Vragen aan: D66

Datum: 04-02-2014

11:42 uur - Is lokale politiek wel belangrijk ?

Ja! Omdat heel veel beslissingen, die voor het leven van inwoners belangrijk zijn, juist in de gemeente worden genomen. Zeker nu de gemeentes, over krap één jaar, voor veel belangrijke taken verantwoordelijk worden, zoals de jeugdzorg, de langdurig thuiszorg en werk en inkomen 

 

De gemeenteraadverkiezingen worden dit keer dus nog belangrijker ?

Ja !

Want in de gemeente is de gemeenteraad de baas. Uiteindelijk wordt daar bepaald en besloten hoe de zaken worden geregeld voor de inwoners.

 

Is stemmen op D66 dan een goede keus?

Ja !

Want D66 is een optimistische, landelijk werkende Partij, met enthousiaste en deskundige leden en medewerkers en goede heldere plannen.

 

Heeft werken vanuit een landelijk werkende partij dan voordelen ten opzichte van een lokaal werkende partij?

Ja !

Want de leden zijn net zo geworteld in en betrokken bij, de lokale gemeenschap, maar zij kunnen putten uit een enorme ervaring en kennis van vele  andere raadsleden, wethouders, provinciebestuurders en Kamerleden uit het hele land. Ook kan succesvol invloed worden uitgeoefend bij die provinciebestuurders en Kamerleden. 

 

Zal er iets veranderen als D66 in Hellendoorn meer raadszetels krijgt ?

Ja !

Want D66 heeft duidelijk heel andere ideeën en plannen en vooral een andere benadering en houding bij het beantwoorden van de vragen waarvoor wij als gemeente in de komende jaren komen te staan.

D66 wil, veel meer dan nu het geval is, focussen op werkgelegenheid en de lokale economie. De lokale ondernemers moeten veel meer als partners worden gezien en niet als cliënten die zich vooral aan de regels moeten houden.
Niet vooral regels en problemen zien, maar luisteren, meedenken en naar mogelijkheden en oplossingen zoeken. 

De kwaliteit van de samenleving is voor D66 een speerpunt.
Goed functionerende, aantrekkelijke, zorgzame en duurzame lokale gemeenschappen zijn voor het welzijn van inwoners nu al erg belangrijk en worden dat in de toekomst nog veel meer.
Bezuinigen op zaken als Cultuur, de Muziekschool en De Welle, is dan echt heel ondoordacht en onverstandig. 

D66 wil veel meer inbreng en invloed van inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en andere belangrijke partners, op de plannen en op het beleid van de gemeente.
Dan zal de samenleving beter gaan functioneren  en dan zal het vertrouwen in het bestuur en de politiek weer terug kunnen keren.

 

Dus anders?

Ja !

D66 op 19 maart 2014 !

Website: http://hellendoorn.d66.nl 

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Bronckhorst-Batenburg schreef op 02-03-2014

't Is wat....

Uw reactie

Naam:
Bericht: