Aankondiging subsidie voor activiteiten gericht op het stimuleren van sport en bewegen in de gemeente Hellendoorn

Datum: 20-07-2022

08:04 uur - De BLOS (Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport) biedt vanuit het Lokaal Sportakkoord van de gemeente een subsidie aan voor het stimuleren van sport en bewegen voor inwoners van de gemeente Hellendoorn. Het gaat om nieuwe initiatieven, nieuwe vormen van samenwerkingen of een verbreding van een bestaande activiteit. De start van de activiteit dient in 2022 plaats te vinden. Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus tot en met 9 oktober ingediend worden.

 

 

Belangrijk is dat de aanvraag bijdraagt aan tenminste één pijler uit het 'Lokaal Sportakkoord' van de gemeente. De drie pijlers uit dit akkoord zijn: 

  • Inclusief sporten en bewegen.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders.
  • Vaardig in bewegen voor kinderen.

Voor de uitvoering van dit akkoord heeft de gemeente een vergoeding ontvangen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Wethouder Peter Lage Venterink, tevens voorzitter van de BLOS, is blij met de subsidiemogelijkheid: "We zijn blij dat we vanuit de vergoeding van het ministerie een subsidie aan kunnen bieden voor het stimuleren van sport en bewegen voor onze inwoners. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen die wil sporten, kan sporten in onze gemeente. Er moeten geen belemmeringen zijn als het gaat om leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Ook willen we aanbieders graag helpen om toekomstbestendig te worden. Als ze dat niet al zijn natuurlijk. Wanneer de financiële en organisatorische basis van aanbieders op orde is, dan kunnen zij zich beter richten op een passend aanbod en een goede verbindingsvorm. En onze ambitie is om kinderen aan het sporten te houden en te krijgen. De motorische vaardigheid van kinderen weer naar boven toe om te buigen. Mooie ambities die hopelijk handen en voeten krijgen met deze subsidiemogelijkheid."

 

Aanvragen van de subsidie

Subsidieaanvragen kunnen vanaf maandag 1 augustus tot en met zondag 9 oktober ingediend worden via:https://www.hellendoorn.nl/sportakkoord. Deze pagina is vanaf 1 augustus actief. De aanvragen worden door de BLOS beoordeeld. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (sport) verenigingen en instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten. Het is van belang dat alle vragen beantwoord worden en dat er een begroting wordt toegevoegd. Er is een bedrag € 64.774,- beschikbaar. Wanneer dit subsidieplafond wordt overschreden, dan vindt het toekennen van de subsidie via een rangschikking plaats. De wijze waarop deze rangschikking en verdeling plaatsvindt, is geregeld in de 'Nadere regels subsidie Lokaal Sportakkoord gemeente Hellendoorn 2022'. Binnenkort is dit document te vinden op de website van de gemeente onder het kopje 'regelgeving en verordening'.

 

Lokaal Sportakkoord
Het Lokaal Sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners over sport en bewegen in de nabije toekomst. Vanuit dit akkoord gaan de partijen samen op zoek naar nieuwe verbindingen en willen de partijen de samenwerkingen verder bevorderen. Het akkoord in de gemeente Hellendoorn is door de BLOS samen met verschillende organisaties vanuit sport, onderwijs, welzijn en zorg uit de gemeente Hellendoorn vormgegeven. Tijdens twee bijeenkomsten is samen gebouwd aan de thema's van het lokaal sportakkoord. De uitkomsten, de nieuwe activiteiten en sport- en beweegaanbod zijn verwerkt in het Lokaal Sportakkoord - Gemeente Hellendoorn. Meer informatie is te vinden op: https://www.hellendoorn.nl/vrije-tijd-sport/publicatie/bestuurscommissie-blos.

 

Meer weten over de subsidieregeling? Voor vragen kunt u terecht bij Frederique Geerink – van Woudenberg, via e-mailadres: f.geerink@hellendoorn.nl. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de BLOS via het e-mailadres: blos@hellendoorn.nl.Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Wat ben ik toch een tut! schreef op 20-07-2022

Gemeente, plaats overal zitbanken, dan gaan vooral senioren meer wandelen, en kunnen ze onderweg even uitrusten en een praatje maken met anderen. En plaats meer speeltoestellen, juist bij de bankjes, zodat moeders met kleine kinderen naar buiten kunnen, kinderen kunnen uitrazen en de oververmoeide moeders kunnen uitrusten.

Lassie schreef op 20-07-2022

Zitbankjes leveren ook vaak weer veel overlast op en onderhoud. Speeltuinen zijn er genoeg zelfs een heel speelbos prachtig!

Jos schreef op 20-07-2022

Hangplekken voor de jeugd creëren.. geweldig Tut, maar niet gaan klagen over overlast….

Uw reactie

Naam:
Bericht: