Inzet ChristenUnie voor kleine scholen succesvol

Datum: 06-02-2014

De ChristenUnie heeft, samen met de SGP, in de Tweede Kamer geregeld dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan.  ChristenUnie Hellendoorn heeft mede bijgedragen aan dit mooie resultaat. De ChristenUnie had grote zorgen over een advies van de Onderwijsraad om kleine scholen binnen vijf jaar massaal te laten sluiten.

 

Meer dan 2300 scholen hebben minder dan 145 leerlingen en ontvangen kleinescholentoeslag. De kabinetsplannen zorgden ervoor dat deze scholen in grote financiële problemen zouden komen en gedwongen fusies zouden moeten aangaan. Er is ook vanuit Hellendoorn druk uitgeoefend op het Kabinet tegen deze plannen.  

Lobbywerk

De ChristenUnie-fractie heeft ervoor gezorgd dat vanuit de gemeente een brief gestuurd  is naar de Tweede Kamer met aanbevelingen voor behoud van kleine scholen[i]. Door de provinciale Statenfractie van de ChristenUnie is een hoorzitting georganiseerd/ zijn vragen gesteld[ii]. De resultaten hiervan zijn onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamerfracties en de Staatssecretaris.

Taart

Fractievoorzitter Willie Roskam: “Ik ben zeer blij met dit resultaat, met name voor al die scholen die het betreft. Het betreft elf scholen in onze gemeente Hellendoorn! Dit is van groot belang voor het onderwijs en voor de leefbaarheid van de gemeente. Wij zullen dit ook onderstrepen door een felicitatietaart te brengen, op dinsdag 4 februari, bij de vier kleinste scholen in onze gemeente die hiermee te maken hebben. Dit hadden we nooit kunnen realiseren als we als ChristenUnie geen onderdeel waren van een landelijke partij”.

Door het behoud van de kleinescholentoeslag blijven scholen met minder dan 145 leerlingen een financiële tegemoetkoming ontvangen. Mocht een schoolbestuur desondanks een vestiging vrijwillig sluiten, dan blijft de toeslag beschikbaar voor samenwerking in de regio. Het is belangrijk dat goed functionerende kleine scholen gewoon in stand kunnen blijven. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er goed basisonderwijs dichtbij huis blijft bestaan. Voor ouders moet het mogelijk blijven om te kunnen kiezen, bijvoorbeeld tussen een openbare of christelijke school in de buurt.

 

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: