Adviezen van de Klankbordgroep (Dorpsraad) over toekomstige bouwplannen dorp Hellendoorn

Datum: 03-03-2022

9.11 uur - Naar aanleiding van de onrust die ontstond bij verschillende partijen tijdens de bouw van het appartementencomplex aan de Dorpsstraat ter hoogte van de voormalige apotheek, dat door velen als opdringerig en volkomen misplaatst wordt beschouwd, besloot wethouder Overmeen-Bakhuis in oktober 2021 een Klankbordgroep in te stellen, vallende onder de Hellendoornse Dorpsraad. Deze Klankbordgroep (KBG), bestaande uit bouwkundigen, historici en andere deskundigen met hart voor het dorp Hellendoorn, brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit over toekomstige bouwplannen in de kern van het dorp.

Op 2 december 2021 bracht de KBG haar advies uit over het bouwplan van een driehoog appartementencomplex op de plaats van de zaal van De Kroon/Noabers, grenzend aan de Geuren, enige weken daarna gevolgd door adviezen over de bouw van een appartementencomplex op de plaats van de voormalige openbare school aan de Dorpsstraat en één over de voorgenomen bouw van twee flatgebouwen en uitbouw van het voormalige koetshuis op de plaats en in de omgeving van de voormalige gereformeerde kerk. 
 
Plan De Schoolslag
Het plan voor het appartementencomplex op de plaats van de openbare school is door de KBG positief beoordeeld. In tegenstelling tot de andere twee hier genoemde bouwplannen, is door de initiatiefnemer gebruik gemaakt van burger- en overheidsparticipatie. Het plan is van architectonische waarde en passend is in het dorpsbeeld. De KBG adviseert om voor de keuze van de bouwsteen een kleur te gebruiken die in het huidige dorpsbeeld past en om de twee oude gevelstenen van de dorpsschool te herplaatsen. Deze adviezen zijn overgenomen.
 
Plan voormalige gereformeerde kerk
De KBG ziet geen enkel bezwaar om op de plaats van de gereformeerde kerk woningbouw te realiseren. Op deze plaats zijn twee nogal fantasieloze blokkendozen gepland, van een flinke omvang, een van zeven meter hoog en een ander van ruim tien meter hoog. Omdat deze laatste al op een oude bouwkamp staat, steekt het geplande bouwsel twaalf meter boven het wegdek uit en stelt alle gebouwen in de omgeving, zoals het voormalige doktershuis, de Oale Smederieje en museum Erve Hofman in de schaduw. 
De KBG adviseert om de bomenkap tot een absoluut minimum te beperken, de bestaande wallen en begroeiing aan de Hofmanstraat en het Harberssteegje te behouden en niet te doorbreken met schelpenpaden, de appartementengebouwen goed af te stemmen op de historische omgeving en te beperken tot twee bouwlagen en het karakter van de parkachtige tuin in het overgangsgebied tussen Dorpsstraat 2  en de Reggeweg te behouden.
 
Plan Helders Bloei
Op de plaats van de zaal De Kroon/Noabers en omgeving staat een flatgebouw, door initiatiefnemer aangeduid als ‘Helders Bloei’, gepland van drie bouwlagen, tien meter hoog. Door de flink vergrote bouwhoogte en veel grotere bouwmassa in vergelijking tot de huidige bebouwing is het dominant aanwezig in relatie tot de pittoreske omgeving. De flat, die hoog uitsteekt boven de aangrenzende bebouwing, kijkt uit over de Geuren, een voor Nederland uniek dorpspark in het centrum van het dorp. Van oudsher was het een moestuin, grenzend aan de achtertuinen van de omringende bebouwing en alleen via particuliere paden bereikbaar. Dit intieme karakter, dat in de loop der tijd al aangetast is, wordt nu geheel teniet gedaan. Het aloude principe van niet-direct wonen aan de Geuren (enkel achtertuinen) wordt geweld aan gedaan. Bovendien kijken de bovenste appartementen van de flat op de achtertuinen van de aangrenzende bewoners. Een eeuwenlange traditie van beslotenheid en intimiteit wordt hiermee doorbroken. Bij het bouwblok grenzend aan de Koestraat wordt getracht aansluiting te vinden bij de landelijke architectuur in de Koestraat, maar het ontwerp is sterk opgeblazen tot 10 m hoogte, wat een groteske aanblik oplevert. Het bouwblok grenzend aan park de Geuren betreft een appartementencomplex met een nietszeggend karakter van drie bouwlagen, waardoor door de toegenomen hoogte dit flatgebouw en liftombouw ook zeer duidelijk zichtbaar zal zijn vanaf de Dorpsstraat boven de lage bebouwing aan de linkerzijde van Noabers, het Geur’nhuussie.  De huidige dorpsfunctie van park de Geuren (culturele activiteiten, concerten etc.) komt in gevaar doordat bewoners die direct aan de Geuren wonen in de toekomst procedures kunnen starten, waardoor het veel moeilijker of erg gelimiteerd wordt activiteiten in de Geuren te organiseren.  Onduidelijk is hoe de aanblik van het gedeelte van De Kroon/Noabers dat overblijft in het plan, zich verhoudt tot de nieuwbouwplannen. In de toekomst zal het veel makkelijker blijken om dit gedeelte eveneens te slopen en er iets voor terug te bouwen als de nu voorgelegde plannen worden uitgevoerd.
 
Woningbouw is op de voorgestelde positie prima mogelijk, maar niet zo grootschalig en ‘overweldigend’ als nu voorgelegd. Met respect voor de lokale maatvoering, historische uitstraling en veiligstelling van de essentie van de Geuren kan er gekozen worden voor een aantal woningen met eventueel een historische architectuur uitkijkend op de Koestraat, zodat ‘het mooiste straatje van Hellendoorn’ niet onherstelbaar wordt aangetast. 
 
Nadat de KBG haar adviezen had uitgebracht, werd het stil. De KBG nam in januari het initiatief tot een gesprek met wethouder en betrokken ambtenaar. In dit gesprek meende de KBG enige gelatenheid te bespeuren. Het gemeentebestuur laat zich leiden door de adviezen van een Zwolse stedenbouwkundige, die alle plannen zonder meer positief beoordeelt. Wethouder Overmeen-Bakhuis zei letterlijk: ‘Met een negatief advies van de Klankbordgroep kunnen wij niets’. 
 
De Dorpsraad was, nog voor dat er sprake was van een KBG, vluchtig geïnformeerd over de plannen voor nieuwbouw op de plaats van zaal De Kroon/Noabers. Het lijkt er op dat de initiatiefnemer de reacties destijds als een positief advies heeft opgevat. De Dorpsraad hecht eraan te verklaren dat dat beslist niet het geval is. 
De initiatiefnemer van De Kroon/Noabers kreeg overigens het - naar wij dachten vertrouwelijk - advies van de KBG, meteen toegestuurd. Ook al eerder was hij over onze kritische houding door de gemeente geïnformeerd. Echter, op het herhaalde verzoek om een schriftelijke reactie te geven op het advies van de KBG, werd niet gereageerd. De KBG wilde na een dergelijke reactie in gesprek, maar die mogelijkheid is door de initiatiefnemer nu volledig afgesloten. Daarom meent de Klankbordgroep dat het goed is om  de inwoners van het dorp Hellendoorn en de gemeentelijke politiek te informeren over onze standpunten. 
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Wat ben ik toch een tut! schreef op 03-03-2022

Laat Hellendoorn a.u.b. een ouderwets, gemoedelijkdorp blijven. Centrum Nijverdal is inmiddels een trieste bedoening, verminkt door spuuglelijk, megalomaan gemeentehuis, afschuwelijke Dunantgebouw en al die andere appartementbouwwerken. Architectuur bepaalt de sfeer en gemoedstoestand van bewoners en bezoekers. wanneer ik door centrum loop, bekruipt me onaangenaam gevoel door die hoge, 'dreigende' bebouwing.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 03-03-2022

Dorp Hellendoorn... je moet van een prachtige oude dame geen griezel willen maken, met botox opgespoten lippen, nepwimpers en getatoëerde wenkbrauwen. Dat verpest de authentieke schoonheid. Elke verandering is nog geen verbetering...

Lassie schreef op 03-03-2022

Leuk zo'n klankbordgroep maar is puur een zoethoudertje, doen ze niks mee. Aan de andere kant de wereld veranderd, er zijn grote woningtekorten. De echte Hellendoorners willen dat alles zo blijft als het is maar zo werkt het niet meer. Ik zag ook een initiatief op de Tubantia voor boswoningen aan de nieuwstadweg, uiteraard is dit een lucratief plan voor de opdrachtgever net als alle andere projecten in Hellendoorn maar op deze wijze ontstaan er ook in Hellendoorn steeds meer woningen, erg goede zaak!

Lassie schreef op 03-03-2022

@watbeniktocheentut; V.w.b. het centrum Nijverdal ben ik niet met je eens maar uiteraard is dat persoonlijk. Ik zou als ik jou was me er niet door bedreigd voelen, dan zijn er op moment wel andere wereldproblemen die voor dreiging zorgen.

Jos schreef op 03-03-2022

Lokaal Hellendoorn heeft ook gesproken met de bewoners van de naast gelegen appartementen naast de voormalig Blokker te Nijverdal. Lokaal Hellendoorn zou zich hard maken voor deze bewoners tegen de bouwplannen zoals deze er lagen, maar op de eerste de beste vergadering stemde lokaal Hellendoorn voor het nieuwe nieuwbouwplan. Ook vriendjespolitiek bij lokaal Hellendoorn?

William S. Burroughs schreef op 04-03-2022

Aan Wat ben ik toch een tut! Mooi gezegd wat de oude dame betreft maar nu even terug naar de realiteit en de voortschrijdende tijd. De oude dame heeft vanwege het ontbreken van daadkracht inmiddels al de nodige wratten opgelopen en zal als stof lees stenen vergaan. Men had vanaf het begin af aan het centrum heilig en onaantastbaar moeten verklaren. Maar waar blijf je dan met de groeiende bevolking waaronder jeugd die graag in Hellendoorn willen blijven wonen? Het heilige centrum heeft dan geen doorstroom mits iemand overlijd dus dat schiet niet op. Dus moet je net als aan de Ommer weg rondom het dorp gaan bouwen. Bovendien duurt heimwee naar hoe het was maar 1 mensenleven daarna wordt het een hang naar nostalgie. Waar over pakweg 100 jaar geen mens meer last van heeft en dat heet vooruitgang waar de mens van dan ook moet wonen en een dak boven zijn of haar hoofd nodig heeft. Ik snap het historisch verdriet wel maar daar is men te laat mee en nu neemt de groei van de bevolking en het geld het helaas over. Dat elke verandering geen verbetering is ben ik absoluut met u eens maar met het toelaten van de eerste wratten heeft men het hek open gezet en is uw stelling gezien de realiteit veranderd in elke verbetering is wel praktisch. Want als mensen onder de naam Hellendoorn willen blijven wonen zal er wel gebouwd moeten worden en over een jaar of tachtig doet het heimwee naar hoe het was onze tanden niet meer zeer en ken je bij het eventuele bestaan van reincarnatie Hellendoorn net als Nijverdal niet weer. En ik denk dat dat gezien het leven en de gemiddeld 80 jaar dat wij hier rondlopen ons niet het recht geeft om tijdens ons leven de eeuwige tijd stop te zetten vanwege de hang naar hoe het toen was. Prettige dag.

Lassie schreef op 04-03-2022

Mooi verwoord WSB

Trui schreef op 04-03-2022

Kijk even naar Houvendaal. Een zwarte moloch in aanbouw. Veel te groot veel te hoog. Wil je dat in het centrum nu ook? Hou het een beetje smaakvol Jan Scheppink. Er is meer van waarde dan geld.

Lassie schreef op 04-03-2022

Prachtig plan hoor dat Houvendaal.

J. Hunt schreef op 04-03-2022

NIJVERDAL - Het Hellendoornse CDA wil duizend nieuwe woningen erbij in vier jaar. Anderen vinden dat ‘maar een getal’ of noemen het onrealistisch. Want wie moet al die extra woningen gaan bouwen als er nu al een groot gebrek is aan bekwaam personeel en bouwmaterialen? Bron; Tubantia. Het CDA wil overal bouwen. Goed omdat te weten, nu de verkiezingen eraan komen.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 28-06-2022

@William, dat een dorp moet groeien door woningen te bouwen voor starters, zodat er meer kinderen komen, en zo de scholen, winkels,verenigingen etc, meer bestaanszekerheid hebben is heel belangrijk. Maar ik heb moeite met hoogbouw/nieuwbouw in het centrum van Hellendoorn. Er komen straks zoveel mooie boerenstallen leeg te staan. Dan is het voor boeren toch financiëel interessant om b.v. woonunits in de ligboxstallen te plaatsen. Vooral starters en alleenstaanden zullen daar heel blij mee zijn. Dan komen er meer woningen met meer slaapkamers vrij, die nu bewoond worden door één persoon. En units kunnen makkelijk verplaatst worden naar andere plekken. Of de woonunit kan geplaatst worden in een grote tuin van iemand anders, b.v. een bejaarde die graag in eiegen grote huis wil blijven wonen, en op deze manier toch wat hulp bij de hand heeft.

Inge schreef op 28-06-2022

Hoogbouw is er toch al in het dorp er zijn zelfs al 3 appartementen complexen en de vierde wordt goedgekeurd door Lokaal Hellendoorn …. niet zo zeuren tut. Als je wat wilt moet je de hoogte in. De jeugd wil ook in Hellendoorn blijven wonen.

William S. Burroughs schreef op 28-06-2022

Aan Wat ben ik toch een tut! Een mooie maar naar ik vrees te idealistische gedachte want ook hier moet je eerst langs de molen. De welbekende molen van politiek, vergunningen, verdienmodellen en burenprotest. Wat dus niets afdoet aan uw oplossing. Prettige dag.

Uw reactie

Naam:
Bericht: