Begroting 2022 biedt vertrouwen Hondenbelasting vervalt en meer geld voor groenonderhoud

Datum: 05-10-2021

12:46 uur - Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Meerjarenbegroting 2022-2025. Voor 2022 kan de gemeente Hellendoorn de raad een sluitende begroting aanbieden, is er ruimte om inwoners financieel tegemoet te komen en is er extra budget voor onderhoud en het doen van investeringen. Zo komt er extra geld voor onderhoud van het groen, wordt de Willem-Alexanderstraat vergroend en is afschaffing van de hondenbelasting mogelijk. Op basis van wat we mogen verwachten van de kabinetsformatie is er zicht op een meerjarig sluitende begroting.

Het Rijk ziet inmiddels in dat gemeenten de opgaven die er liggen niet kunnen uitvoeren zonder extra middelen. Als het Rijk zijn uitspraken nakomt, leidt dit tot een structureel sluitende meerjarenbegroting en is de financiële positie van de gemeente stabieler in de komende jaren. De daling van onze schulden gaat zelfs sneller dan gedacht: van € 139 miljoen eind 2016 naar € 98 miljoen in 2025.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
We maken onze gemeente beter bestand tegen klimaatverandering en leveren een bijdrage aan biodiversiteit. Mooie voorbeelden daarvan zijn de herinrichting van Willem-Alexanderstraat en het Keizerserf. Hiermee wordt de aanpak die is gebruikt voor de herontwikkeling van de Grotestraat doorgetrokken. Ook maakt de gemeente extra budget (€ 164.000,-) vrij voor het onderhoud van groen. Dit is een stevige impuls om het groenonderhoud op niveau te houden, onze gemeente groener en mooier te maken en om nog beter te kunnen inspelen op klimaatverandering.

Diverse inwoners hebben zich op basis van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) verbonden in energiewerkgroepen. Het komende jaar maken zij hun plannen concreet. De gemeente ondersteunt dit middels een leningfaciliteit (revolverend fonds), waarvoor € 120.000,- beschikbaar komt. Aanvullend geeft de gemeente komend jaar uitvoering aan de Transitievisie Warmte die in 2021 is vastgesteld.

Hondenbelasting en OZB
De sluitende begroting voor 2022 biedt inwoners enkele financiële voordelen. Zo hoeven hondenbezitters geen hondenbelasting meer te betalen en wordt op alle belastingen alleen de inflatiecorrectie van 2,4% toegepast.

Jeugdzorg
Op basis van de laatste prognoses, hebben wij de budgetten die we de komende jaren verwachten nodig te hebben voor de jeugdzorg, zo realistisch mogelijk begroot. De kosten zullen stijgen met zo’n € 1 miljoen. We houden daarbij rekening met de budgetten die we ontvangen van het Rijk en met de door het Rijk benoemde maatregelen die getroffen kunnen worden om de kosten te beperken. Concreet betekent dit dat onze jeugd de hulp en ondersteuning krijgt die ze nodig heeft.

Gezondheid en welzijn
Corona heeft veel met mensen gedaan en zal ook de komende jaren effect hebben. Vooral het sociaal en psychisch welbevinden van jongeren en jongvolwassenen is onder druk komen te staan. Voor preventie en brede aanpak van deze problematiek heeft de gemeente voor 2022 en 2023 circa € 650.000,- vrijgemaakt. Hiermee zijn investeringen mogelijk in onder andere de gezondheid en het welzijn van inwoners, een generatievriendelijke leefomgeving en een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Als gemeente willen we dit integraal gaan aanpakken en krachten bundelen om in gezamenlijkheid met onze partners in te zetten op de opgaves die ons te wachten staan, denk daarbij aan eenzaamheid, ouderenzorg en inclusieve samenleving. Ook gaan we in 2022 verder met de inrichting van het Sociaal plein. Dit is een centrale plek waar inwoners hun ondersteuningsvraag kunnen stellen en in contact komen met de maatschappelijke partner die de betreffende vraag kan beantwoorden. Inwoners krijgen hiermee sneller de zorg of de (inkomens-) ondersteuning die nodig is.

Maatschappelijke voorzieningen
Naast bovenstaande blijft de gemeente ook diverse maatschappelijke voorzieningen ondersteunen. Bijvoorbeeld met een subsidie voor de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal, zodat zij zich kunnen vestigen in de Rooms-Katholieke Kerk in Nijverdal. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk inwoners kennismaken met de boeiende historie van Hellendoorn.

Perspectief
Ook de komende jaren krijgt de gemeente Hellendoorn te maken met forse opgaven, onder andere op het gebied van duurzaamheid, jeugd en vergunningverlening (nieuwe Omgevingswet). Het college blijft dan ook behoedzaam. Op basis van de huidige budgetten laat de meerjarenbegroting weliswaar tekorten zien voor de jaren 2023-2025. Deze tekorten worden echter gedekt als het Rijk zijn uitspraken nakomt. Hiermee is er zicht op een sluitende meerjarenbegroting.

De begroting wordt op 9 november besproken in de raadsvergadering.

Klik HIER voor de begroting 2022.

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Han schreef op 07-10-2021

Ik hoop dat ze gelijk hebben, maar ondertussen houd ik mijn hart vast. Ik ben bang dat er heel veel mensen zullen gaan aankloppen bij de gemeente om hen financieel te helpen. Heel veel rekeningen kunnen mensen nu en straks niet meer betalen, mede door de hoge energie-, voedsel- en brandstofprijzen. Ik mag hopen dat onze wethouders hiervoor een goed gevuld potje hebben om ook deze mensen warmpjes de winter door te helpen.

Uw reactie

Naam:
Bericht: