Lokaal Hellendoorn kraakt rapport RES Twente

Datum: 27-11-2020

12.16 uur - Noaberschap dat onder druk komt te staan, de eenzijdige keuze voor windturbines en zonnevelden, weinig focus op energiebesparing, het ontbreken van een heldere visie over energieopslag- en transport en de onlogische keuze om groene opwekking door particulieren, Twence en andere grootverbruikers niet mee laten te tellen bij de doelstelling voor 2030. Dat is een greep uit de bevindingen van Lokaal Hellendoorn over het rapport van Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) over de invulling van het Klimaatakkoord.

 
Lokaal Hellendoorn heeft alle bevindingen verwoord in een brief gericht aan RES Twente. In de brief waardeert de politieke partij het werk dat door RES Twente is gedaan. Ook Lokaal Hellendoorn vindt
dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor het opwekken van duurzame energie. Tegelijk vindt de Lokaal Hellendoorn dat RES Twente onbegrijpelijke en onverantwoorde keuzes maakt met vergaande consequenties voor de samenleving.
 
Gerard ter Horst, raadslid van Lokaal Hellendoorn en portefeuillehouder op dit dossier: ”Ten eerste vinden wij dat er te snel ingrijpende keuzes worden gemaakt en met onvoldoende oog voor de sociale omgeving. Door het proces meer tijd te geven kom je tot een echt duurzame energievisie, betere plannen en meer draagvlak. Ten tweede zien we dat niet alle instrumenten voor energiebesparing- en opwekking worden gebruikt. RES Twente grijpt al snel naar de keuze voor zonneparken en windturbines. Wij kiezen voor meer focus op isolatie, zon op dak en zonnepanelen langs de N-wegen en spoorlijnen en vervolgens op de arme gronden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat RES-Twente deze keuzes niet maakt.”
 
Lokaal Hellendoorn vindt dat slimme en creatieve keuzes ontbreken zoals het inpassen van energieopwekking in bestaande en nieuwe infrastructuur, gebouwen en projecten. Gerard ter Horst: “Er zijn legio voorbeelden te bedenken. Het stimuleren van opwekking op particuliere daken geeft een impuls aan elektrisch rijden. Meer zonnepanelen op grote bedrijfsgebouwen kan gecombineerd worden met het verwijderen van asbest. Zonnepanelen kunnen ook naadloos worden ingepast langs de N35 en de spoorlijn Raalte-Wierden. Het stimuleren van de isolatie van oudere woningen zorgt voor enorme energiebesparingen voor vele jaren. Al dit soort lokale initiatieven zorgen voor minder druk op het energienetwerk in vergelijking met grootschalige opwekking. Bijkomend voordeel is dat het ook voor meer lokale werkgelegenheid zorgt en nog belangrijker: het voorkomt de aantasting van het noaberschap, woongenot en ons unieke landschap. Op veel plekken in ons land waar windturbines en grootschalige zonneparken verrijzen ontstaat discussie. Leefbaarheid en gezondheid zijn niet te koop”.
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Lokaal Hart schreef op 27-11-2020

Die plaat is zo langzamerhand grijs gedraaid. Zoals hier al eerder is vermeld is energiebesparing via isolatie enz. noodzakelijk, maar levert dit geen bijdrage aan het verminderen van de noodzakelijke duurzaam opgewekte elektriciteit. Het is gewoon minder meer, maar minimaal het huidige gebruik aan elektriciteit moet nog steeds duurzaam worden opgewekt. Er zijn simpelweg niet genoeg daken om alles daar op te wekken. Bovendien zou Lokaal Hellendoorn moeten weten dat voor een goede combinatie voor het net een mix van zon en wind nodig is. Zonnepanelen op particuliere daken tellen voor zover ik weet wel mee in het landelijke cijfer voor duurzame opwekking. Het plaatsen van die panelen zal ook gewoon door moeten gaan. Tot slot kan ik me niet voorstellen dat gemeenten enz. niet zullen streven naar duurzame opwekking langs infrastructuur (weg, spoor, water) waar dat mogelijk is. Jammer dat Lokaal Hellendoorn blijkbaar nog steeds niet beseft dat we op hun manier de doelstellingen gewoon niet zullen bereiken, met alle gevolgen van dien.

Mitis schreef op 27-11-2020

Regionale Energie Strategie Twente is voor velen een verdienmodel. Hoe langer ellende hoe langer inkomsten. (Huiswerk voor Tut.) Verder lees ik helemaal niets over het elektriciteitsnet in onze gemeente. Vanaf 2030 mogen er geen auto's meer verkocht worden die rijden op benzine en diesel. In mijn omgeving hebben alle gezinnen minimaal 2 auto's. Als je die allemaal 's avonds op wil laden zitten we regelmatig in het donker. Daar is geen enkel E-net op berekend. Ook nog een warmtepomp? Nou dan vriezen we dood in de winter. We will see.

Pff schreef op 27-11-2020

@mitis Met een kleine gasturbine of diesel aggregaat in de schuur gaat het licht gewoon weer aan en is de auto zo weer vol. :)

Mitis schreef op 28-11-2020

@Pff, hoor ik hier een recalcitrante rechtse rakker? U weet toch ook hoe democratie werkt, of alleen als het u uitkomt?

Pff schreef op 28-11-2020

@mitis. Nee hoor, staat niet voor niets een smiley achter. Subsidies voor de electrische auto's werken ook zo. Electro motoren, aggregaat erin, subsidie opstrijken en heel Nederland rijd in een milieu vervuilende auto.

Han schreef op 28-11-2020

Zucht, wat zijn het toch ook een stel kleuters bij LH. Lezen jullie deze website niet? Iedereen is klaar met jullie gezeur. Kom met ideeën, voorstellen alternatieven ipv overal op tegen te zijn en niets, maar dan ook niets toe te voegen. Die hele club hangt van angst in elkaar, omdat ze bang zijn voor elkaar. Met andere woorden, we zijn het in ieder geval eens dat we overal tegen zijn, maar we durven geen voorstel te doen, want de andere in dezelfde partij maakt gehakt van je.

Geronimo schreef op 29-11-2020

Han, heb je het artikel wel gelezen?

Han schreef op 29-11-2020

Geronimo, zeker heb ik het gelezen, wat zij willen brengt niet de oplossing. Ga jij wekelijks die zonnepanelen wassen langs de spoorlijn en N35. Met zonnepanelen alleen red je het niet. Dat weet jij, dat weet ik, dat weet de rest van Nederland, behalve LH.

Geronimo schreef op 29-11-2020

Han, jij zegt " Kom met ideeën, voorstellen alternatieven" en dat doen zij dus. Omdat jij dat geen goede vindt, wil niet zeggen dat het dat niet zijn. En jouw laatste zin klopt dus ook niet, want het raadslid wordt met naam genoemd.

Pff schreef op 29-11-2020

@Han Inderdaad leuke ideeën maar niet een oplossing. Zonnepanelen zijn klankborden en plaats je niet naast een geluidsbron. Bedrijfsgebouwen zijn marginaal gebouwd en kunnen alleen extra panelen dragen als je de normen gaat veranderen wat met de huidige buien onverantwoord is. Daarbij komt dat je pand bij een hoge vuurlast niet meer te verzekeren is zonder extra investeringen. Compleet onhaalbaar, steek al dat extra geld in wind en kernenergie op zee.

Han schreef op 29-11-2020

Geronimo, mijn verhaal is gebaseerd op feiten, niet gebaseerd op mijn eigen denken. Op de één of andere manier landt het nog steeds niet bij jou en je denkt nog steeds dat wat jij denkt het goede is.

Dirk schreef op 29-11-2020

Wind is een sprookje van subsidie en eind van de streep alleen maar ellende. Han ga ergen subsidie vissen. Als je de feiten ook een leest die minder plezierig is van jou gedachten kom dan even sorry zeggen.

Han schreef op 30-11-2020

Dirk. Jij roept maar wat. Hoe moeten wij 's nachts van stroom worden voorzien. Ook met zonnepanelen? In de wintermaanden en in het donker gebruiken we ook stroom. Misschien niet in uw perfecte wereld, maar wij gebruiken wel stroom. Enkel een zonnepaneel gaat je dit niet leveren. Windmolens en kernenergie zijn hiervoor goed te gebruiken. En in voorgaande discussies heb ik dit al lang en breed uitgelegd. Dit ga ik nu niet weer doen.

Geronimo schreef op 30-11-2020

Han, je raaskalt maar door. Waar geef ik hier ergens een mening? Ik zeg alleen maar dat jij jezelf tegenspreekt, met je "Kom met ideeën, etc.". Dat is alles.

Hendrik schreef op 30-11-2020

Geronimo, Han raaskalt helemaal niet, jij snapt of wilt het niet snappen! Gas in de ban en allemaal elektrisch koken en verwarmen, en allemaal elektrisch rijden is onmogelijk, en een grote farce. De beste oplossing is kernenergie en Noors en Russisch gas. En nachts hebben we al zeker twintig jaar (kern)energie uit Frankrijk, dat even voor alle hypocritici onder ons!

Mitis schreef op 30-11-2020

De opmerking van Hendrik klopt helemaal,‘s Nachts hebben we al zeker twintig jaar kernenergie uit Frankrijk, die generatie kerncentrales werken het meest optimaal bij vollast de overload kopen wij voor weinig. Wat ook humor is dat de overcapaciteit van die centrales gebruikt wordt om ‘s nachts meren in de bergen vol te pompen en overdag die energie aan naïeve Nederland te verkopen als groene stroom. Niets is wat het lijkt, de mens wil bedrogen worden.

Geronimo schreef op 01-12-2020

Hendrik, hij raaskalt wel, ik ga nl helemaal niet op de technische kant in, daar weet ik te weinig vanaf. Han zegt dat LH moet komen met ideeën, voorstellen, alternatieven en dat doet zij in dit artikel. Of het goede of slechte zijn, dat laat ik in het midden.

Lokaal Hart schreef op 01-12-2020

@Geronimo. De dingen die Lokaal Hellendoorn noemt zijn allemaal zaken waar men al mee bezig is. Dus geen nieuwe ideeën, voorstellen of alternatieven en die zijn nodig.

Jaap schreef op 09-12-2020

Het is vooral een poging om de pijn uit te stellen volgens mij. Het zal een combinatie van kernenergie en windmolens met wat zonnevelden worden als je het goed en betaalbaar wil doen.

Jos schreef op 09-12-2020

We gebruiken steeds meer energie met warmtepompen...auto’s etc... windmolens of zonneparken kunnen niet uitblijven.

Uw reactie

Naam:
Bericht: