Najaarsrapportage toont voordelig saldo; extra investeringsruimte

Datum: 26-11-2021

15.09 uur - De najaarsrapportage 2021 laat een voordelig saldo zien van € 968.000,--. En ook voor 2022 is een voordelig saldo van bijna € 1,7 miljoen voorzien. Deze rapportage maakt deel uit van de Planning en Control cyclus die bedoeld is om afwijkingen in de begroting periodiek te monitoren en zo grip te houden op beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

 
De rapportage maakt duidelijk dat er in 2021 ruimte is ontstaan door extra rijksmiddelen. De gemeentelijke financiën komen daardoor beter op peil. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe uitgaven te doen. Zo vraagt het college aan de raad om € 600.000,-- te investeren om de absoluut noodzakelijke woningbouw aan te jagen. Ook kan er € 150.000,-- gereserveerd worden om energiearmoede tegen te gaan. Samen met de € 250.000,-- aan rijksgelden, betekent dat een bedrag van vier ton. Extra investeringskredieten worden gevraagd voor de fietscrossbaan in Nijverdal (€ 45.000,--) en de Ark in Daarle (€ 700.000,--).
 
Het voordelig saldo is, naast de extra rijksmiddelen, het resultaat van de altijd optredende mee- en tegenvallers in de loop van de tijd. De belangrijkste meevaller komt uit het gemeentefonds ( € 487.000,--). Maar ook in het Sociaal Domein is er een voordelig saldo van ca. € 260.000,--.
 
Gemeente staat er beter voor, ook in 2022
Wethouder Jelle Beintema van financiën toont zich dan ook tevreden. “Je ziet hier het resultaat waar iedereen in de gemeente heel hard aan heeft gewerkt. We hebben mensen en bedrijven geholpen, en tegelijk geld overgehouden. En dat terwijl we nog midden in de coronaperiode zitten. Omdat we nu meer armslag hebben kunnen we voorstellen doen voor extra geld voor bijvoorbeeld de woningbouw en de energiearmoede. En voor 2022 was er al een sluitende begroting, maar daar komt nu een plus bij van ruim € 1,7 miljoen”.
 
De gemeenteraad zal de najaarsrapportage vaststellen in de raadsvergadering van 21 december aanstaande.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Jos schreef op 26-11-2021

€ 600.000,-- te investeren om de absoluut noodzakelijke woningbouw aan te jagen. Hoe dan?

Uw reactie

Naam:
Bericht: