Gemeenteraad besluit unaniem over opvang

Datum: 18-05-2023

9.21 uur - De gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn heeft in de raadsvergadering van 16 mei het toetsingskader voor de opvang van asielzoekers in de gemeente unaniem vastgesteld. In dat toetsingskader staat aan welke criteria een opvanglocatie moet voldoen. Nu deze criteria bekend zijn, gaat het college op zoek naar een geschikte locatie. Zij neemt naar verwachting eind juni een voorlopig besluit over welke locatie ze hiervoor op het oog heeft. Daarna volgt afstemming met de omwonenden.

 
Alle gemeenten staan voor de opgave om opvang van asielzoekers mogelijk te maken. Zo ook de gemeente Hellendoorn, die voor de opgave staat om 123 asielzoekers op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor om zelf initiatief te nemen en te zoeken naar een geschikte opvanglocatie voor deze groep. Het college vindt het belangrijk dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt om kaders te stellen aan asielopvang. Dit toetsingskader is op 
16 mei unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Ook gaf de raad het college nog een aantal punten mee voor de onderhandeling met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 
 
Eén azc voor maximaal 200 asielzoekers

In het toetsingskader staat dat gemeente Hellendoorn gaat voor één opvanglocatie in de vorm van een asielzoekerscentrum (azc). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat 150 opvangplekken een ondergrens is voor goede faciliteiten en effectieve exploitatie van de locatie. Daarnaast is de verwachting dat de asielopgave verder toeneemt. Om te voorkomen dat er dan een tweede locatie geopend moet worden, houdt het college nu al rekening met een hoger aantal van maximaal 200 asielzoekers. 
 
Goede balans in samenstelling

Punten die meegenomen worden vanuit de raad naar het COA zijn onder meer de ligging ten opzichte van de bebouwde kom, aandacht voor zinvolle dagbesteding en welke doelgroepen wel en niet worden opgevangen. 
 
Het azc is bedoeld voor reguliere opvang, het is geen aanmeld- of vertrekcentrum. Samen met het COA spannen we ons in voor passende dagbesteding. We ondersteunen het COA bij het actief betrekken van lokale verenigingen, ondernemers, zorg- en welzijnsorganisaties en kerkgenootschappen om hier ook een rol in te spelen.
 
Duur van 10 jaar

Het realiseren van een azc is geen korte termijn investering. Daarom is het noodzakelijk dat een locatie voor 10 jaar in gebruik kan worden genomen. Ook voor het COA is dit een criterium om te kunnen investeren. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie kijkt het college of de beschikbare grond of gebouwen in 2023 of uiterlijk eerste helft 2024 beschikbaar zijn om asielzoekers op te vangen. 
 
Passend bij de schaal van de gemeente

Een belangrijk onderdeel van het toetsingskader is dat de opvang past bij de schaal van de gemeente Hellendoorn. Er moet voldoende draagkracht zijn in de omgeving. Dat wil zeggen dat de grootte van de opvang in verhouding is met de bebouwing in de omgeving. Daarnaast moet de locatie goed toegankelijk zijn. Ook moeten voorzieningen, zoals scholen, winkels en zorg, goed bereikbaar zijn. 
 
Zoektocht naar een geschikte locatie

Nu de criteria voor de toekomstige opvanglocatie bekend zijn, gaat het college op zoek naar geschikte locaties. Naar verwachting neemt het college eind juni een voorlopig besluit over welke locatie zij op het oog hebben. Daarna volgt een belangrijke stap: afstemming met de omwonenden en andere belanghebbenden. Het college gaat in gesprek om op te halen wat voor deze groepen belangrijk is bij de komst van een azc op deze plek. Pas daarna neemt het college een definitief besluit over de locatie van het azc. Dit is waarschijnlijk in juli.
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Jos schreef op 18-05-2023

Locatie van oude bowlingboerderij wordt genoemd.

Henk schreef op 19-05-2023

Het leegstaande politie bureau is een goede locatie voor opvang.....

Peter schreef op 21-05-2023

Vóórdat er een locatie wordt geopend, zou het wenselijk zijn dat er afdoende voorzorgsmaatregelen worden genomen, hierbij denk ik onder meer aan voldoende beveiliging. Dit om toestanden zoals op en om veel andere locaties te voorkomen.

Uw reactie

Naam:
Bericht: