Gemeente Hellendoorn sluit 2018 af met positief saldo van ruim 1 miljoen euro

Datum: 08-07-2019

17.22 uur - Ondanks de sterk oplopende kosten voor Wmo, zorg en jeugd in 2018 sluit de gemeente Hellendoorn het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 1.048.000. Uit de gemeenterekening 2018 blijkt dat de gemeente profiteert van het economisch herstel en daardoor diverse financiële meevallers heeft. Daarnaast kon de gemeente in 2018 nog een beroep doen op de reserve sociaal domein, waardoor de tegenvallers in het sociaal domein bekostigd konden worden.

Het economisch herstel heeft zich in 2018 doorgezet. Dat heeft voor de gemeente Hellendoorn tot een zeer positief resultaat geleid in de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw en bedrijven. In 2018 heeft de gemeente voor € 13 miljoen aan woningbouw- en bedrijventerreinkavels verkocht. De ontwikkeling van het bedrijventerrein 't Lochter III in Nijverdal is dermate voorspoedig verlopen in 2018 dat er geen sprake meer is van overprogrammering. De uitgifte van meer bouwkavels zorgen bovendien voor meer inkomsten van leges voor bouwvergunningen van € 180.000.
 
Meevallers
Uit het gemeentefonds van het Rijk ontving de gemeente Hellendoorn € 225.000 meer dan was begroot. Daarnaast verstrekte de gemeente in 2018 meer rijbewijzen en identiteitsbewijzen met een positief resultaat van € 81.000. En in de Wmo is er minder een beroep gedaan op het persoonsgebonden budget, omdat er meer van zorg in natura door gecontracteerde zorgaanbieders gebruik is gemaakt. Dit leverde een voordeel op van € 64.000. Ook de uitvoering van participatie en re-integratie viel € 62.000 voordeliger uit dan begroot.
 
Wethouder Jelle Beintema van financiën is niet ontevreden over het resultaat en de uitvoering van de activiteiten het afgelopen jaar. "We hebben in 2018 goede stappen gezet op het gebied van woningbouw en uitgifte bedrijventerreinen. En ook het vaststellen van het beleidskader voor zon- en windenergie is een belangrijk punt. Anderzijds zien we dat in 2018 de kosten voor jeugdzorg en Wmo aanzienlijk zijn gestegen. We konden dat nu nog opvangen via de reserve Sociaal domein, maar in 2019 moeten we echt via een andere aanpak zorgen voor minder uitgaven", aldus de wethouder.
 
Tegenvallers
In het Sociaal Domein kreeg gemeente Hellendoorn in 2018 te maken met diverse financiële tegenvallers. De kosten van Jeugdzorg stegen in 2018 opnieuw sterk door meer en zwaardere trajecten in de Jeugd-GGZ. Ook het aantal cliënten en indicaties in de jeugdzorg nam met 25% toe. Het nadeel in de jeugdzorg is daardoor ruim € 1,1 miljoen. Ook bij de uitvoering van de Wmo zijn de kosten in 2018 sterk opgelopen. Zo vielen de kosten van huishoudelijke ondersteuning € 963.000 hoger uit dan begroot. De kosten voor begeleiding en dagbesteding kwamen € 688.000 hoger uit dan geraamd.
 
Schulden afgelost en daling reserves
In 2018 heeft de gemeente Hellendoorn voor € 5,6 miljoen aan langlopende schulden afgelost, waardoor ook de rentelasten daalden. De reserves van de gemeente zijn in 2018 met € 3,4 miljoen gedaald tot € 14,7 miljoen eind 2018. Deze daling van de reserves wordt veroorzaakt door de tekorten in het sociaal domein. Daarvoor is € 4,7 miljoen uit de reserve gehaald.
 
Raadsvergadering 9 juli
Dinsdag 9 juli staat de gemeenterekening 2018 ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Het college stelt de raad voor om het positieve saldo van de gemeenterekening 2018 te benutten om het tekort op de begroting 2019 te dekken. De jaarrekening 2018 is gecontroleerd door BDO Accountants. De accountant heeft bij de jaarrekening 2018 een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als ten aanzien van de rechtmatigheid. De volledige gemeenterekening 2018 met accountantsverklaring is te vinden op www.hellendoorn.nl/gemeenterekening.
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

De gewone man schreef op 08-07-2019

Goed zo college. Nu jullie verantwoordelijkheid nemen. Gezamenlijk ontslag aanbieden, nieuwe verkiezingen uitschrijven en jezelf niet meer verkiesbaar stellen. Eind goed al goed.

Mitis schreef op 08-07-2019

Hoe naïef kun je zijn gewone man of los jij die problemen even op? De helft van deze problemen heeft Den Haag onze gemeente in de schoenen geschoven.

Jannus schreef op 09-07-2019

Daarnaast verstrekte de gemeente in 2018 meer rijbewijzen en identiteitsbewijzen met een positief resultaat van € 81.000.... Er wordt dus verdiend aan deze documenten? Gekker moet het niet worden.

Pff schreef op 10-07-2019

@Jannus. Ja/nee Door meer te verstrekken dan begroot hebben die ambtenaren iets harder moeten werken want zij willen wel op tijd naar huis, dit heeft een positief resultaat op de personeelskosten.

William S. Burroughs schreef op 11-07-2019

Je zou ook kunnen zeggen dat men het gezien de omstandigheden best goed heeft gedaan. Dat klinkt beter dan het hele college vervangen of ander soort van idioterie. Misschien klink ik nu te positief maar dat is nog altijd realistischer dan zaken roepen die in de praktijk helemaal niet kunnen. Schreeuwen langs de zijlijn laat ik dan ook graag over aan de wildertjes of baudetjes die er in hun waan baat bij denken te hebben maar gewoon blijven steken in het aloude spreekwoord veel geschreeuw maar weinig wol (lees wel heel erg weinig wol). Schreeuwers zijn er niet voor de oplossingen daar ben je denkers voor nodig. En dat is Godzijdank en bij bestaan ook geprezen maar goed ook. Prettige dag.

Mitis schreef op 12-07-2019

@ WSB, wat Wilders betreft kan ik je volgen, Baudet heeft nog niet de kans gehad om wat te alten zien, laten we met hem even wachten tot 2 jaar na de 2e kamer verkiezingen.

William S. Burroughs schreef op 12-07-2019

Aan Mitis. Dat vind ik prima want een blaasbalg loopt vaak langzaam leeg. Prettige dag.

Mitis schreef op 13-07-2019

Haha WSB hier zat ik op te wachten!

Mitis schreef op 13-07-2019

@ WSB, lees in de Volkskrant van vandaag (de 13e) het interessante stuk "Cultuurchristenen" .

William S. Burroughs schreef op 13-07-2019

Aan Mitis. Dat weet ik. Prettige dag.

William S. Burroughs schreef op 13-07-2019

Aan Mitis. Dat je om het stuk te lezen bijna gestudeerd moet hebben is nog tot daar aan toe. Maar dat je er al lezende achterkomt dat veel van deze zogenaamde "cultuurchristenen" ook daadwerkelijk gestudeerd hebben verwonderd mij in hoge mate. En geeft mij het plaatsvervangende schaamtegevoel zo arm als Job te zijn. Daarom laat ik deze romantici vrolijk door oreren en ga richting markt voor een echte Hollandse nieuwe uit de Noorse wateren ... dan heb je tenminste wat. Prettige dag.

William S. Burroughs schreef op 13-07-2019

Tot slot aan Mitis. Een dandy is niet veel meer dan de benaming voor een ijdele man met meer dan gemiddelde aandacht voor zijn garderobe. Tja ... als we het daar van moeten hebben ... Prettige dag.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 13-07-2019

@WSB, intelligente mensen zijn sterk in het verdedigen van onjuiste opvattingen.

De gewone man schreef op 13-07-2019

Mitis. Uw reactie was mij ontgaan. Niks naïef aan mijn reactie. In het bedrijfsleven werkt het ook zo. Bij niet presteren kun je opstappen. Zo zal het hier ook moeten zijn.

Mitis schreef op 13-07-2019

@ Tut, er zijn geen juiste of onjuiste politieke opvattingen, hoogstens opvattingen die jou niet passen.

Mitis schreef op 13-07-2019

@ De gewone man, als het rijk kort op uitkeringen voor het sociale domein in gemeenten en verwacht dat gemeenten het zelfde voor minder kunnen doen, kun je wat mij betreft niet uitsluitend naar de gemeenten wijzen.

De gewone man schreef op 14-07-2019

Je hebt wel een punt. Enkel ze hebben de laatste jaren liggen slapen en niet in kaart gehad / gebracht wie en wat en hoeveel. Verkeerd beleid en niet capabel voor hun functie. U weet denk ik als geen ander hoe het er aan toe gaat in het bedrijfsleven. Denk dat u genoeg voorbeelden gezien heeft in uw loopbaan over de wereld.

Mitis schreef op 14-07-2019

@ Gewone man, in mijn vorige leven heb ik bij een hele grote olieboer gewerkt daar werkten veel heel kundige mensen maar ook blaaskaken tot de 3e macht. Het is niet zo moeilijk om een groot bedrijf te leiden als het geld tegen de plinten klotst.

William S. Burroughs schreef op 15-07-2019

Aan Mitis. Ik was ridder in mijn vorige leven en in het leven daarvoor kasteelheer. En in dit leven holt het achteruit. Prettige dag.

Mitis schreef op 15-07-2019

Net als ik wat heimwee merk ik WSB, het is idd af en toe best saai hier tussen de bomen in dit gat, sorry.

William S. Burroughs schreef op 16-07-2019

Aan Mitis. Carpe diem. Prettige dag.

Mitis schreef op 16-07-2019

Het was even zoeken maar deze dekt de lading aardig: Balnea vina venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam faciunt balnea vina venus

William S. Burroughs schreef op 16-07-2019

Aan Mitis. Die arme Claudius Secundus toch.. Prettige dag.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 17-07-2019

Realiteit is dat de Gemeente Hellendoorn op zwart zaad zit, en dus gigantisch probleem heeft: “Er is 22 miljoen nodig om de begroting tot 2022 sluitend te krijgen. Wat lees ik in bovenstaand bericht; Positief resultaat - profiteert van economisch herstel - diverse financiële meevallers - zeer positief resultaat - dermate voorspoedig - ontving meer dan was begroot - positief resultaat - voordeel - voordeliger dan begroot - niet ontevreden - goede stappen - schulden afgelost - rentelasten daalden... . Potverdorie, we worden gemanipuleerd: Framing: Wie een frame gebruikt, probeert via woorden, en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop anderen naar de werkelijkheid kijken te beïnvloeden.

Geronimo schreef op 17-07-2019

@tut, heb me afzijdig gehouden, omdat Mitis het in zijn eerste reactie al zegt. Ik had de lokale politiek graag de schuld in de schoenen geschoven, en ook wel gedaan, maar nu dit bekend is, moet je het gewoon eerlijk toegeven. Zelfs Wierden komt er nu niet zo goed vanaf. Dus Den Haag kan wel zeggen dat we er straks een extraatje bij krijgen, maar die word voor velen teniet gedaan door extra kosten, bv parkeren.

Mitis schreef op 17-07-2019

Zal wel een selectieve presentatie zijn van dat wat wel gelukt is. De bloopers laten we gewoon achterwege. Weet je TUT, zo'n flut cursus marketing kost weinig, 2 a4 tjes met kreten en de wereld ziet er al weer beter uit. Het stoort mij het meest dat ze ons burgers voor zo dom houden en denken dat we hier intrappen.

William S. Burroughs schreef op 17-07-2019

De kloof tussen de oppositie en de coalitie in de Hellendoornse gemeenteraad lijkt groter dan ooit. Goede intenties en pogingen om nader tot elkaar te komen ketsen steeds weer af op een muur van onderling wantrouwen - vandaag in tubania. Dit gaat vrees ik het grootste probleem worden om tot oplossingen en maatregelen te komen. Prettige dag.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 17-07-2019

Precies, ‘cherry picking’, kersen plukken; Een buitenstaander die alleen naar de geplukte kersen kijkt, ziet niet de mindere exemplaren en kan daardoor de verkeerde conclusie trekken dat alle kersen in de boomgaard net zo mooi zijn als de geplukte kersen. Daarbij wordt er geen rekening gehouden met de selectie die de kersenplukker heeft gemaakt tijdens het plukken. Dit kan zowel bewust als onbewust gebeuren. En daarbij een positief resultaat noemen ze € 1.048.000,-, dit lijkt veel meer dan een € 1 miljoen, zoals ze een schuldbedrag benoemen. Haha, je zegt dat ze ons burgers voor dom houden, inderdaad wordt vanuit ivoren toren naar beneden gekeken. Vandaar dat megalomane hoge gemeentehuis, met glazenpui, waardoor ze naar het klootjesvolk beneden kunnen kijken.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 17-07-2019

@Geronimo, het zal beide wel zijn; beleid Den Haag én knuppels bij de gemeente.

Mitis schreef op 17-07-2019

Simpel voorbeeld van selectieve informatie naar de burger, de winkels en bank boven de parkeergarage worden dik gesubsidieerd, iemand al bedragen gezien?

Geronimo schreef op 18-07-2019

@Mitis, als er al informatie naar buiten komt, dan zullen de bedragen wel zwart gelakt zijn. Heeft het college nl goede ervaringen mee. En wat die subsidies betreft, vergeet je 't Lochter 3.

Mitis schreef op 18-07-2019

@ Geronimo, 't Lochter 3 zegt me niets, vertel....

Geronimo schreef op 19-07-2019

@Mitis, als ik zeg nieuwe politiebureau, is dat voldoende? Ging onder de werkelijke waarde van de grond en is niet de enige. Daarom duurde het zolang, voor er een beetje schot kwam, in de verkoop van deze grond.

Geronimo schreef op 19-07-2019

PS vraag maar eens bij de gemeente wat zij ervoor betaald hebben en waarvoor zij het verkocht hebben.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 19-07-2019

Nog een lijk in de kast: Bastaro BV (Rijssen) en Hegeman Projectontwikkeling BV (Nijverdal) zijn eigenaar van een aanzienlijk stuk grond in fase 3. Ze hebben bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de dreigende afwaardering van hun bouwgrond tot agrarische grond. Dat verlies kan voor hen flink in de papieren lopen. Schadeclaim In het bezwaarschrift vragen de ontwikkelaars de gemeente haar eerdere besluit te herzien en hun gronden in fase 3 in het nieuwe bestemmingsplan Hellendoorn-Noord alsnog te bestemmen tot bouwgrond. Ze willen hier namelijk 88 woningen bouwen. Als dat niet gebeurt dienen ze een forse schadeclaim in bij de gemeente. Het college acht de kans ‘zeer reëel'dat Hellendoorn dan de beurs moet trekken.

gerard schreef op 22-07-2019

Zeg vol bouwen die tip Ommerweg haersingel isakke en aan de ander kant van de isakke vanaf landkracht tot aan de haersingel een supermarkt en industrie bebouwing

Wat ben ik toch een tut! schreef op 23-07-2019

@gerard, grapjas! Wie gaat bedrijf beginnen in Hellendoorn? Aan-en afvoer vrachtwagens naar N35 is al problematisch door alle rotondes en kruisingen. Op bedrijventerrein Nijverdal staan kleine 40 objecten te koop/te huur. Stuk of 50 winkel-kantoorpanden in centrum Nijverdal staan leeg.

Uw reactie

Naam:
Bericht: