Jan Ebeltjes: 'Jökkeroep´n'

Datum: 12-07-2019

Pas bell´n Drieka mie op.

Ik kent heur wel, ´k heb wel vaker oaver heur ´eschreem´n.

Drieka is ´n angetrouwde achternichte, woont in Nötter (vlakbie Riessen) en is ´n akelig petret.

Zie bell´n mie op en zè: ´Hebt ieleu ok zo´n las van jökkeroep´n?´

´Jökkeroep´n?´ vreug ik.

´Joa, jökkeroep´n, ma ach, in Nijverdal zegt ze natuurluk eikenprocessierupsen.

Ie zult ter wal gin las van hemm´n doar in ´n nieuwbouw, ieleu hebt gin eik´n, wie wal.

Vie´j woont op staand, ieleu neet.´

 

Ik had ´t mense nog gin minute an de tellefon en ik was heur awear hemoal zat.

Drieka is zelf ´n soort van jökkeroepe, zie hef mear heure op de tand’n en kiezen zitt´n dan ´n processie jökkeroep´n op de rugge. Doarbie, as ik Drieka zie begint bie mie alles te jökk´n.

 

Jökkeroep´n, hoe komt ze d´r bie in Riessen.

In Riessen zegt ze gin rupsen ma roep´n, rupsen die jökt bint dus jökkeroep´n.

´t Is ´n apat volk doar in Riessen, heel apat.

 

Ma de vroage is woarumme wie teengswoordig zo´n las hebt van die dinge en vrogger nie.

Ik lèzen pas in de kraante dat die rupsen op eik´n ofkomt, det zol bes is kunn´n want vrogger hadd´n wie thuus hemoal gin eik´n, wie hadd´n ´n kaste van spaanderplate met fineer d´r op.

Ie mogg´n d´r nie te dichte langs loop´n, aans knapp´n het fineer d´r of en det was gin gezichte. Det spul was ech slech, gin wonder dat doar gin rupse op ofkwam.

 

Volgens de kraante bint die rupsen in de joar´n neengtig onze kante op ´ekömm´n.  

Det geleuf ik, want in die tied mos en zol zo´n bitje iederene ´n dure eik´n kaste, berre of bankstel hemm´n. Op één of andere maniere bint die rupsen doar achter ´ekömm´n en toen hadd´n wie ´t peerd, of better op zien Riessens ´ezeg, de roep´n an ´t driet´n. Teengswoordig drave wie in processie noar Ikeja, terugge noar de spaanderplate. Ma det haalt niks uut, de rupsen hebt ´t dikke ´ewönn´n.   

 

Wie haalt oons met alle hebberigheid en welvaart steeds mear narigheid op ´n haals.

Teengswoordig hebt ´n hoop luu las van ´n moesarm umdat ze ´n kompioeter hebt.

Vrogger hà´j luu zat die moezen hadd´n en arm waar´n, ma ze leup´n nie bie ´n dokter.

 

Sinds moandag löp de buurvrouwe met ´n stuk verband um de enkels, zie hef dubbel ontstökk´n enkelbaand´n. Det zal bes, zie is van oorsprong van ´n boer en leup altied op klomp´n, ma sinds zie ´n nagelstudio hef löp zie op hoge hakk´n. ´Det is representatiever veur mien wark.´ zeg de buurvrouw. Det zal, ma stoat dan nie vrömd te kiek´n da´j dan las van ontstökk´n enkelband´n kriegt, goat toch hen. Vrogger waar´n d´r trouw´ns hemoal gin nagelstudio´s, de luu hadd´n nog gin nagel um ´t gat te kramm´n.  Van bekkeninstabiliteit had men nog nooit ´eheurd umdat er toen nog gin elektriese fietsen waar´n en ´n burn-out had niks um ´t lief, ie gooi´n d´r ´n kit kol´n bie op en ´n kachel braand´n wear dat ´t daver´n. Depressies? Joa, doar ha´w bie oons in de femilie wel las van, ma allene as Drieka op visite kwam, aans nie.

 

Ik zegge nie da´w terugge mut noa de tied van vrogger, hemoal niet.

Ma wie mut wel oppassen met oonze hebberigheid. 

A´w zo deur goat krie´w nog völle mear gekkigheid an de hakk´n.

Sinds kot bint ter wear wolven in Nederland, die mu´w zo neudig hemm´n, wie hebt doar rech op. Amoal goed en wel, ma ligt dan nie te dramm´n a´j de wichter temet mut vertell´n dat Roodkapje ech is op´evrett´n.  En a´j nog è´m wacht wil de buurvrouw in ´t kommersjeel belang van de nagelstudio op tennisles. Joa, en dan noa ´n half joar klaag´n dat de studio nie mear löp umdat zie met ´n tennisarm gin nagel mear kan knipp´n. Wat wò´j toch? 

 

´Wie het breed hef löt het breed hang´n.´

Ma as ´t er op ankumt kan ´t oons nie breed genog.

Wat det betreft gedraagt wie oons as jökkeroep´n, wie vret ´t hele spul kaal met as gevolg da´w temet ´n warmtepompe mut hemm´n, de osiaan´n vol plestiek ligt en wie zo neudig veer ofvalconteeners bie huus mut hemm´n stoan. 

 

Ik wol ofsluut´n met ´n prachtig gedich van ´n bekenn´n Riessense dichter, Mans Kakeljans. 

 

Rupsje nooitgenoeg

had zich kats vervreten.

Hij klaagde steen en been

en kon geen stap meer zeten.

 

Hij kwam ervan aan ´t spiejen,

maar heeft hiervan geen bal geleerd.

Al snel vrat hij nog meer dan eerst

en toen ging het echt verkeerd.

 

Doe ’t hènig an!

 

Jan

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

William S. Burroughs schreef op 15-07-2019

Hie hef geliek. Prettige dag.

Uw reactie

Naam:
Bericht: