Voorzieningen in gemeente Hellendoorn blijven in stand; Ingrijpende keuzes voor sluitende begroting

Datum: 08-10-2019

17.22 uur - Terwijl het in ons land economisch beter gaat en het Rijk miljarden euro’s overhoudt, kampt ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten met financiële tekorten. Dat geldt ook voor de gemeente Hellendoorn. Om te komen tot een sluitende begroting voor 2020 heeft het college van B en W dan ook ingrijpende keuzes moeten maken.

In de begroting 2020 buigt de gemeente Hellendoorn structureel € 8,9 miljoen om per jaar. Op diverse onderdelen worden budgetten versoberd of geschrapt. Daarnaast stelt het college voor aan de gemeenteraad om de tarieven en belastingen te verhogen om de gemeente Hellendoorn duurzaam financieel gezond te maken.
 
Oorzaken tekort
Het financiële tekort van de gemeente Hellendoorn heeft diverse oorzaken: de vraag naar zorg en ondersteuning is toegenomen, het Rijk heeft kortingen doorgevoerd in de financiële bijdrage bij het overdragen van de zorgtaken naar gemeenten en het Rijk heeft geplande investeringen de laatste drie jaar niet uitgevoerd. Dit laatste zorgt ervoor dat gemeenten met minder inkomsten van het Rijk taken moeten uitvoeren. Daarnaast hebben we geconstateerd dat het sociaal beleid binnen de kaders van de raad ruimhartig is geweest.
 
Besparingen
In de begroting 2020 stelt het college voor om jaarlijks € 3,3 miljoen te besparen op de uitvoering van de Jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Ook op alle andere beleidsterreinen zijn ombuigingsmaatregelen getroffen. In het programma bestuur, veiligheid en dienstverlening is ruim € 1,7 miljoen gevonden aan ombuigingen. Dat komt onder andere door minder te storten in de reserves en door te besparen op de formatie van de gemeentelijke organisatie.
In het programma onderwijshuisvesting, cultuur en sport is er vanaf 2020 jaarlijks ruim € 540.000,-- minder beschikbaar. En in de programma’s mobiliteit en bereikbaarheid en woon- en leefomgeving is bijna € 350.000,-- aan bezuinigingen gevonden. Daarnaast hebben we nog € 900.000,-- bespaard door andere geen inflatie toe te passen. Alle besparingsvoorstellen bij elkaar opgeteld resulteren in een pakket van circa € 6,9 miljoen aan bezuinigingen. De resterende € 2,0 miljoen aan ombuigingen wordt gerealiseerd door de onroerendezaakbelasting (ozb) met 25 procent te verhogen. Eigenaren van een koopwoning in de gemeente Hellendoorn gaan daardoor gemiddeld € 7,25 per maand meer betalen.
 
Voorzieningen in stand houden
“We beseffen dat de te maken keuzes voor diverse organisaties, ondernemers en inwoners ingrijpend zijn. Dat vinden wij buitengewoon vervelend”, aldus wethouder Jelle Beintema van financiën. “Als college willen we dat alle inwoners mee kunnen blijven doen. Voorzieningen in onze gemeente willen we zoveel mogelijk in stand houden, omdat die zorgen voor verbinding in onze samenleving. We blijven passende zorg en ondersteuning bieden. Ook minima-regelingen houden we in stand. De opbrengst uit de voorgestelde verhoging van belastingen en tarieven investeren we in een duurzaam, sociaal en economisch sterke gemeente Hellendoorn.”
 
Investeringen
Ondanks de forse besparingen stelt het college voor om de Noord-zuidverbinding aan te leggen in zowel Hellendoorn als Hulsen, waarbij een verkeersveilige rotonde aan de Baron van Sternbachlaan-Helmkruidlaan wordt betrokken. Ook maakt het college geld vrij om te investeren in nieuwbouw van CSG Reggesteyn.
 
Behandeling begroting
Dinsdagavond 15 oktober vanaf 19.30 uur is er tijdens de brede raadscommissievergadering gelegenheid voor inwoners, ondernemers en organisaties om in te spreken over de inhoud van de begroting 2020. Op dinsdag 5 november debatteert de gemeenteraad van Hellendoorn vanaf 9.30 uur tijdens een openbare vergadering over de begroting 2020.
De begroting 2020 van de gemeente Hellendoorn is te raadplegen op www.hellendoorn.nl/begroting
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

A.k schreef op 09-10-2019

Haal dat geld in den Haag op en niet bij de burgers want die zijn altijd de klos als er bezuinigd moet worden, in de gemeente Hellendoorn zijn al genoeg mensen die met een heel klein loontje rond moeten komen.

K E schreef op 09-10-2019

En mag het betalen? Juist de inwoners die het niet over de balk hebben gegooid. Dank u beintema

Meisje schreef op 09-10-2019

Ik herhaal het nog maar eens; binnen het college wordt 0% bezuinigd. Schande!! Met drie wethouders had het ook gekund. Groen Links heeft het voor het zeggen. Ga niet voor de emotie (Dennis) maar wordt eindelijk eens zakelijk.

H v Henk schreef op 09-10-2019

O maar dan is er over de balk geld genoeg. Dan moet het daar weggehaald worden.

Richard schreef op 10-10-2019

Dat het Rijk geld teveel heeft komt doordat de Staat alles op de gemeentes heeft afgeschoven en die mogen dan gaan collecteren (onvrijwillige bijdrage).

Geronimo schreef op 10-10-2019

Gemeente en rijk hebben dit cadeautje aan de burger gegeven. Heb de begrotingen ook nog even bekeken, lijkt wel of er op 't Lochter vriendjes zijn die wilden kopen, zeer lage grondprijzen. Meisje heeft gelijk, ze hadden al een wethouderssalaris kunnen besparen. Maw dit college heeft dikke fouten gemaakt en de raad heeft het allemaal maar laten gebeuren. Ook LH en VVD hebben niet genoeg op de rem getrapt, ofschoon dit weinig had uitgehaald. Maar Den Haag mag men voor het grootste bedrag bedanken.

Meisje schreef op 10-10-2019

Dit heeft niets met LH en de VVD te maken maar met de macht van het getal en slap optreden van de Pv/dA.

k e schreef op 10-10-2019

zeg maar niets meer, ZE blijven gewoon zitten daar in het rusthuis

Geronimo schreef op 11-10-2019

Meisje, die 2 partijen hebben in het verleden ook meegedaan in coalities. Of wou jij mij vertellen dat deze puinhoop van de +/- laatste 2 jaar is? Verder is oppositie voeren "verkeerde" beslissingen aan de kaak stellen en eventueel met betere voorstellen te komen. Heb ze daar ook nauwelijks over gehoord. Tevens kun je wel stellen dat de landelijke partijen niets delen met hun afdelingen, anders wisten zij, CDA, VVD, PvdA, CU, etc. wat hun te wachten stond qua bezuinigingen.

Uw reactie

Naam:
Bericht: