Lokaal Hellendoorn wil meer weten over aanbestedingsbeleid in OZJT

Datum: 14-05-2019

07:44 uur - Lokaal Hellendoorn stelt vragen aan het College inzake aanbestedingsbeleid Samen 14 - OZJT. (OZJT Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente)  Hieronder de brief die zij stuurden aan het College van B&W.

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn Postbus 200
7440 AE Nijverdal

Betreft: vragen inzake aanbestedingsbeleid Samen14/OZJT Geacht college,

Wederom zijn er berichten over het slecht functioneren van zorgorganisaties in het kader van Samen 14/OZJT. Schaarse zorggelden worden daarbij oneigenlijk gebruikt of er worden onverantwoorderisico’s mee genomen. Er zijn inmiddels door GroenLinks en VVD zeer relevante vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek door en berichten in dagblad Tubantia. Wij sluiten ons hier graag bij aan.

Lokaal Hellendoorn is steeds kritisch geweest over deze manier van aanbesteden omdat zij van mening is dat de gemeenteraad bij dit soort grootschalige aanbestedingen de grip kwijt is op het gebied van kaderstelling en controle. Ook zijn wij als Lokaal Hellendoorn van mening dat lokale aanbesteding beter en goedkoper is, omdat de zorg beter aansluit bij de behoefte van mensen en erminder ‘geld’ tussen zit. Zie als voorbeeld de aanbesteding van het vervoer. Voor Lokaal Hellendoorn reden het gevoerde aanbestedingsbeleid inzake Samen 14/OZJT te heroverwegen.

Lokaal Hellendoorn heeft een aantal aanvullende vragen, wij vragen u deze vragen te beantwoorden in de commissie Samenlevingszaken van 28 mei aanstaande.

  1. Kan het functioneren van de OZJT en het aanbestedingsbeleid zo spoedig mogelijkgeëvalueerd worden op basis van inhoudelijke resultaten, financiële gevolgen en risico’s o.a.afgezet tegen het beleid van gemeenten die niet mee doen?

  2. Kunnen we het huidige aanbestedingsbeleid in OZJT verband heroverwegen?

  3. Kan de gemeente Hellendoorn toekomstige aanbestedingen zonder het OZJT vrijblijvend

    zonder financiële verplichtingen uitvoeren? Zo ja, wanneer moeten we met de voorbereiding daarvan starten?

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn,

Hetty Ligtenberg-Grondman Thea ten Have
Annemarie Dubbink

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: