Kandidatenlijst CDA Hellendoorn gemeenteraadsverkiezingen 2022

Datum: 17-12-2021

10.37 uur - Het CDA Hellendoorn heeft zaterdag 4 december, op een geslaagde Algemene Ledenvergadering, de kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

De lijst is een mooie afspiegeling van onze sterke gemeente. Hierin is een duidelijke vertegenwoordiging vanuit de verschillende kernen, plaats voor enthousiaste jongere als wijze oudere kandidaten, een goed evenwicht tussen ervaring en vernieuwing met bekende en nieuwe gezichten en bovendien enkele specialisten op diverse actuele thema’s.
 
Lijsttrekker Roy Zijlstra van CDA Hellendoorn zal, samen met de kandidaten, campagne voeren. Zijlstra’s verwachting over de uitslag: “met deze lijst een net zo’n goed resultaat halen voor CDA Hellendoorn als bij de gemeentelijke herindelingsverkiezingen afgelopen maand elders in het land”. Zijlstra: “op basis van het verkiezingsprogramma van CDA Hellendoorn ‘Samen is niet alleen’ gaan we enthousiast aan de slag. Een
realistisch programma dat is samengesteld met de inspraak van vele inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kerken, scholen, zorg, plaatselijke belangen en wijkverenigingen. De speerpunten zijn vertaald in prioriteiten op de thema’s woningbouw en huisvesting, aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving, zorg en klimaat.
 
Vanuit de kernwaarden van het het CDA: Rentmeesterschap, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Publieke Gerechtigheid heeft CDA Hellendoorn heeft een zestal prioriteiten vastgesteld.
 
1. CDA Hellendoorn zet de schouders onder één Hellendoorn dat de kracht van álle kernen en hun inwoners versterkt. En gaat voor de beste ideeën van lokale bodem als basis voor het thuis dat iedereen in onze gemeente vindt.
 
2. CDA Hellendoorn wil een dienstbare en beschermende gemeente die er altijd is voor burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen. En bouwt aan een betrouwbare overheid, met een gemeentebestuur dat kiest voor het algemeen belang, dat de inwoners en hun lokale vertegenwoordiger vertrouwt en maximale ruimte geeft.
 
3. CDA Hellendoorn wil dat Hellendoorn een thuis is voor iedereen, waarin mensen meedoen en verantwoordelijkheid nemen. Daarin staat voorop dat de gemeente kiest voor samenwerking en ‘ontzorgen’. Mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, hebben recht op een goede balans tussen eigen kracht en ondersteuning. In Hellendoorn praten we mét elkaar, rechtstreeks en met dezelfde gesprekspartner. Zo loopt een inwoner met een hulpvraag niet van het kastje naar de muur.
 
4. CDA Hellendoorn maakt serieus werk van de vergroening en verduurzaming met nieuwe energie in Hellendoorn: op een realistische en resultaatgerichte manier. En betrekt burgers vooraf bij grote besluiten en biedt ruimte voor zeggenschap voor de eigen leefomgeving.
 
5. CDA Hellendoorn pakt de woningcrisis in Hellendoorn aan. En maakt wonen in Hellendoorn aantrekkelijk door te bouwen op locaties die veel wooncomfort bieden. Daarbij kiezen we voor resultaat en brengen we meer plannen in ontwikkeling, waaronder een woningbouw impuls van 1000 woningen verdeeld over de gehele gemeente. Daarnaast willen we een investeringsfonds realiseren voor het aanjagen van actief grondbeleid en wooninitiatieven. Dit is belangrijk voor behoud van leefbaarheid in alle kernen. We maken optimaal gebruik van de ruimte en de kansen die onze regio biedt.
 
6. Het CDA Hellendoorn gaat voor een sterke en eerlijke economie met specifiek extra aandacht voor de agrarische sector in onze gemeente.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Han schreef op 19-12-2021

Nou vooruit, jullie (CDA) krijgen ook een reactie. VVD en LH kregen afgelopen week al diverse reacties. Het zal niet eerlijk zijn om jullie geen reacties te gunnen. Aan het CDA, bij deze wens ik jullie veel zetelverlies toe en nadien lekker aanschuiven in de banken van de oppositie.

gerrit schreef op 20-12-2021

hallo Han ik ga helemaal met je mee deze maal geen af spraken meer en nu in de oppositie en dan onder aan beginnen

Nijverdaller schreef op 21-12-2021

Veel succes CDA!

Han schreef op 21-12-2021

Aan Nijverdaller, meent u het of is het sarcastisch bedoeld? Hopelijk het laatste.

Uw reactie

Naam:
Bericht: