Aanleg ongelijkvloerse kruising Stationsweg Haarle - N35 kan doorgaan

Datum: 17-07-2021

13.01 uur - De gemeente Hellendoorn is blij met het besluit van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) N35 Wijthmen-Nijverdal om een circulair viaduct te realiseren bij de kruising Stationsweg-N35 in Haarle.

 
Wethouder Beintema, die zelf ook deel uitmaakt van de BBG: “Met dit besluit kan de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid ter plekke geweldig worden verbeterd. De uitdrukkelijke wens van de lokale samenleving voor een veilige ongelijkvloerse oplossing is met dit besluit gehonoreerd. En ik ben ook tevreden dat er niet gekozen is voor een gelijkvloerse oplossing met verkeerslichten. Dit resultaat is het gevolg van onder meer een uitstekende samenwerking tussen provincie Overijssel, Plaatselijk Belang Haarle en onze ambtenaren. Ik dank ze allen en waardeer hun bijzondere inzet.”
 
De oplossing: een circulair viaduct
In afwachting van de verbreding van de N35 tot twee maal twee rijstroken en 100 km/u (Marsroute genoemd), die nog wel zo’n 15 tot 20 jaar op zich laat wachten, is er nu gekozen voor een ‘tijdelijke’ oplossing. Tijdelijk houdt in dat het viaduct kan blijven liggen zolang de Marsroute nog niet is aangelegd. Deze oplossing vormt ook geen belemmering voor de keuze waar de nieuwe N35komt te liggen (op het huidige tracé of langs het spoor).
 
Het verkeer zal straks rechts invoegen op en uitvoegen van de N35. Het gaat om een circulair viaduct. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van herbruikbare elementen die na de gebruiksperiode bij Haarle elders opnieuw kunnen worden ingezet.
 
Verdere aanpak
De gemeente Hellendoorn heeft toegezegd dat zij de planuitwerking en de realisatie op zich neemt. In het najaar zullen daarvoor verdere stappen worden gezet. Beintema onderstreept nog eens het belang van draagvlak. “Bij de afweging was, behalve kosten en beheer en onderhoud, ook draagvlak een heel belangrijk element. Juist vanwege dat draagvlak hebben we ons, samen met onze lokale en regionale partners, jarenlang ingespannen om een aanvaardbare veilige oplossing voor Haarle te realiseren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit viaduct er nu ook op afzienbare termijn daadwerkelijk gaat komen.”
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: