Grote zorgen bij buurtbewoners over bouwplannen laatste deel ‘Hart van Noetsele’

Datum: 20-07-2018

8.54 uur - Buurtbewoners maken bezwaar tegen het laatste nog te bouwen deel met woningen binnen 'Hart van Noetsele', het college van B&W lijkt dit plan te gaan goedkeuren. Naar de mening van de buurtbewoners meet de gemeente duidelijk met 2 maten. 

 
"Als direct aanwonenden¬/bewoners van nieuwbouwplan “Hart van Noetsele” hebben we ernstige bedenkingen over de plannen voor het laatste nog te bouwen deel met woningen binnen “Hart van Noetsele” die het college van B&W lijkt te gaan goedkeuren. Nadat de startdatum van de bouw ruim was overschreden kwamen we als bewoners toevallig te weten wat de plannen zijn voor het laatste nog te bouwen blok van 6 rijtjeswoningen. Deze plannen blijken op diverse punten af te wijken van het bestemmingsplan. Aan dit bestemmingsplan moesten de andere nieuwe bewoners zich (uiteraard) wel aan houden. In het bouwplan wordt o.a. afgeweken van de eisen voor de dakhelling en goothoogte. De woningen krijgen een plat dak i.p.v. een hellend dak. Dit mag niet volgens het bestemmingsplan. De goothoogte ligt op ca. 9 meter terwijl volgens het bestemmingplan maximaal 6 meter is toegestaan. Op de 2e verdieping is over de volle lengte (op ca. 6 meter hoogte) een “terrassengalerij” gepland. Deze is gesitueerd aan de achterzijde, grenzend aan de achtertuinen van de woningen aan de Ericaweg en Brilsweg.
 
De te bouwen woningen krijgen de uitstraling van een appartementencomplex en doen fors afbreuk aan de privacy van de bewoners aan de Ericaweg. De afgelopen periode hebben wij als buurtbewoners hier meerdere malen contact over gehad de gemeente Hellendoorn. Tot dusver hebben de gesprekken met de gemeente en de ontwikkelaar tot slechts één verbetering geleid. Wij hebben een toezegging van de ontwikkelaar dat het dakterras helemaal weg wordt gelaten en dat het platte dak niet toegankelijk wordt gemaakt. Dit is m.b.t. onze privacy een klein stapje in de goede richting. Echter hebben wij geen garantie dat dit ook in de toekomst geen dakterras zal worden. Dit is heel belangrijk, mede gezien het feit dat de ontwikkelaar heeft aangegeven de woningen hoogstwaarschijnlijk niet zelf te gaan verhuren en de woningen zal gaan verkopen (aan een belegger of particulieren).
 
Tot onze schrik kregen wij op 5 juni van de verantwoordelijk wethouder per brief te horen dat de gemeente voornemens is het plan volledig toe te staan. Dit vooral omdat het in dit specifieke geval gaat om een plan waarbij gebouwd wordt volgens een groen/duurzaam concept.
 
In deze brief gaat de wethouder niet in op één van de belangrijkste bezwaren van de buurt, het bouwvolume. De wethouder ‘vergeet’ ook te vermelden aan ons en de gemeenteraad, dat hij in het gesprek met ons en de ontwikkelaar heeft aangegeven dat om van het bestemmingsplan af te wijken er een strikte noodzaak moet zijn. Als deze strikte noodzaak er niet is zou de gemeente het niet toestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. In dit concrete geval zou dat dan moeten zijn dat op een andere wijze (die wel binnen het bestemmingsplan past) de duurzaamheidsdoelstellingen niet behaald zouden kunnen worden. In het gesprek dat wij met de wethouder en de ontwikkelaar gehad hebben, is echter duidelijk geworden dat dit niet het geval is. De ontwikkelaar heeft zelf aangegeven dat het ook mogelijk is om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen als er minder hoog en met een schuine kap wordt gebouwd. Wel gaat dit dan ten koste van de inhoud en daarmee de ruimte in de woningen en wordt het hierdoor voor de ontwikkelaar financieel minder aantrekkelijk. Wij hebben de suggestie gedaan om het aantal te bouwen huizen dan te verminderen, waardoor er alsnog een ruime woning ontstaat. Er is dan ook zeker geen strikte noodzaak om het
plan in de huidige vorm door te laten gaan en daarmee de regels vanuit het bestemmingsplan te negeren.
 
Ook gaat de wethouder niet in op het feit dat één van de nieuwe bewoners van de Ericaweg ook navraag heeft gedaan naar de mogelijkheid van het bouwen met een plat dak. Dit werd door de gemeente niet toegestaan omdat dit niet passend was binnen de eisen van het bestemmingplan. Deze bewoners hebben hierdoor gekozen voor een schuin dak en daarmee ook minder bouwvolume. Het kan toch niet waar zijn dat de gemeente Hellendoorn meet met twee maten? Is hier het gelijkheidsbeginsel dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent dan niet van toepassing? Belangrijk bijkomend feit is dat deze bewoners uiteindelijk ook volledig energie neutraal (nul op de meter) hebben gebouwd, binnen de eisen van het bestemmingsplan.
 
Daarmee houdt de wethouder wat ons betreft essentiële informatie achter voor de gemeenteraad en is onvolledig in de berichtgeving.
 
Als inwoners van de gemeente Hellendoorn betreuren wij dit dan ook zeer. Wij zouden verwachten dat een wethouder van de gemeente Hellendoorn het algemeen belang van ons als bewoners behartigt en niet het commerciële winstbejag van een individuele onderneming centraal stelt. In de huidige markt moet het toch mogelijk zijn om met minder bouwvolume en inhoud een voor alle partijen passende en duurzame oplossing te vinden."
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Mitis schreef op 20-07-2018

Typisch Gemeente Hellendoorn, meten met 2 maten al was het vroeger nog stuitend veel erger. Let op bewoners dat er geen misbruik van artikel 12 procedure wordt gemaakt, foute plannen drukt ons gemeentebestuur er meestal door tijdens de vakantieperiode dus bewoners voor u geldt nu code rood!

k.e schreef op 20-07-2018

dat is nou echt politiek bedrijven , de juiste info naar de inwoners beperkt verstrekken en een "bijeenkomst" regelen en het is geregeld, gelukkig waren er inwoners wakker, en ik hoop op gerechtigheid .

Geronimo schreef op 21-07-2018

Ik krijg steeds meer het idee, dat er enveloppen van eigenaar veranderen.Bestemmingsplannen worden met een veeg veranderd, bezwaren van omwonenden eveneens. Nu dit weer, hiervoor die zogenaamde Villa Brillante.Ik snap er niets meer van. Vroeger moest je je vogelhok nog afbreken, indien je geen vergunning had, en nu lijkt het wel of je een vergunning krijgt, zoals de punten op een pak koffie.

Mitis schreef op 21-07-2018

Het is triest weer te moeten constateren dat ons dorpsbestuur er niet is voor de burger en zijn belangen maar ja zeg het maar...

Deuling schreef op 21-07-2018

Meteen een advocaat op zetten.

William S. Burroughs schreef op 22-07-2018

Aan Deuling. Dat heeft de Gemeente Hellendoorn vast wel gedaan. Dan krijg je van die uitspraken dat het wettelijk gezien allemaal mag maar in de praktijk natuurlijk nergens op lijkt. Prettige dag.

Henry schreef op 24-07-2018

Een dorpsbestuur vertegenwoordigd haar inwoners. In de Gemeente Hellendoorn is dit het zoveelste trieste voorbeeld van wanbeleid.

Uw reactie

Naam:
Bericht: