Blijvend hoge waardering voor uitvoering Wmo, maar scherp blijven is van belang

Datum: 14-09-2021

14:50 uur - Ook in 2020 toonden de inwoners van de gemeente Hellendoorn, die te maken hadden met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zich tevreden over de manier waarop ze werden geholpen.

In het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek kreeg het contact met de gemeentelijke consulent een gemiddeld waarderingscijfer 7,7 en de uitvoering van de ondersteuning door de zorgaanbieder werd gewaardeerd met een 7,8.

In het cliëntervaringsonderzoek 2020 stonden drie onderwerpen centraal, namelijk: het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning. Cliënten zijn op drie momenten in het jaar bevraagd om te zorgen dat er zo dicht mogelijk op de ervaring gemeten wordt.

Ruim 80% van de cliënten is tevreden over het eerste gesprek met de consulent. Het luisterend vermogen en de informatieverstrekking door de consulenten werd erg gewaardeerd. Daarnaast vindt 91% van de cliënten de kwaliteit van de ondersteuning goed. Tevens vindt 88% dat de ondersteuning goed aansluit bij de hulpvraag en zegt 91% zich beter te kunnen redden door de ondersteuning. Dat zijn scores waar we tevreden mee mogen zijn.

Aandachtspunten
Toch waren enkele resultaten ook minder dan het jaar ervoor. Zo wist in 2020 71% van de cliënten waar hij/zij moest zijn met een hulpvraag, dit was een jaar eerder nog 84%. Daarnaast is de bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning nog steeds laag (32%). Ook is er een daling te zien in de kwaliteit van leven; 75% van de cliënten zegt een betere kwaliteit van leven te hebben door de ondersteuning die zij ontvangen. Een jaar eerder was dit nog 85%. Het is goed mogelijk dat deze teruggang vooral komt door de impact van corona, maar zekerheid daarover is er niet.

Complimenten aan consulenten en zorgmedewerkers
De verantwoordelijk wethouder Jelle Beintema is best wel trots op de resultaten. “Sinds 2019 kiezen we voor een striktere aanpak bij onder meer de toegang tot Wmo-voorzieningen en in 2020 kwam daar corona nog eens bij. De waardering voor de inzet van onze consulenten en zorgmedewerkers lijdt daar niet onder; sterker nog, die blijft onverminderd hoog. Ook als je de cijfers over een langere periode van vijf jaar bekijkt, zie je dat inwoners zeer tevreden blijven over de kwaliteit van de zorg en het positieve effect van die zorg op hun leven. Dat gaat niet vanzelf, daar wordt hard aan gewerkt en ik wil dan ook consulenten en zorgmedewerkers daarvoor complimenteren. Tegelijk is er ook een aantal zaken waar we extra aandacht aan moeten geven de komende tijd. Ik denk dan aan het tempo waarmee we mensen kunnen helpen en aan de clientondersteuning.”

Het volledige rapport is in te zien via de gemeentelijke website (www.hellendoorn.nl onder wonen-leven uitgelicht)

 

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: