Nieuwbouwplannen CSG Reggesteyn 4 april behandeld in de gemeenteraad

Datum: 14-03-2023

13.59 uur - Op dinsdagavond 4 april 2023 worden de nieuwbouwplannen voor CSG Reggesteyn aan de Noetselerbergweg in de raad van de gemeente Hellendoorn besproken.

In 2019 stemde de gemeenteraad in met de financiering van de nieuwbouw van CSG Reggesteyn. Ook de Raad van Toezicht van CSG Reggesteyn gaf hieraan goedkeuring. De gemeente staat garant voor een bedrag van € 25 miljoen. Zij is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs in de gemeente. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente elk jaar een bedrag van maximaal € 600.000,- voor de dekking van de kapitaallasten van het nieuwe schoolgebouw bijdraagt. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwbouw ligt bij CSG Reggesteyn.
 
In 2021 heeft CSG Reggesteyn een voorlopig ontwerp vastgesteld. In dit concept wordt het onderwijs aangeboden op één plek, namelijk het terrein aan de Noetselerbergweg in Nijverdal. In het voorjaar van 2022 is begonnen met de aanbestedingsprocedure. Een complex traject, omdat de wereldeconomie sterk onder druk stond en nog steeds staat. Waardoor de bouwkosten enorm zijn gestegen. Onderwijswethouder Peter Lage Venterink vertelt: "Reggesteyn heeft gezocht naar mogelijkheden om, ondanks de gestegen bouwkosten, toch een nieuwe school te kunnen bouwen binnen het beschikbare budget. Er is gekeken naar aanpassingen in de bouwplannen. Voor het bedrag bouwen dat in eerste instantie begroot was, bleek al snel een onmogelijke opgave. Er zijn aanvullende middelen nodig. Inmiddels liggen er drie mogelijke scenario's. Doorgaan op de ingeslagen weg, een nieuw plan laten ontwikkelen of doorgaan met het onderwijs op de twee bestaande locaties. De voorkeur van het college en de school is doorgaan op de ingeslagen weg. Het is nu aan de raad om te beoordelen of de aangepaste plannen doorgang kunnen vinden."
 
Bestuurder van Reggesteyn, Aart van 't Veld is blij dat de plannen gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad. "Het was een lange, ingewikkelde weg, maar we hebben alle hoop om medio 2023 te kunnen starten met de bouw van onze nieuwe, toekomstbestendige en energiezuinige school. Een school waar leerlingen van het vmbo tot en met het gymnasium thuisnabij een prettige leeromgeving kunnen krijgen. Als de raad akkoord gaat, dan gaan we uit van oplevering van de nieuwe school in het voorjaar van 2025."
 
Behandeling in de gemeenteraad
Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 4 april 2023 worden de plannen besproken. Daaraan voorafgaand is er een debatronde op 21 maart 2023. De debatronde en de raadsvergadering zijn live bij te wonen, maar kunnen ook digitaal gevolgd worden via raad.hellendoorn.nl.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Jan met de korte achternaam schreef op 14-03-2023

Wat hebben ze hier een potje van gemaakt samen. Een bijna complete generatie die de gehele middelbare school periode in noodlokalen kan doorbrengen. Waarom slopen als er nog geen overeenkomst met een aannemer is?? Dit moet het bestuur van Reggesteyn zich ernstig aanrekenen.

Uw reactie

Naam:
Bericht: