Vergoeding controle CTB’s verruimd

Datum: 05-01-2022

12.49 uur - De verplichte controle op corona toegangsbewijzen (CTB) en identiteitskaarten heeft de afgelopen maanden om extra inzet gevraagd. Voor de inzet van mensen of materieel ten behoeve van deze controles bij activiteiten waar ook externen op afkomen, kon al een vergoeding worden aangevraagd. Gemeente Hellendoorn heeft deze regeling nu uitgebreid.

Niet-commerciële verenigingen of organisaties en bedrijven in de gemeente Hellendoorn kunnen nu ook voor de inzet van vrijwilligers of eigen personeel een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.
 
Externe inhuur en materiële kosten
Beheerders van voorzieningen, evenementenorganisatoren, culturele instellingen, horeca, (sport)verenigingen, stichtingen, bedrijven (rechtspersoon), particuliere groepen in de binnensport en commerciële sportaanbieders in de gemeente Hellendoorn kunnen kosten declareren. Het gaat dan om materiële kosten en/ of kosten voor externe inhuur die ingezet wordt voor de genoemde controles. Op basis van declaraties vergoedt de gemeente de gemaakte kosten.
 
Inzet eigen personeel en vrijwilligers
Niet-commerciële verenigingen of organisaties en bedrijven kunnen nu voor dezelfde activiteiten ook een tegemoetkoming aanvragen voor de inzet van vrijwilligers of eigen personeel. Ook hier geldt de voorwaarde dat de mankracht moet zijn ingezet bij activiteiten/bedrijfsvoering waar het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht is. Hiervoor moet dan bij de aanvraag een korte onderbouwing worden ingediend.
 
Hoogte van de vergoeding
Het Rijk heeft aan de gemeente Hellendoorn € 92.526 beschikbaar gesteld. Declaraties worden vergoed naar redelijkheid en billijkheid, tenzij er meer subsidie aangevraagd wordt dan er beschikbaar is gesteld door het Rijk. In dat geval vergoedt de gemeente naar rato. Voor de inzet van vrijwilligers en eigen personeel keert de gemeente een vast bedrag naar rato uit.
 
Aanvragen tot en met 21 januari
Een aanvraag indienen kan voor de controles die zijn uitgevoerd tussen 22 september 2021 en 31 december 2021. Aanvragen kan tot en met 21 januari 2022 via www.hellendoorn.nl/vergoedingCTBcontrole. Dat gaat in de volgende stappen:
1. U betaalt eerst zelf eventuele kosten;
2. Vervolgens vraagt u een tegemoetkoming aan bij de gemeente;
3. U ontvangt een beschikking of uw aanvraag akkoord is;
4. Uiterlijk 1 maart 2022 ontvangt u de vergoeding op uw rekening (mits de aanvraag wordt goedgekeurd).
 
Informatie
De aanvraag moet aan enkele voorwaarden voldoen. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op: www.hellendoorn.nl/vergoedingCTBcontrole of neem contact op met Peter Baan via telefoonnummer (0548) 630 000.
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: