Provincie Overijssel start planologische procedure Windpark Daarle

Datum: 16-02-2024

19.19 uur - Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het initiatief Windpark Daarle in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Op 18 januari nam GS een voorbereidingsbesluit voor windenergie, maar toen lagen er al vier formele verzoeken op de plank om planologisch mee te werken aan het realiseren van een windpark. De provincie is wettelijk verplicht om die verzoeken in behandeling te nemen. 
 

 
 
Het plan
Het initiatief Windpark Daarle betreft het plan voor 5 tot 7 windturbines ten westen van de N751, in het gebied van de Loomsweg, de Bruineveldweg, en de Piksenweg (Hellendoorn), deels in de gemeente Hellendoorn en deels in de gemeente Wierden. Een eerste globale beoordeling van het plan wijst uit dat er op voorhand geen ruimtelijke bezwaren zijn om de procedure te starten. 
 
Projectbesluitprocedure
Het plan past binnen het huidige én nieuwe provinciale windbeleid en de uitgangspunten van de Regionale Energie Strategie Twente (RES), valt in een van de provinciale voorkeursgebieden en levert een bijdrage aan de RES-doelstellingen. Daarom start de provincie de planologische procedure, een zogenaamde projectbesluitprocedure. Zo'n procedure duurt twee tot drie jaar. 
 
Inhoud procedure
Er zullen nu nadere onderzoeken worden gedaan, zodat het plan volledig aan alle wet- en regelgeving getoetst kan worden. Tijdens de procedure is er ruimte voor participatie en inbreng van inwoners. Dat het windpark er komt, is dus geen uitgemaakte zaak. De uiteindelijke beoordeling van het plan vindt pas aan het einde van de procedure plaats, door het nemen van een projectbesluit. Ook daarop kunnen inwoners nog zienswijzen en beroep indienen. Het startpunt van de procedure is nu een kennisgeving van het voornemen in het provinciaal blad en diverse huis-aan-huisbladen.
 
Samenwerking
Goede en nauwe samenwerking met de gemeenten staat voor de provincie voorop. De provincie nodigt de gemeenten uit om samen te werken in één projectorganisatie. Gedeputeerde Tijs de Bree: "Als provincie werken we graag samen met gemeenten aan dit project. Zo kunnen we de inbreng vanuit de gemeenten en het lokale beleid optimaal benutten." 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: