Lokaal Hellendoorn stelt nieuwe verkenner/ bemiddelaar voor om uit de bestuurlijke impasse te komen

Datum: 09-09-2023

20.08 uur - Lokaal Hellendoorn heeft het initiatief genomen om het CDA uit te nodigen in gesprek te gaan over mogelijkheden om te komen tot een nieuwe coalitie en daarmee de huidige bestuurlijke impasse te doorbreken. Lokaal Hellendoorn wil als grootste partij in de gemeente de regie nemen en deed een beroep op het CDA, als tweede grootste gekozen democratische partij, om samen de verantwoordelijkheid te nemen en te komen tot een stabiele nieuwe coalitie. 

 
Mede door de gesprekken met het CDA is Lokaal Hellendoorn tot de conclusie gekomen dat een coalitie gebaseerd op een ruime raadsmeerderheid de meest optimale situatie is om tot een stabiel bestuur te komen. Lokaal Hellendoorn stelt voor Ton Roerig uit Deventer te vragen de mogelijkheden bij andere partijen te verkennen en in week 37 (volgende week) te beginnen met een kennismaking met alle partijen waarin hij tevens draagvlak voor proces en zijn persoon inventariseert.
 
De opdracht voor de heer Roerig kan zijn:
Bij alle partijen onderzoeken wat er nodig is om de huidige impasse te doorbreken en te inventariseren welke opties men ziet en daar voorstellen voor te doen.
 
Lokaal Hellendoorn verzoekt Dhr. Roerig naast zorgvuldigheid en slagvaardigheid in het proces verbinding tussen alle partijen te creëren door op inhoud afspraken te maken en inwoners hierbij bij te betrekken.
 
Met vriendelijke groet namens de fractie van Lokaal Hellendoorn,
 
Fractievoorzitters Trudy Weierink en Thea ten Have
 
CV Ton Roerig, is 59 jaar, woont in Deventer en is als bestuurswetenschapper afgestudeerd. Na wethouderschappen in Zoetermeer en Hilversum was hij van 2011 tot 2019 directeur van de beroepsvereniging van wethouders. Naast zijn huidige parttime baan bij loopbaancentrum Gradus werkt hij als zelfstandige. Hij begeleidt heisessies van gemeenteraden, colleges van B&W en traint en coacht diverse fracties en wethouders in heel Nederland. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft hij de formaties in Zeewolde en Lingewaard begeleid bij de totstandkoming van de huidige colleges daar.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Frans schreef op 11-09-2023

Regie nemen? Ze moeten eerst eens zorgen dat hun eigen club weer enigszins betrouwbaar wordt. Dat heeft vooral te maken met de cultuur binnen deze groep, die moet op de schop. Zolang dat niet zal gebeuren is het aftellen tot de volgende crisis binnen deze club zich zal aandoen. Ze willen luisteren naar de burgers, maar vinden het vooral lastig om naar elkaar te luisteren.

Jos schreef op 12-09-2023

Wat is de reden om op inhoud afspraken te maken en de inwoners hierbij te betrekken? Jullie zijn door de gewoners gekozen om de politiek te bedrijven niet andersom. Bijvoorbeeld. De diftcar wil de eigenaar met weinig afval. Vraag je het aan een groot gezin, dan zal dit vast een nee zijn. Lokaal heeft al met veel mensen gesproken over woningbouw, maar is hier iets uit gekomen? Lokaal heeft hierover nog niets ingebracht. De oversteek bij de nieuwe brandweer kazerne in Hellendoorn is onveilig geworden….nu hoor ik Lokaal niet meer, terwijl dit destijds met de aanleg van de rondweg met een midden geleider moest worden aangelegd….etc…etc.,,

Uw reactie

Naam:
Bericht: