Samen gaan voor cultuur!

Datum: 03-10-2022

10.39 uur - Een aantal inwoners met een cultuurhart hebben vorig jaar de handen ineengeslagen om een breed platform voor alle culturele en evenementen verenigingen, instellingen, organisaties en individuen in de gemeente op te gaan zetten.Door de coronaperikelen moest helaas twee keer de geplande informatiebijeenkomst afgelast worden.

Nu er een nieuwe gemeenteraad is én een nieuw college met een nieuwe cultuurwethouder is het tijd om te gaan kijken of er na het bestuurlijke experiment van de Cultuur Caravaan ook weer een toekomstbestendig nieuw cultuurbeleid in onze gemeente kan komen.
 
Meer nodig om culturele veld te ondersteunen
De vier initiatiefnemers, Jan Middelkamp, Gerrit Wermink, Herman Zwijnenberg en Jos van den Born hebben o.a. geconstateerd dat er meer mogelijkheden zouden moeten komen om het brede culturele veld te verbinden en te ondersteunen. Door de bezuinigingen in de afgelopen jaren is er steeds minder geld vrijgemaakt voor cultuur en is er daardoor onvoldoende aandacht geweest voor ontwikkeling, samenwerking, begeleiding en ondersteuning van het culturele veld. Ook de belangenbehartiging is weggevallen.
 
De initiatiefgroep was al in 2021 gestart om in kaart te brengen wat nodig en mogelijk is om te komen tot een breed Cultuurnetwerk voor culturele verenigingen, organisaties en individuen, maar ook voor evenementenorganisaties. Daarbij zou er ruimte moeten komen voor professionele ondersteuning. Maar zoals al gezegd: het proces is een tijdje gestagneerd.
 
Samenwerking
De initiatiefgroep stelt zich voor dat er een netwerk komt dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Maar wat ook onderling kan gaan samenwerken of gezamenlijk of in secties activiteiten kan ontwikkelen of op elkaar kan afstemmen, witte vlekken op cultureel gebied kan invullen, nieuwe initiatieven kan gaan oppakken of zo nodig een subsidie of fondsen kan aanvragen. Omdat er in deze tijd al veel gevraagd wordt van vrijwilligers zou dit nieuwe netwerk naast een eigen budget een aantal uren professionele ondersteuning moeten krijgen.
 
In de aanloop naar de verkiezingen hebben de initiatiefnemers een positief gesprek gehad met vertegenwoordigers van de politieke partijen om de vorming van een dergelijk netwerk in hun nieuwe verkiezingsprogramma op te nemen. Over de resultaten was de initiatiefgroep best te spreken. In het nieuwe coalitieakkoord op hoofdlijnen staat nu:
 
“We willen een breed palet aan voorzieningen betaalbaar houden en ondersteunen, zodat cultuur toekomstbestendig is en bereikbaar blijft voor iedereen, in alle kernen. We evalueren de oude prestatieafspraken en passen deze waar nodig aan. We zetten in op een toekomstbestendig ZINiN. Daarbij zijn een breed aanbod aan voorstellingen, handhaven van de bibliotheken in de kernen en de blijvende ondersteuning van amateurverenigingen uitgangspunt."
Het is daarom nu een mooi moment om de politiek daarbij te gaan helpen en hen te laten weten hoe de hele gemeentelijke culturele sector er over denkt.
 
Informatiebijeenkomst.
Een groot aantal culturele verenigingen, organisaties en individuen hebben vorig jaar al positief gereageerd om aanwezig te zijn op de eerste oriënterende bijeenkomst. Nu een nieuwe poging om met elkaar te kijken hoe we verder vorm kunnen gaan geven aan zo’n netwerk.
De nieuwe datum is woensdag 2 november om 19.30 uur in het Memory Vrijheidsmuseum te Nijverdal.
In de bijeenkomst wordt samen met de deelnemers interactief (neem daarom de telefoon mee!) bepaald of zo’n netwerk zinvol is en wat de missie, doelstellingen en werkwijze van het netwerk zouden kunnen zijn. Ook in hoeverre men actief wil gaan deelnemen komt aan de orde.
Ference van Damme van de Provincie Overijssel zal uitleggen hoe hij het ziet om nu als cultuur en evenementensector om te gaan in een veranderende wereld met actieve deelname aan de samenleving en zeggenschap in het beleid.
 
De initiatiefnemers hopen uiteraard dat de organisaties en verenigingen actief deel willen gaan nemen aan het netwerk. Maar ze hopen in ieder geval dat men op deze eerste bijeenkomst aanwezig wil zijn. Men dient zich daarvoor wel (opnieuw) aan te melden via cultuurnetwerkhellendoorn@gmail.com Graag daarbij aangeven namens wie of wat men komt en met hoeveel personen men aanwezig zal zijn.
 
Omdat het lastig is over een up-to-date lijst van contactpersonen van (de doelgroep) culturele verenigingen, stichtingen, organisaties en individuen te beschikken wordt het van harte toegejuicht om deze uitnodiging breder te verspreiden.
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: