BurgerBelang: Is Hellendoorn voldoende voorbereid op veranderingen in de zorg?

Datum: 04-02-2014

18.30 uur - Omdat er veel gaat veranderen in de zorg, vraagt de fractie van BurgerBelang zich af wat de consequenties zijn voor de burgers uit de gemeente Hellendoorn.


Geacht college, raadsleden

Er gaat veel veranderen in de zorg. De burgers in onze gemeente hebben of krijgen daar ook mee te maken. De onzekerheid over wet en regelgeving vanuit Den Haag en de lokale invulling roept bij BurgerBelang de nodige vragen op. Publicaties in de media en uw recente persbericht over de persoonlijke zorg versterken deze vragen.

BurgerBelang is van mening dat onze hulp behoeve burgers recht hebben op kwalitatief goede zorg in hun eigen omgeving, van een vertrouwde hulpverlener en betaalbaar. Teveel bureaucratie en regelgeving moet daarbij vermeden worden.

Wij vragen ons af of de gemeente wel voldoende is voorbereid is op de op handen zijnde veranderingen. Kunnen mensen rekenen op de ’vertrouwde’ goede hulp. Lopen onze verzorgingshuizen leeg of kunnen mensen die nog wel een indicatie krijgen er nog steeds een “thuis” vinden. Kunnen mensen die vanuit het ziekenhuis moeten revalideren nog naar een verzorgingshuis in onze gemeente. Wat doen we met de evt. leegstand die zal ontstaan in onze verzorgingshuizen.

Concreet willen we graag van u weten 

- Wat zijn de gevolgen voor onze inwoners die nu  van hulp afhankelijk zijn  en wanneer krijgen zij te maken krijgen met de veranderingen? 

- Wanneer kunt u daarover concreet duidelijkheid geven?

- Wat zijn de gevolgen concreet voor de mensen in onze verzorgingshuizen. Komt het al voor dat mensen wonen op afdelingen waar verschillende kamers leegstaan?

- Is de hulp thuis voldoende voor mensen die nu niet meer opgenomen kunnen/mogen worden in een verzorgingshuis. In een NOS uitzending was sprake van het niet naar huis of verzorgingshuis te kunnen gaan vanuit het ziekenhuis om te revalideren. Speelt dit ook in onze gemeente?

- Is er al sprake van leegstand in onze verzorgingstehuizen en hoe gaat dit er in de toekomst uit zien?

- Hoe denkt u de  lange wachtlijst van het CIZ op te lossen ?

- Is  dit  college ook voor een uitstel van de invoering van de nieuwe wet? En welke gevolgen heeft dit?

Graag zouden we de antwoorden hierop schriftelijk krijgen voor de volgende commissie vergadering van samenlevingszaken van 11 februari 2014.

 

De fractie BurgerBelang.

Annette Endeman

Herma MulhofReacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

jan schreef op 05-02-2014

men is nooit voorbereid maar gebeurd gewoon geen geld.en wet is wet

Uw reactie

Naam:
Bericht: