‘De barg’ zoekt mooie projecten, wij goede bestuurders

Datum: 07-05-2021

8.30 uur - De Stichting Sámen steunt de doelen van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. 
Dat doen we door projecten op gebied van natuur en landschap te steunen  met geld dat we vooral verkrijgen via Support for Nature. Hebt u een project of een idee waardoor de ‘barg’ nog mooier en waardevoller wordt, dan kunt u een verzoek voor een bijdrage aan dat project/idee indienen voor 31 mei 2021 bij herman.reimerink@gmail.com.  

Wij honoreren alleen projecten waar uit gangbare fondsen, subsidies of beheergelden geen dekking voor is. 
Om ons werk goed te kunnen doen zijn we op zoek naar twee nieuwe bestuurders.
 
We hopen allemaal dat Covid dit jaar ‘weggeprikt’ wordt en het gewone  gebruik,  de passende evenementen en ook de rust op de heuvelrug terugkeren. Want het was druk, vaak te druk wat tot bijzondere maatregelen heeft geleid. Want als één ding Covid ons ook duidelijk heeft gemaakt, dan is dat het feit dat bos en natuur erg belangrijk zijn voor ons allemaal en dat we daar erg zorgvuldig mee moeten omgaan. 
Een goede balans tussen: rust en drukte én tussen de natuur voorrang geven en het medegebruik inpassen op de heuvelrug (zeker in de N2000 gebieden) vinden wij erg belangrijk.  Daarbij is het systeem Support for Nature (SfN)  waardevol.  Het Support for Nature principe houdt in dat iedereen die komt genieten van de mooie natuur en de bosgebieden  op de Sallandse Heuvelrug tijdens een toegelaten evenement of wedstrijd, daar ook een kleine bijdrage (één Euro) aan levert.  Dat geld  gaat naar het fonds van de Stichting Sàmen.  Uit dit fonds verlenen we steun aan projecten die ‘de barg’ nog mooier en waardevoller maken voor mens en milieu. 
In 2020 zijn ondanks Corona vijf projecten ingediend en gehonoreerd, waaronder een video film over geologie van de Sallandse heuvelrug door de Nederlandse Geologische Vereniging en vervanging van hekwerken in Park 1813 op de Lemelerberg. De laatste 5 jaar hebben we maar liefst 35 projecten ondersteunt!  We vatten de Sallandse Heuvelrug breed op. Ook de randen langs de heuvelrug, het Reggegebied en de Archemer- en Lemerlerberg komen in aanmerking om projecten uit te voeren.
 
Voorjaarsronde 2021

Iedereen kan een project indienen, als het project (en dat kan ook een eenmalige activiteit zijn) maar voldoet aan een aantal criteria. Die zijn terug te vinden in het document  “Toetsingskader 2019”.
Dat document kunt u opvragen bij de secretaris van de Stichting Sàmen.
Projecten moeten de instemming hebben van de grondeigenaar als het een inrichting- of beheerproject betreft. U hoeft voor toekenning van onze bijdrage aan uw project nog niet de gehele financiering rond te hebben. Is uw project alleen nog maar een idee, dan kunt u het toch bij ons indienen voor een Voortoets, zodat de haalbaarheid en kans op financiering duidelijk wordt. 
We laten ons verrassen welke ideeën er leven.  Graag voor 31 mei 2021 uw voorstel indienen bij  de secretaris Herman Reimerink van de Stichting Sàmen.We zoeken nieuwe bestuurders

Wil je graag wat betekenen voor mens en natuur in je eigen omgeving en bijdragen aan de kwaliteit van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug ? Dan is een vrijwillige bestuursfunctie bij onze Stichting wellicht iets voor jou.  Vanwege transitie naar een groter nationaal park zijn er 2 vacatures (M/V) ontstaan voor het bestuur (voorzitter en secretaris).  Uw sollicitatiebrief vergezeld van uw CV kan t/m  31 mei  2021 per email verzonden worden naar herman.reimerink@gmail.com. 
Ter oriëntatie kunt u een profielschets en functieomschrijving aanvragen op dit mailadres. 
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Wat ben ik toch een tut! schreef op 09-05-2021

Maak meer hutjes met toilet en babyverschoonruimte, dan vinden we ook geen toiletpapier en luiers meer in de prachtige natuur.

Wilm schreef op 13-05-2021

Mooi slaap plekke voor een landloper !

William S. Burroughs schreef op 13-05-2021

Aan Wilm. Swiebertje is al jaren dood. Prettige dag.

Uw reactie

Naam:
Bericht: