Column Jan Ebeltjes: 'Oaverdriem'n'

Datum: 26-07-2019

13.05 uur´t Is heete, eumeunig heete. 
Volgens de kraante is ´t eigenluk nog nooit zo heete ´ewes.
Joa, in 1944 was ´t ok wel heete, ma ´t is noe nòg heter, völle heter.
En volgens de kraante is ´t zo gangs wel dudeluk, de wereld zal vergoan.
Doar ku´j op wachen.

 

  

In de joar´n tachtig kreeng´n wie te maak´n met zoere rèng´n. Wee´j ´t nog? 

Foi, det was wat, de kraant´n steun´n d´r vol van. Deur die zoere rèng´n kwakk´n oale kark´n zowat in mekaar en ging wereldwied al ´t bos dood. Wie mossen dreks ingriep´n, aan´s zol´n mens en dier binn´n ´n paar joar veraander´n in ´n soort van augurk´n, ech woar. En ok toen zol de wereld vergoan. 

Achterof bleek dat ´t hele zoere verhaal groewluk was oaverdreem´n.

 

´t Gat in de ozonlaag, ok zoiets.

Ik heur der niks meer oaver, of was ´t hele verhaal nogal dikke an´ezet en oaverdreem´n?

En ´t bruujkaseffect?

 

Zo rond 1995 kreeng´n wie te maak´n met ´t milleniumprobleem. 

Goetegoet, det was toch ok wat. Op 31 december 1999 zol´n de kompioeters ´s nachts um twaalf uur kats uut mekare knapp´n, vuurwark koop´n was nie neudig. Vluchen had gin zin, want de Tomtoms zol´n kats van de wieze wè´n en oons amoal noa Afrika stuur´n. 

Kapitaal´n bint verdiend an millenniumsoftweer en nieuwe kompioeters.

Achterof bleek da´w oons veur de zovölste keer deur de media gek hebt loat´n maak´n en dat er luu schatrieke an de millenniumgekte bint ´ewön´n.     

Op één of aandere maniere trappe wie d´r iedere keer weer in.

 

Nemt noe het weer. 

De radio pröt nargens aan´s oaver, de kraante stiet vol met allerlei oaverdreem´n gekkigheid. 

Wie hebt ´n nieuw hitterecord, ´n smogalarm, ´t nationale hitteplan is in gang ´ezet en ´n hoop treinen komt nie meer veuruut. Nee, det zal, as ´t gin blaader´n bint is ´t de hitte wel, goat toch hen.

´t Is de hele wekke code knalrood en ´t zol bes zo kunn´n wè´n dat ´t volgende wekke 49 groad´n wod met ´n gevuulstemperatuur van 57 en ´n UV-indeks van 12.

Keal, det oaverdreem´n gedram hangt mie zo gangs ´n haals uut, ech woar.

Doarbie, ze dringt oe ok nog is van alles op, zo mu´j met dit hete weer met de voet´n in ´n kold bad, mu´j luchtige kleding antrekk´n, niet te kruudig ett´n en veural kalm bliem´n. 

Kalm bliem´n?! Woar bemuujt ze zich met, ik bepale zelf wel wat ik ´s mon´s antrekke en ´s oams achter de deure van ´n magnetron gooie. 

 

Ma pas op, ´t blef nie allene bie oaverdrieverieje en opdringerieje.

Ok noe weer wilt ze oons loat´n geleum´n dat de wereld op ´t leste löp.

Dit keer gin zoere rèng´n, gin millenniumprobleem, nee, noe is ´t klimaat an de beurte.

´t Giet ech nie goed, Europa zöt er temet zo´n bitje ´t zelfde uut as de achterkaante van de moane en ´n Holterbarg bie Nijverdal hef zo gangs meer vot van ´n saharawoestijn.

Dus hoge tied um in te griep´n en stopp´n met melk drink´n.

Stopp´n met melk drink´n?

 

Joa, want dinsdag lèzen ik in Tubantia dat ´n komme koffie nogal slech veur ´t klimaat is, ech woar. A´j mie nie geleufd mu´j ma è´m koekel´n op ´t internet.

Zwatte koffie zol nog wel metvall´n, ma koffie met melk was ech ´n regelrechen anslag op ´t klimaat. 

´k Wis nie wa ´k lèzen, völle gekker kan ´t toch ech nie won´n. 

Ie zult temet metmaak´n dat vrouw´n die net bint bevall´n een melkkwotum kriegt op´eleg en dat de ofgekolfde melk as chemies ofval mut won´n of´evoerd. De zoegeling´n kunt dreks an ´t bier, is better veur ´t klimaat. En a´j nog è´m wacht ku´j koffie met melk temet alleen nog drink´n in cafe´s met speciaal ingerichte melkruumtes umdat aan´s de gevuulstemperatuur van de niet-melkdrinkers in ´t cafe te hoge oplöp. Goat toch asteblief hen.

 

Vrogger op schole zoep´n wie oons zo´n bitje dikke in de melk, melk was de ´witte motor´ en ie waar´n met melk meer mans. Ma ja, toen waar´n der ok nog gin miljeuorganisasies die ´n hekel an boer´n en melk hadd´n. Noe wel, en det volk hef bedach dat ze de melkdrinkers mut anpakk´n, want die veknooid ´t hele klimaat, ´t is code rood. Noh, ik kan oe wel vertell´n dat bie mie thuus ´n heel´n dag code broen is, koffie met melk.

 

´Keal, oaverdrief ie nie ´n bitje?´ heur ik oe vroag´n.

Joa, eerluk ´ezeg oaverdrief ik zelf ok wel wat.

Dat kraant´n alleen ma oaverdreem´n onzin schrieft is natuurluk nie woar.

Veurig joar was ´t ok zo heete en toen schreef de kraante: ´Rijssen is het heetst van Overijssel´. 

Ie kunt oe ofvroag´n of det nieuws is, ma ik geleuve wel dat ´t doar hete is.. 

Ie weet nie half hoevölle kinderbieslag ze doar kriegt.

 

Dat het klimaat veraandert is wel dudeluk, ma det oaverdreem´n geouwehoer mut toch ech ´n keer ophol´n. Zo hadd´n wie in Nijverdal ´n stuk of wat korhoenders die ´t klimaat op ´n Holterbarg hemoal zat waar´n. ´t Grootste deel van die hoenders hef de tasse in´epakt en is vertrökk´n. 

Luu van de gemeente en ´t plaatseluk VVV-kantoor zaang´n de buuje al hang´n, zonder die hoenders  zol´n de toerist´n massaal uut Nijverdal votbliem´n. Ie geleuft het nie, ma allene in 2012 en 2013 is ter 90.000 euro uut´egeem´n um den kipp´nroedel op ´n barg in stand te hol´n. 

Keal, schei uut, veur ´t zelfde geld ha´j ´n kudde kameel´n uut Egypte kunn´n haal´n. Doarbie, kameel´n bint ok völle better veur ´t klimaat op ´n barg dan zo´n kipp´nroedel. Ie loat ´n auto stoan en goat met ´n gehuur´n kameel ´n barg in. Brengt ok nog is geld op.  

 

Ma noe è´m zonder flauwekul.

De overheid dut er ech alles an um de klimaatprobleem´n veur te bliem´n, ech woar.

Wat det betreft hoeve wie oons gin zorgen te maak´n, ´t kump amoal trechte, det hebt ze beloafd.

Det kan natuurluk nie veur niks, wie mut doar wel dikke veur betaal´n.

Ma dan he´j ok wat.

 

Zelf denk ik dat de wereld niet noe, ma wel oaver zo´n joar of tiene zal vergoan.

In die tied verzoepe wie nameluk in ´n eumeunigen ofvalbarg van oale warmtepomp´n, zönnepaneel´n, windmöl´ns, isolatietroep, opladers en lekkende accu´s.

 

´t Is heete.

´t Is zelfs onfesoenluk heete, ma ie weet net zo goed as ik dat ´t ok wel weer kolder zal won´n.

Doarumme denk ik, zonder te oaverdriem´n, dat die klimaatbuuje ok wel weer zal oaverdriem´n.

 

Loat oe de kop nie gek maak´n en doe ´t hènig an!

 

Jan 

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Jenny Eshuis schreef op 26-07-2019

lekker gelachen, mooi

Jan schreef op 26-07-2019

Prachtig verhaal, niet veel overdreven denk ik.

Dini schreef op 26-07-2019

Mooi verwoord Jan

De gewone man schreef op 26-07-2019

Jan stipt mooi aan, waaraan het schort. Onderhand begint het aardig vervelend te worden hoe de media hiermee omgaat. Je kunt geen nieuwsblad openen, of ze drammen wel over hoe warm het is. Is het niet de temperatuur, dan staat de krant wel vol met die jeuk rups. Maak je borst maar nat bij de eerste nachtvorst. Dan wordt er enkel geschreven over een mogelijke Elfstedentocht. Laat ons met rust zal ik maar zeggen en kom met fatsoenlijke en interessante artikelen.

Geronimo schreef op 27-07-2019

Jammer dat oe Jan het betrekt op Nederland. Al die experts wereldwijd weten er dus helemaal niets van en een boertje zal wel even zeggen hoe het echt in elkaar zit. Alle zaken die hij opnoemt, zijn niet verdwenen. Kijk eens hoe het erbij staat op de Noord- en Zuidpool. Maar geloof oe Jan maar, want onze tijd zal het wel uitzitten. PS leg het ook even uit aan jullie (klein)kinderen, dat ze zich nergens zorgen over hoeven te maken en deskundigen gewoon drammers zijn en niet een keutelboertje met zijn blog.

Pibernik schreef op 27-07-2019

Het dialect wordt op verschillende manieren geschreven en het ene leest wat makkelijker weg dan het andere ,zoals hier geschreven heb ik het liefst bedankt Jan wij praten de zelfde taal.

Geronimo schreef op 27-07-2019

PS vandaag in het AD "wij zijn allemaal klimaatontkenners, wat is jouw excuus?".

Jan Ebeltjes schreef op 27-07-2019

Bedankt voor je reacties Geronimo, wel jammer dat je mijn verhaal niet hebt begrepen. Dat we met een flink klimaatprobleem te maken hebben weet iedereen, ik ontken dat ook helemaal niet, maar daar gaat mijn verhaal niet over. Heb je de reactie van ´De gewone man´ gelezen? Hij geeft precies aan wat ik met mijn verhaal heb bedoeld.

De gewone man schreef op 27-07-2019

Ja Geronimo weet het wel. Wat Geronimo niet (wil) weten is, dat de continentale driften, verschuiving van de magnetische noordpool en oceaanstromingen een vele grotere impact hebben op ons klimaat. Dat wij er rommel van maken is waar. Dat de opwarming enkel door de mens komt is een leugen.

De gewone man schreef op 27-07-2019

Aan Jan. Geronimo kan het niet verkroppen dat een ander en met name zijn tegenpool, uw verhaal wel begrijpt.

Geronimo schreef op 27-07-2019

@Jan Ebeltjes,sorry mijn reactie was vrij vroeg, wat overigens geen excuus is, dus sliep nog half. Van de persoon die jij noemt, lees ik niets, alleen nu wel omdat jij mij erop wees. En als je zijn laatste 2 reacties leest, weet je ook waarom. Wat zou ik niet kunnen verkroppen als ik denk dat ik het goed lees? Deze man noemt anderen leugenaar en nu verdraait hij weer de heleboel, zodat het in zijn straatje past.

Geronimo schreef op 27-07-2019

@Jan E, trouwens dan hoef je bijna nooit geen nieuws meer te volgen. Alles word ingehaald. En in dat geval is alleen het allerlaatste nieuws belangrijk, nl dat al het leven hier op aarde ophoud. Misschien tussendoor vermeldenswaardig als we een exoplaneet ontdekken, die we kunnen bereiken, maar mocht dat gebeuren, dan is het binnen de kortste keren eigenlijk ook overbodig.

Ibequin schreef op 27-07-2019

Ja meneer Ebeltjes u heeft helemaal gelijk, altijd is er wel iets dat anders is of anders wordt. Vroeger was de lucht schoon en de seks vies, nu is de seks mooi en de lucht vies.

De gewone man schreef op 28-07-2019

Geronimo. U loopt maar met menigte mee en heeft zelf geen mening/kennis van ons klimaat. Verdiep je eens in de oorzaken van onze klimaatverandering die ik aandraag. Maar nee, wat Geronimo zegt is waar, want één of andere geleerde zegt ook dat de mens schuldig is. Wat een ander zegt, wordt meteen afgedaan als onzin, onwaar en leugens. Ik ontken niet dat wij er een zooitje van maken, (lees milieuvervuiling) maar enkel CO2 reductie is natuurlijk een grote fabel. Goddank hebben wij geen invloed op oceaanstromingen, continentale driften, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en verschuiving van de magnetische noordpool. Deze genoemde zaken worden vaak niet genoemd door het nieuws, maar hebben een grotere invloed op ons klimaat dan de CO2. Bomen planten, om CO2 op te nemen is beter, dan wat ons SSB doet op de sallandse heuvelrug. Helaas zien onze natuurbewegingen dit nog niet in.

Geronimo schreef op 28-07-2019

Eenmalige uitzondering omdat Jan Ebeltjes mij op jouw reactie wees. https://www.nationalgeographic.nl/milieu/2017/10/hoe-mensen-dodelijke-aardbevingen-veroorzaken En op de oceaanstromingen hebben wij ook invloed. Door het smelten van de ijskappen, zoutloos water, want anders kon het niet bevriezen, veranderen de oceaanstromingen. Beetje kort door de bocht, maar anders krijg je een stukje met van die dure woorden. En voor de rest zou ik zeggen, google maar. Je loopt zelf met de meute mee, door het gros gewoon na te lullen en te lui bent om zelf wat op te zoeken, afgezien van de zaken (lees mooie woorden) die je hebt opgezocht, om als "redenen" aan te voeren dat die er zonder ons ook waren.

Geronimo schreef op 28-07-2019

@Ibequin, zo mooi is seks tegenwoordig niet meer. De verworven vrijheden van de jaren '60 en '70 worden tegenwoordig niet meer omarmt. Hoeveel vrouwen zie je tegenwoordig nog topless lopen? Neen, NL word weer preuts.

William S. Burroughs schreef op 28-07-2019

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat naast andere factoren de mens sinds de industriele revolutie ook een aantoonbaar aandeel in de klimaatverandering heeft. Daarnaast gaat de mooi geschreven column over het overdrijven en de vaak massale eenzijdige berichtgeving van de media. Vroeger vertelde Fred Emmer na het nieuws in 1 minuut wat het weer zou worden. Nu zijn het complete programma's met weerprofeten waar je dan vaak nog geen pijl op kunt trekken. Tot slot deed mij het korhoen debacle nog even noemen best wel deugd. Prettige dag.

Mitis schreef op 28-07-2019

De zondag is ter overdenking, bovenstaande preek maar eens goed gelezen, Haha steengoed!!! Vooral dat stukje over het millennium probleem, geweldig!!! Heeft mijn werkgever - verplicht door de overheid - heel veel geld gekost, alle software moest opnieuw gecertificeerd worden. Kwam de controlerende instantie kijken of er wel een nieuwe sticker opzat hahahaha, de mens wil bedrogen worden.

William S. Burroughs schreef op 28-07-2019

Aan Geronimo. U haalt met uw voorbeeld seks en voyeurisme door elkaar. Het kijken naar betekent nog geen sex maar kan wel sexy lijken. Tot zover mijn genuanceerde blik waarschijnlijk veroorzaakt door de warmte. Prettige dag.

De gewone man schreef op 28-07-2019

Aan WSB. Uiteraard doelend op de zandvlakte die men gecreëerd heeft op de sallandse heuvelrug. Zo krijgt men wel opwarming en minder CO2 opname. Van een natuurbeweging mag je toch wel iets anders verwachten?

Geronimo schreef op 28-07-2019

@WSB, ik hield het maar bij deze vergelijking, om het niet onnodig ordinair te laten over komen. Of ik had de "topless"-zin achterwege moeten laten, maar kan het nu niet meer terugdraaien.

Hendrik schreef op 28-07-2019

Als jullie je allemaal zo bedondert voelen, stem dan bij de volgende verkiezingen op mensen die er verstand van hebben, en niet meer op die linkse populisten.

De gewone man schreef op 28-07-2019

Aan Hendrik, Amen

Gerrie schreef op 29-07-2019

Wat een gezeur over zo'n mooi humoristisch geschreven stukje. Jan Ebeltjes ik hoop dat je nog veel van zulke stukken wilt schrijven. LEUK!!!

Geronimo schreef op 29-07-2019

@Hendrik, eindelijk iemand met het juiste geluid. Maar heb je nog wel een stemadvies. PVV maar niet he? Loopt sterk terug. Dus VVD, ondanks dat om de haverklap bewindslieden moeten opstappen, of gaan we voor FvD. Zij zijn vooral voorpaginanieuws de laatste weken, dus ze zullen wel iets goed doen.

Geronimo schreef op 29-07-2019

Verder word je toch doodziek van al dat geleuter over milieu etc.. Vandaag ook weer. Vandaag is het, vroeger in het jaar dan ooit, Earth Overshoot Day. Dat is de dag die door onderzoeksorganisatie Global Footprint Network wordt gedefinieerd als het moment in het jaar waarop mensen wereldwijd al meer natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt dan de aarde in twaalf maanden kan produceren. Vanaf vandaag teren we de rest van het jaar op de reserves van de planeet, zegt het Global Footprint Network. Hierdoor verbruiken we dit jaar dus 1,75 aarde. Het omslagpunt valt ieder jaar vroeger: vorig jaar bijvoorbeeld op 1 augustus. Het leidt tot minder biodiversiteit en meer ontbossing, bodemerosie en CO2 in de atmosfeer. "Op een gegeven moment houdt dat op", zegt Robert Klijn van consultancybureau Fair Impact, verbonden aan Global Footprint Network. "Het is onduidelijk hoe ver we kunnen gaan met het vergroten van onze ecologische voetafdruk." Nederlanders verbruiken 2,9 aardes In Nederland scoren we slecht. Als iedereen op aarde zoals een Nederlander zou leven, zouden we volgens het Global Footprint Network 2,9 aardes per jaar verbruiken.

William S. Burroughs schreef op 29-07-2019

Aan Hendrik. Dan zal links toch eerst populistisch moeten worden, aangezien het populisme zich in Nederland voornamelijk aan de rechterzijde bevind. En het zogenaamde verstand wat daar zit trek ik zoals u waarschijnlijk wel weet zeer ernstig in twijfel. Uw waarschijnlijk uit emotie ontstane kreet om verstand raakt kant nog wal en blijft hangen in het midden. Ik zou deze reactie dan ook kunnen eindigen met 'doe niet zo populistisch' en dat doe ik dan ook maar. Prettige dag.

Mitis schreef op 29-07-2019

Nee WSB dan onze linkse elite b.v. uit de hoofdstad. En maar zeuren over het milieu het kan nooit schoon genoeg zijn. Maar 's avonds wel een pilletje, lijntje coke of een jointje. Aantoonbaar in het rioolwater. De milieu schade door die troep ach die tellen we niet mee want dat komt ons beter uit. Ik wordt doodziek van de vele salonsocialisten zowel bij justitie als in de zorg.

De gewone man schreef op 29-07-2019

Geronimo, is onze export in die 2,9 aardes ook meegenomen? Wij Nederlanders produceren meer dan wij consumeren.

Geronimo schreef op 29-07-2019

Mijn laatste antwoord aan jou. Lees de laatste zin nog eens. Maar mocht je het nog niet begrijpen: "In Nederland scoren we slecht. Als iedereen op aarde zoals een Nederlander zou leven, zouden we volgens het Global Footprint Network 2,9 aardes per jaar verbruiken. We verbruiken veel energie en hebben allemaal een auto, laptop, koelkast en telefoon, Dat telt allemaal op."

De gewone man schreef op 29-07-2019

Schrijft hij vol minachting. Als de hele wereld grondstoffen verbruikt zoals Nederland staat geschreven en niet hoe een Nederland zou leven. Nederland is een export land, dus wij produceren meer dan wij consumeren. Dus ja wij gebruiken dan ook meer grondstoffen. Doe je huiswerk, denk niet dat je alles beter weet en geef er niet je eigen draai aan.

De gewone man schreef op 29-07-2019

Gelukkig, de aarde is gered. Ethiopië claimt wereldrecord bomen planten: 200 miljoen in één dag. Wanneer de rest van de wereld ook mee doet, dan staat de media een stuk positiever in berichtgeving over ons klimaat.

Hendrik schreef op 29-07-2019

Deze week in het nieuws, voor alleen de productie van VW E- Auto's is 130000 ton kobalt nodig, dat is 8000 ton meer dan de totale jaarproductie. Dit metaal wordt gewonnen door o.a. kinderarbeid. Deze vervuiling maakt al duidelijk dat een schone dieselauto maar liefst 120 keer schoner is dan een E-Auto. En daar komt nog bij dat de banden harder slijten, en daardoor meer dan 90% van de gemeten fijnstof produceren, en de accu's na 8 jaar aan vervanging toe zijn. Maar de links populistische Charon Dijksma gaat voor vervanging van alle diesel en benzineauto's, hoe gek zijn we in dit land!!!

Wat ben ik toch een tut! schreef op 29-07-2019

De helft van de CO2 wordt opgenomen door de aardbodem en zeeën. Heeft functie als meststof. Dit bevordert nu de bomen- en plantengroei in zelfs de extreem droge wereldgebieden, zoals de Sahel. Dit is gunstig voor ontwikkelingslanden. Je kunt jezelf beschermen tegen overdaad aan klimaatnieuws door minder nieuwsprogramma’s en kranten te volgen. Om op de hoogte te blijven kun je beter wekelijkse en maandelijkse opiniebladen (bij de bibliotheek) te lezen. Net als bij voetbalwedstrijd bespaar je tijd door alleen paar minuten de samenvatting te kijken en tijdens de wedstrijd zelf, je met nuttiger zaken bezig te houden

Geronimo schreef op 30-07-2019

En weer dat hautaine gebral. Alles wat ik over Earth Overshoot Day heb geplaatst is copy paste en meneer denkt dan dat ik er een eigen draai aangeef. Lees even het gehele rapport en je weet dat het over Nederlandse consumptie gaat. Wat betreft deze persoon, zeg gewoon even sorry of dat je mij niet zo had moeten noemen en we kunnen weer normaal communiceren.

De gewone man schreef op 30-07-2019

Geronimo, ik heb me er nog eens in verdiept en het volgende gevonden. Nederland scoort slecht wereldwijd, omdat er per inwoner bijna zes hectare biologisch productieve ruimte nodig is om te voorzien in de consumptiebehoefte, terwijl er nog niet één hectare per inwoner beschikbaar is. Daardoor ontstaat een ecologisch tekort: er is te weinig groene ruimte over. Brazilië heeft bijvoorbeeld een ecologisch overschot omdat een groot deel van dit land is bedekt met regenwoud. De biocapaciteit is wat je als land hebt aan hulpbronnen. "De bomen, de grond die je kan bewerken, bossen die je kan gebruiken, water waar je kan vissen. In Nederland betekent dat dat je meer verbruikt dan je hebt." Het is jammer dat, neem als voorbeeld Brazilië (landen met een overschot) niet worden opgenomen in deze berekeningen. Neemt niet weg dat de boodschap duidelijk is en wij in een consumptiemaatschappij leven. Soms ben ik te snel met reageren, waarvoor mijn excus.

Geronimo schreef op 30-07-2019

Gewone man, siert je dat je dat hebt gezegd.

Geronimo schreef op 30-07-2019

de gewone man, je kunt je erin verdiept hebben, maar je zit er totaal naast. Het land dat het beste scoort is Indonesie. En zelfs zij hebben ergens in december hun Earth Overshoot Day. Dus er is geen land op onze planeet, die, zonder in te teren op voorraden, in 1 jaar (laat staan voor een langere periode) produceert wat het ook consumeert. Hierbij denk ik wel dat er landen bijzitten, maar weet het niet 100% zeker, die meer consumeren omdat hun productie, door natuurlijk ingrijpen, lees bv droogte, op geen enkele manier hun consumptie kan overstijgen en vaak hebben zij voedseltekorten.

Mitis schreef op 30-07-2019

@ Hendrik, geen idee waar je jouw nieuws over VW gelezen hebt maar het kan niet kloppen. VW doet op dit moment op het gebied van E-auto's totaal niet mee. VW blaakt wel van ambitie omdat ze zwaar geblunderd hebben op dit gebied. Bij de Toyota Prius in 1987, de eerste hybride auto stonden ze aan de kant te bulderen van het lachen, dit zou nooit iets worden. Nee VW had de clean diesel dat was het! List en bedrog dus. Nu na wereldwijd miljoenen redelijk echt schone hybrides van Toyota is het lachen helemaal over. Ze springen met de handen voor de ogen in de e-Car omdat ze niet anders kunnen.Toyota heeft te veel patenten. Ik zie VW nog ten ondergaan aan dit avontuur.

De gewone man schreef op 31-07-2019

Geronimo, https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/alles-wat-de-aarde-in-een-jaar-kan-leveren-is-nu-al-op~b380debc/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Henk. schreef op 31-07-2019

Geronimo ga je de gewone man ook even een aai over z'n bol geven omdat hij sorry heeft gezegd?.

De gewone man schreef op 31-07-2019

Betreft het elektrisch rijden, wanneer iedereen overstapt op de "stekker auto" hebben we een nog veel groter probleem in Nederland. Onze hele infrastructuur van het elektrischiteitsnet is hierop niet berekend, wanneer de werkenden om 6 uur 's avonds thuis komt en massaal de auto gaat opladen. Complete woonwijken, dorpen en steden zullen op de schop moeten. Ook deze stroom, de stroom om de auto's op te laden zal opgewekt moeten worden, dit komt niet uit de lucht vallen namelijk.

Geronimo schreef op 31-07-2019

@Henk, heb ik al gedaan, ga maar iets naar boven. Maar het gaat erom dat je gerust mag vinden dat iemand wartaal, onzin, oid uitkraamt, maar als wij elkaar voor leugenaar uitmaken, dan heeft een discussie toch geen zin? De gewone man heeft het gewoon netjes opgelost.

Mitis schreef op 31-07-2019

Correcte conclusie Gewone Man. Het zelfde geldt voor de warmte pomp, voor nieuwe wijken zou het kunnen voor oude wijken kunnen onze linkse dreamboys het beter uit hun hoofd zetten. Om zo schoon mogelijk te rijden kun je het beste een kleine 3 cilinder auto met turbo kopen maar begin wel met sparen voor extra duur onderhoud of koop een hybride auto maar dan niet eentje waar het alleen op de achterzijde staat, vergelijk het vermogen en de CO2 uitstoot dan zie je een groot kwaliteitsverschil.

De gewone man schreef op 31-07-2019

En wat denk je van deze Mitis. https://www.telegraaf.nl/financieel/1926382746/isolatie-maakt-nieuw-huis-snikheet. VEH pleit voor verplichting van koelsystemen in nieuwbouw huizen. Weliswaar hebben veel van deze huizen zonnepanelen, maar toch.

Mitis schreef op 31-07-2019

Gelezen, ja idd. maar is ook logisch isolatie werkt natuurlijk 2 kanten op. Wacht maar eens op de eerste ervaringen met warmtepompen bij een echt koude winter, wordt kou leiden en blauw betalen !

De gewone man schreef op 01-08-2019

Waterstof zal meer toekomst hebben. Een kleine aanpassing aan je cv en transportnet en je hebt schone energie. De techniek is al zover dat er zonnecollectoren zijn die elektrischiteit en waterstof generen.

Geronimo schreef op 01-08-2019

De gewone man, het zal niet meer toekomst hebben, het is de toekomst. Kijk alles er maar op naar. Op deze planeet geen leven zonder water, alles wat leeft bestaat (grotendeels) uit water. Dus de oplossing moet je daar ook in zoeken. Moeten we natuurlijk wel iets vinden om het water weer puur te krijgen/houden.

Mitis schreef op 01-08-2019

@ De gewone man, waterstof, H2 lijkt een oplossing. Maar volgens mij niet simpel toe te passen in ons oude aardgas netwerk. De molecule H2 is heel veel kleiner dan de samenstelling van moleculen die we aardgas noemen ons aardgas net in de straat is daar gewoon niet lekdicht genoeg voor.

De gewone man schreef op 01-08-2019

Aan Mitis. Ons bestaande aardgas netwerk is geschikt voor waterstof. Proeven zijn hiervoor reeds uitgevoerd. Enkel de pompstations en verdeelstations hebben relatief kleine aanpassingen nodig. Een ander verhaal wordt de cv thuis. Deze zal omgebouwd moeten worden, wel te verstaan de componenten die met de waterstof in aanraking komen. Of het ombouwen lonend is, is maar de vraag. Vaak zijn de ombouwkosten evenredig aan de kosten van een nieuwe ketel.

Mitis schreef op 01-08-2019

Ik heb het niet over het hoofdnet Gewone Man maar over het gasnet bij jou in de straat, time will tell. Ik vrees het ergste, tegenwoordig lult iedereen mee over zaken waar ze geen verstand van hebben.

Hendrik schreef op 02-08-2019

Aan Mitis, Google maar, Professor:elektrische auto is grote zwendel.

De gewone man schreef op 03-08-2019

Aan Mitis, dit artikel ook gelezen. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1825496084/geluid-warmtepompen-nieuwe-golf-van-ellende

Mitis schreef op 03-08-2019

@ Hendrik, idd een leuk artikel, snap nu ook hoe je aan de enorme hoeveelheid van 130000 ton kobalt komt. Die prognose van VW lijkt me ook voor geen meter realistisch. De e-auto wordt volgens mij in NL uitsluitend zakelijk gekocht vanwege de lage bijtelling. Ik zie ook meer in een waterstofauto die zijn echt leverbaar. Vreemd dat deze prof. zo enthousiast over diesel auto's is. VW heeft voor mijarden boetes

Uw reactie

Naam:
Bericht: