3 miljoen tekort op zorgkosten gemeente Hellendoorn over het jaar 2018

Datum: 07-02-2019

09:45 uur - Over het jaar 2018 is er in de gemeente Hellendoorn een tekort ontstaan van maar liefst 3 miljoen euro op de zorgkosten. In een brief heeft het college van B&W de gemeenteraad hierover geinformeerd. Gisteravond is dit besproken in de raadsvergadering. Waarschijlijk loopt het tekort nog verder op omdat nog niet alle facturen over 2018 binnen zijn.  Er is een extern aviesbureau ingehuurd om een en ander in kaart te brengen. Hieronder de brief.

Aan de gemeenteraad van Hellendoorn


Geachte raad,

Eind november 2018 heeft uw raad ingestemd met de voorgestelde ombuigingsopgave om u een sluitende begroting 2020 en een sluitende meerjarenraming 2021-2023 aan te kunnen bieden. Opbrengst van de ombuigingsopgave is een potentieel structureel besparingsbudget van 5 miljoen euro.

De ambtelijke organisatie heeft de ombuigingsopgave na het raadsbesluit opgepakt om het besparingspotentieel in het beleid en uitvoering van de gemeente in kaart te brengen. Tegelijkertijd is de organisatie bezig met het opmaken van de financiën voor de jaarrekening 2018. Daarbij is geconstateerd dat in de laatste periode van 2018 de kosten voor de jeugdzorg en Wmo huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding en dagbesteding opnieuw fors zijn gestegen, waardoor er over 2018 een tekort ontstaat op de inkomsten en uitgaven van het sociaal domein. De eerste analyses laten een tekort zien op deze onderdelen van het sociaal domein van minimaal 3 miljoen euro over het jaar 2018. Dit tekort zal nog verder oplopen. Daarbij zijn we onder andere nog afhankelijk van de facturen over 2018 die nog volgen.

Organisatieadviesbureau

Het college van B&W is afgelopen week geïnformeerd over deze grote financiële tegenvaller voor de gemeente Hellendoorn. Om meer grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein hebben directie en college besloten om een organisatieadviesbureau in te schakelen. Dit bureau krijgt de opdracht om beleid, administratieve processen en werkprocessen door te lichten. Doel is om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen en dat er meer grip is op de uitgaven van het sociaal domein. Daarnaast vragen wij het organisatieadviesbureau ook om met ombuigingsadviezen voor het sociaal domein te komen.

Door de oplopende kosten van het sociaal domein is het college genoodzaakt om nog dit jaar de ombuigingsopgave in gang te zetten. Dit ook gezien het feit dat het tekort uit 2018 ook zijn weerslag heeft op het jaar 2019 en verder.

Tijdens de commissie ABZM+ op donderdag 14 februari aanstaande staat de ombuigingsopgave op de agenda. We geven u dan ook een eerste analyse op het ontstane tekort in 2018 op jeugdzorg, Wmo huishoudelijke hulp, Wmo begeleiding en dagbesteding.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.J.P Willemsen, mevr. A.H. Raven BA.

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Mitis schreef op 10-02-2019

We vinden allemaal goede zorg belangrijk, toch? Dat wordt dan E 200 per huishouden aftikken.

k e schreef op 10-02-2019

Mitis; natuurlijk is dat zeer belangrijk, maar ik vind dat gegoogel met getallen die voor ons burger niet duidelijk zijn in te zien niet prettig, maar ze doen het, om ons te laten geloven dat het niet aan hun licht, en dan huren ze ook maar even een extern bureau in.

Mitis schreef op 10-02-2019

We leven hier niet in een bananenrepubliek ik maak het met een zwaar gehandicapt kleinkind mee, de zorg is hier netjes geregeld - waar voor hulde - en dat een buitenstaander eens kijkt of het beter / efficiënter kan daar lijkt me niets mis mee. Euro's groeien hier niet aan een boom.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 10-02-2019

@Mitis dat klopt, zorg voor gehandicapten is perfect voor zover ik in mijn omgeving daarover hoor. Alhoewel bij aanvragen van meer hulp wordt de noodzaak wel aangedikt, om zo meer zorguren te krijgen. De gezondheidszorg is zelf ziek, kosten voor managers, kwart van de werktijd van verpleegsters, therapeuten, artsen etc. is nodig voor de administratie en overleg. Er is veel kostbare technologie gekomen om aandoeningen op te sporen, terwijl de de ontwikkeling van geneesmethoden de laatste 30 jaren niet spectaculair is meegegroeid. Zoals Marx al inzag, is met zijn allen in opstand komen, een stap om de situatie te veranderen. Statement van alle gemeentes?

Mitis schreef op 11-02-2019

Marx? Verlangt Tut naar een socialistische heilstaat? Verdiep je eens de situatie in Venezuela. En lees hoe een met geld strooiende socialist - uitsluitend om meer stemmen te verkrijgen - een land naar de afgrond hielp. Ook linkse politici zijn slechts voor zichzelf bezig.

Wat ben in toch een tut! schreef op 11-02-2019

@Mitis, dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Marx is misbruikt om heel verkeerde ideeën te rechtvaardigen.

Janneman schreef op 12-02-2019

Zoals bij elke andere instelling en bedrijf is het ook de taak van het bestuur van de gemeente om een sluitende begroting te hebben. Een gat van € 3 mio is toch echt wel een brevet van onvermogen. Het dan vervolgens extern laten oplossen bevestigd dat onvermogen.

Mitis schreef op 12-02-2019

Het was slechts een vraag Tut...

Wat ben ik toch een tut! schreef op 12-02-2019

@Janneman, bij het Rijk werden de deskundigen wegbezuinigd, intern overgeplaatst naar andere functie en daarna werden weer deskundigen van buitenaf ingehuurd, die zich weer moeten inlezen in hele materie.

Hannabest schreef op 13-02-2019

Jaren ik de G zorg gewerkt. Mijn ervaring : steeds meer managers en adviseurs met mooie theorieën Die het geld bedoeld voor zorg opsouperen. Uitzendbureaus die ook een graantje meepikken Steeds minder ervaren en vertrouwde handen aan het bed. De zorg is uigeholt. terug naar eenvoudig zorg verlenen waar nodig en al dat gedoe er omheen schrappen. Een goed opgeleide vaste medewerker die zorg ziet als een roeping en goed als mogelijk anderen wil helpen daar gaat het uiteindelijk om. Weg met externen uitzendbureaus en overschot aan zinloze managers.

Uw reactie

Naam:
Bericht: