natuurgebied de Sallandse Heuvelrug aan de westzijde van Nijverdal nabij Haarle

De Sallandse Heuvelrug is een nationaal park en tevens een zwaar natura 2000 natuurgebied. Wettelijk is bepaald dat ‘alles’ gedaan moet worden om de flora en fauna in het gebied te beschermen en beter geschikt te maken voor  het korhoen, de nachtzwaluw en de hazelworm

Daarvoor zijn o.a duizenden bomen gekapt, gebieden en paden afgesloten en is mountainbiken deels verboden. Rondom het gebied zijn agrarische activiteiten ingeperkt. Duizenden mensen genieten in alle seizoenen van de heide en het iconische landschap en het toerisme is mede daarom een economische drager voor de gemeente Hellendoorn.

De aanwijzing tot mogelijke 'springlocatie' roept veel vragen op want het is niet bekend welke criteria zijn gebruikt voor het aanwijzen van de Sallandse Heuvelrug als 'springlocatie' en ook niet wat de consequenties zijn. Het College wil onderzoeken wat de consequenties van eventuele aanwijzing zijn. Het CDA vraagt het College in het onderzoek de volgende vragen te betrekken:

- Heeft de gemeente, al dan niet met de provincie en de waterschappen een zienswijze ingediend op de ter inzage gelegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Zo nee, waarom niet?

- Welke bestuurlijke acties onderneemt de het College om volledige duidelijkheid te krijgen over het besluitvormingsproces en de positie daarbij van onze gemeente? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van eventuele aanwijzing voor de:

*  toegankelijkheid van het gebied en de status Natura 2000?

* stikstofdepositie en gevolgen voor agrarische activiteiten in Haarle?

* geluidsoverlast en trillingen

* waterwinning

*  afstandsnormen naar bebouwing en toekomstige woningbouw

*  schades voor met name aangrenzende horeca?

Gezien de actualiteit van een en ander wil het CDA graag een eerste mondelinge reactie bij de rondvraag van de debatronde voor dinsdag 4 juni aanstaande.

 

Namens de fractie van CDA Hellendoorn.

Janneke Vorderman, Jeroen Piksen

Roy Zijlstra, Ernst Haitsma

John Evers, Willy Kemper,

Gerrit Dijk

 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Frans schreef op 07-06-2024

Typisch CDA, was voor nu komt er herrie uit het christelijke Daarle en draait het als een blad aan de boom. Hoe kan het dat deze partij nu overal keldert? Wees duidelijk, ben je tegen, ben je tegen, ben je voor, ben je voor.

Geronimo schreef op 14-06-2024

Bij de laatste verkiezingen kwam de PVV als grootste partij uit de bus in onze gemeente en nu stapelt ze fout op fout bij aanstellen van. bewindslieden. Zoveel genialiteit bij Wilders en wat zegt dat over de personen die hem op de troon hebben gezet?

Han schreef op 15-06-2024

Zit je nog steeds te janken over verkiezingen die democratisch zijn verlopen? Je lijkt Frans Timmermans en Rob Jetten wel. Oh wacht, die lopen ook op elke linkse tv zender te janken. Wanneer begint de grote D66 en PVDA/GL zelfreflectie? Als de Nederlanders het linkse afbraakbeleid wilde voortzetten, dan hadden ze wel massaal gestemd op die twee onnozele nietsnutten. Dus zeg het maar Geronimo. Misschien toch je mond maar eens houden en afwachten waar het nieuwe kabinet mee komt. En zoals onze koning al heeft gezegd. Wil je als rijksambtenaar niet werken voor een kabinet waar de PVV aan deel neemt, ontslag nemen mag en kan altijd.. Als al die ambtenaren die tegen de PVV zijn nu eens massaal ontslag nemen, dan is de bezuiniging op de ambtelijke molen direct al een feit en de verkiezingsbelofte ingelost.

Geronimo schreef op 17-06-2024

En met zo'n Eucalipta Faber kun je toch niet aankomen als minister, die heeft al zoveel verkeerds gezegd. Maar met die omvolking zat ze goed, alleen begrijpt ze zelf niet waarom. Wij komen oorspronkelijk uit Afrika en waren dus donker. Ze hebben deze maand de beelden, van onze voorouders, in museum Batavialand maar een donkerder huidskleur gegeven. Laat ik Faber en Klever maar even buiten schot. En nu word het pas helemaal leuk, nu de VVD beseft waarmee ze een regering gaan vormen, ‘Een klucht dat je dit soort PVV-figuren slikt’

Han schreef op 17-06-2024

Links laat aangenomen moties door een meerderheid van de tweede kamer naast zich liggen, voert ze niet uit en volgen hun eigen agenda. Vandaag ook die troela uit Oostenrijk. Iets met democratie, links heeft er niet zoveel mee. Dan nog de lieden van die enge partij. Smeets beschuldigd van pedofilie, Kaag en haar connecties met de Hamas, Pechtold en zijn verkregen appartement. van Drimmelen en grensoverschrijdende gedragingen’ jegens vrouwen. Geronimo keek en zag dat het goed was.

Jaap schreef op 18-06-2024

Tsja als het aan domrechts ligt dan negeren we wetenschap en verprutsen we ons eigen leefklimaat voor snelle winsten van de olie en bio industrie. Domrechts (alles rechts van de VVD) heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel

Jos schreef op 19-06-2024

Tja in nederland kunnen wij het klimaat redden haha.

Geronimo schreef op 20-06-2024

Die Faber is, naar mijn bescheiden mening, toch wel het afvoerputje van de NLse politiek. Uitspraken doen toen ze nog in de oppositie zat en nu ze waarschijnlijk minister wordt, zal ze zich als zodanig gedragen en zulke uitspraken, omvolking, etc. niet meer doen. Maar ze vindt het nog wel zo en neemt er geen afstand van, gelijk al die andere PVV-kandidaatministers met hun eigen hersenspinsels.Volgens mij zit je dan behoorlijk in een spagaat en twijfel je aan je eigen woorden, alhoewel pluche prettig zit en goed betaald. Dus eerst kiezers winnen met zulke mooie volzinnen, maar nu zul je het niet meer horen uit hun mond, als ze publiekelijk spreken of met personen met een andere politieke opvatting.. Je zult er maar op gestemd hebben; ik zou me dan in ieder geval behoorlijk bekocht voelen.

Jaap schreef op 20-06-2024

@Jos In Nederland vervuilen we te veel en met een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt hebben we zelf belang bij klimaatmaatregelen. We 'redden' dan ook niet 'het klimaat', het gaat er om niet onze eigen leefomgeving om zeep te helpen.

Jos schreef op 20-06-2024

We liggen 15 meter boven NAP, dus zie geen probleem. Evt komt zee en strand dichterbij dat is alleen maar voordeel.

Geronimo schreef op 21-06-2024

Gisteren vond ik dat Faber het afvoerputje van de politiek was, maar nu heeft ze sterke concurrentie en wel van partijgenoot, indien dat mogelijk is bij een partij zonder leden, van Dennis Ram. Ofschoon ik Israel gedeeltelijk gelijk geef, beweert dit "heerschap" dat er geen hongersnood is in Gaza. Veel meer onzin kun je natuurlijk niet uitkramen. Verder zet de PVV zich al jaren in voor 1 nationaliteit; mensen met een dubbele nationaliteit mogen van de PVV niet in aanmerking komen voor een politieke functie en dringen er al jaren op aan om mensen met een dubbele nationaliteit hun kiesrecht te ontnemen. Nu heeft beoogd PVV-staatssecretaris Szabó waarschijnlijk twee nationaliteiten en hij is niet de enige binnen de PVV.

Yyy schreef op 23-06-2024

Laat het water maar stijgen…komen mooie stranddagen aan en het is nu net te ver rijden om er even snel heen te kunnen.

Uw reactie

Naam:
Bericht: