Nieuwjaarstoespraak burgemeester Anneke Raven ‘Denk niet zwart, denk niet wit, denk niet zwart-wit’ (Frank Boeijen)

Datum: 02-01-2019

22.23 uur - Vanavond werd in het Huis voor Cultuur en Bestuur de nieuwjaarsreceptie gehouden en werden de kampioenen uit de gemeente Hellendoorn gehuldigd. Burgemeester Anneke Raven hield een nieuwjaarstoespraak. Aansluitend huldigde zij, samen met Aart Stegeman, waarnemend voorzitter van de BLOS, de kampioenen.

 
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Anneke Raven:
 
 
Dames en heren.
Heel hartelijk welkom.
Fijn dat er u er bent.
Goed dat we elkaar, zoals te doen gebruikelijk, het beste voor het nieuwe jaar
kunnen wensen.
Ik hoop dat u allen een goede jaarwisseling hebt gehad.
Gelukkig is het rustig gebleven in de gemeente en dat betekent dat ik ook een
goede jaarwisseling heb gehad.
Wat precies de schade is, weten we overigens nog niet.
Dit was onze eerste jaarwisseling als opa en oma.
In november is ons eerste kleinkind geboren, een prachtige kleindochter.
Door de geboorte van ons eerste kleinkind besefte ik weer eens te meer, wat
echt belangrijk is in het leven: geluk en goede gezondheid.
 
Ook het college van burgemeester en wethouders heeft van dichtbij ervaren
hoe kwetsbaar ‘goede gezondheid’ is.
Wethouder Dennis op den Dries kreeg te horen, dat de leukemie teruggekeerd
was.
Hij heeft zijn stamceltransplantatie in het ziekenhuis gelukkig goed doorstaan.
Hij hoopt binnenkort weer langzaamaan aan de slag te kunnen.
En ook diverse collega’s in de ambtelijke organisatie van de gemeente
Hellendoorn werden geconfronteerd met een ernstige ziekte.
Het zijn deze ingrijpende gebeurtenissen, waardoor je je realiseert wat er echt
toe doet in het leven.
Kort terugkijkend op het jaar 2018, was afgelopen jaar een jaar met extremen.
We hadden de heetste zomer ooit met een heftige droogte en met ingrijpende
gevolgen voor agrariërs.
We hadden opnieuw aardbevingen in Groningen en vervolgens het
kabinetsbesluit om de gaskraan dicht te draaien.
Begin vorig jaar werden we in onze gemeente opgeschrikt door veel dodelijke
ongevallen en ernstig gewonden.
Verschrikkelijk voor de omgeving en ook bij onze brandweer en politie ging dat
niet in de koude kleren zitten.
Fijn dat er ook vanavond weer vertegenwoordigers van brandweer en politie
zijn.
In maart hebt u een nieuwe gemeenteraad gekozen en kwam er een nieuw
college bestaande uit CDA, Groen Links, Christen Unie en D66 die onder de titel
Duurzaam, Durven Doen aan de slag is gegaan.
Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin er weer werd gekampeerd hier in
de hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur.
En dat alles om een bouwkavel in Hellendoorn Noord te verwerven.
 
De N35 stond gelukkig niet alleen op de lokale agenda.
De politiek in Den Haag heeft voor het eerst ervoor gezorgd dat de minister
echt aan de slag moet met deze steeds drukker wordende rijksweg.
Met dank aan lokale, regionale en provinciale bestuurders!
Een goede samenwerking in de lobby heeft tot mooie resultaten geleid.
Op naar het vervolg.
Aan het eind van het jaar werd de Grotestraat heropend na een grondige
opknapbeurt.
Wat is het mooi geworden!
Nu maar hopen dat ook ondernemers willen investeren en het centrum
regionale aantrekkingskracht krijgt.
 
Dames en heren,
Nederlanders eindigden het jaar 2018 pessimistischer, dan dat ze het jaar
begonnen.
Nederlanders zijn nog steeds optimistischer dan de jaren hiervoor.
Maar de positiviteit lijkt snel weer te verbleken.
Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Eind 2018 hebben de pessimisten in Nederland weer de overhand gekregen.
Ik behoor niet tot de pessimisten.
Ik ben realistisch en zie bovenal uitdagingen in plaats van problemen.
We staan in 2019 allemaal voor nieuwe uitdagingen in ons persoonlijk en
werkend leven.
Laten we die uitdagingen vol vertrouwen aangaan.
Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te
zetten.
Laat deze uitspraak van Dominee Martin Luther King ons houvast zijn in 2019.
 
Uit het recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt ook
dat meer mensen in (de laatste maanden van) 2018 vinden dat politici in Den
Haag onbehoorlijk met elkaar omgaan.
Die opvatting deel ik.
Niet alleen de wijze waarop politici met elkaar omgaan, is soms onbehoorlijk.
Ook de wijze waarop mensen elkaar soms bejegenen, getuigt van weinig
respect.
Open staan voor elkaar en naar elkaar luisteren, is er niet altijd bij.
Ruimte voor nuances al evenmin.
Zonder de feiten of werkelijke achtergronden te kennen, hebben we ons
oordeel klaar.
En via sociale media geven we onze ongezouten mening.
En daar blijft het vaak niet bij.
Demonstraties en bommeldingen, digitale scheldpartijen om anderen te
overtuigen van je gelijk worden ingezet.
Geen middel wordt geschuwd.
Of het nu gaat om zwarte piet, edelherten in de Oostvaardersplassen,
vaccineren of windmolens.
Zomaar een paar voorbeelden.
Dat is een trend die we echt moeten keren in 2019.
Nuances zijn juist van wezenlijk belang.
Frank Boeijen bezingt het mooi: Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwartwit,
maar denk in de kleur van je hart.
Ik zou bijna zeggen: er zijn niet voor niets vijftig tinten grijs.
In alle ernst, laten we de nuance tussen zwart en wit meer koesteren.
 
Juist al die tinten grijs en de verschillen tussen mensen onderling, geven het
leven kleur en geven de samenleving kleur.
Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, zou het leven wel heel eentonig en saai
worden.
Maar laten we wel met respect met elkaar en met elkaars mening omgaan.
Beste inwoners, beste ondernemers, beste raadsleden,
De grootste uitdaging waar we met elkaar in 2019 en de volgende jaren voor
staan is de energietransitie.
De extremen in het weer dit jaar hebben eens te meer duidelijk gemaakt, dat
ons klimaat écht aan het veranderen is.
Internationaal, nationaal én lokaal moeten we nu echt aan de slag om
duurzame energieopwekking mogelijk te maken en ons energieverbruik terug
te brengen.
De urgentie is groot.
Weerman Gerrit Hiemstra gaf afgelopen najaar een indrukwekkende lezing hier
in het theater.
Hij presenteerde het aanwezige publiek de wetenschappelijke feiten van de
klimaatverandering die gaande is.
Hij roept ons vooral op, om plannen nu ook echt uit te voeren.
Daar zullen we met elkaar gevolg aan moeten geven!
2019 wordt ook het jaar waarin we voor de jaren 2020 en daarna moeten
bezuinigen.
Met name de kosten voor de zorg rijzen de pan uit.
Het is verontrustend dat er zoveel mensen zorg nodig hebben en dan heb ik het
vooral over de jeugd.
 
Als mensen ouder worden is het logisch, maar het is ernstig als er steeds meer
jongeren hulp nodig hebben.
Gemeenten betalen de kosten, terwijl anderen bepalen welke hulp nodig is.
Dat maakt het ook lastig om daarop te sturen.
Bij die bezuinigingen hebben we ook u nodig.
U zult ook gevraagd worden of u wilt bezuinigen op bijvoorbeeld zorg, op sport,
op wegen of groenonderhoud.
Misschien heeft u nog wel andere ideeën.
Of wilt u wel wat extra ozb betalen?
Vragen waar uiteindelijk de gemeenteraad over moet beslissen en u begrijpt
dat dat geen gemakkelijke taak is.
2019 is ook het jaar, waarin we opnieuw naar de stembus gaan.
Op 20 maart voor de Provinciale Statenverkiezingen en de
Waterschapsverkiezingen.
En op 22 mei voor de Europese Parlementsverkiezingen.
Laat uw stem niet verloren gaan en onderschat niet het belang van deze
verkiezingen voor onze samenleving.
Dames en heren,
De Gemeente Hellendoorn heeft de gelukkigste inwoners van Nederland.
Dat is echt iets om te koesteren.
Ik prijs me gelukkig om burgemeester te mogen zijn van deze prachtige
gemeente.
In de gesprekken die ik heb met inwoners, ondernemers, medewerkers van
politie, brandweer, gemeenteraadsleden, vrijwilligers van verenigingen en
medewerkers van de ambtelijke organisatie komt 1 ding altijd terug:
 
‘We zetten ons allemaal met hart en ziel in voor een prettige, veilige en mooie
gemeente Hellendoorn.’
We zijn onderling meer met elkaar verbonden, dan we soms zelf beseffen.
De verbondenheid in de samenleving van de gemeente Hellendoorn is groot.
Koning Willem-Alexander verwoordde dat in zijn Kersttoespraak heel treffend:
“De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde
belang.
Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten
vervagen!
Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe
initiatieven.”
Met deze inspirerende woorden van onze Koning, kom ik tot het slot van mijn
nieuwjaarstoespraak.
Dames en heren,
Hellendoorn is een gemeenschap van ons allemaal.
Die we samen kleur geven.
Met duizenden vrijwilligers, mantelzorgers, besturen van sportverenigingen,
culturele organisaties en welzijnsstichtingen.
Zij leveren allemaal een bijdrage, elke dag weer.
Daarmee vormen zij de stille meerderheid, die van onze gemeente een zeer
prettig leefbare en gelukkige gemeente maken.
Ik spreek uit ervaring, als ik zeg:
onze samenleving herbergt vele bijzondere mensen met indrukwekkende
verhalen, die aandacht verdienen.
Daarom wil ik u vragen: maak van 2019 het jaar van de aandacht.
 
Sta open voor elkaar, heb aandacht voor elkaar en bovenal luister naar elkaar
zonder oordelen. Dat maakt een samenleving hecht en nog veel mooier.
Ik wens u, namens het gemeentebestuur van Hellendoorn, een goed, gelukkig,
gezond en aandachtig 2019.
Dank u wel.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Wat ben ik toch een tut! schreef op 03-01-2019

Uit bovenstaande tekst: “””Eind 2018 hebben de pessimisten in Nederland weer de overhand gekregen. Ik behoor niet tot de pessimisten. Ik ben realistisch en zie bovenal uitdagingen in plaats van problemen.””” Tja, de tranen springen hiervan in mijn ogen. Natúúrlijk zijn hoogopgeleide, grootverdieners optimistisch en zien ze geen problemen; gewoonweg omdat ze géén echte problemen hebben! Zij hoeven er niet van wakker te liggen of ze elke maand de boodschappen kunnen betalen; zij hebben geen angst dat hun wasmachine, koelkast of CV-ketel het begeeft; zij hoeven niet op buienradar te kijken of het flink gaat vriezen, zodat de gasrekening hoger gaat uitvallen; zij hoeven er niet verlept uit te zien omdat ze vaak naar de kapper kunnen gaan en in luxe modezaken hun kleding kunnen kopen; zij hoeven geen kou te lijden omdat ze goede leren schoenen kunnen kopen en in de winter niet op goedkope kunststof gympen hoeven te lopen; zij hoeven niet met kiespijn of slecht passend kunstgebit te blijven lopen omdat de tandarts te duur is; zij hoeven niet te vereenzamen omdat ze vaak visite kunnen uitnodigen en daarbij volop hapjes en drankjes in huis kunnen halen; zij hoeven niet in weer en wind te fietsen om zo benzine te besparen; zij hoeven zich niet vernederd te voelen omdat er op hun neergekeken wordt; zij hoeven niet bang te zijn hun baantje te verliezen, omdat juist de laagbetaalde banen ingepikt wordt door Oost-Europeanen, integendeel hoogopgeleiden profiteren juist, omdat ze voordelig hun riante woning kunnen laten schilderen en verbouwen door deze goedkope arbeidskrachten.

D.J. schreef op 03-01-2019

Ik was even bang dat de reactie van Tut langer zou zijn dan de nieuwjaarstoespraak maar dat viel gelukkig uiteindelijk mee, ik denk overigens dat zij / hij wel de spijker op de kop slaat.

Oud bekende schreef op 03-01-2019

Mede mensen met een gezond lijf en redelijk verstand die vinden dat ze te weinig te besteden hebben hoeven voor het vinden van de dader slechts in de spiegel te kijken.

Geronimo schreef op 03-01-2019

@Oud bekende, net nu werkenden een loonsverhoging krijgen. Maar dit is slechts omgekeerde prijscompensatie of zo je wilt, het creeren van inflatie, waarmee de economische neergang alweer is ingezet. De kosten van vele producten, zelfs levensmiddelen, stijgen meer dan de loonsverhoging. Dus de overheid heeft,onze koning mooi in zijn hemd gezet met de kersttoespraak. En de gemeente maar mooi weer spelen dankzij die vele vrijwilligers, want als die er toch niet waren.

Pff schreef op 03-01-2019

Luister naar elkaar? En vervolgens drukken ze een kinderboerderij door je strot. Ambtenaren en luisteren kan je niet in één zin gebruiken.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 04-01-2019

@Oude bekende; ik bedoel mensen die rond bijstandsniveau leven en nauwelijks uit deze situatie kunnen opklimmen. En mensen die door factoren van buitenaf, zoals tegenslag, pech, een ongeluk, faillissement, conflict of reorganisatie op werk, echtscheiding of ziek gezinslid in de problemen komen. De hypotheek moet wel afbetaald worden, wanneer je huis onverkoopbaar blijkt.

William S. Burroughs schreef op 07-01-2019

Over zwart wit gesproken. Die Cornelis Gerrit van der Staaij heeft wel lef om zomaar een deel van God's schepping af te keuren. Dan is het toch maar goed dat iedereen met zijn eigen pakje naar de molen moet. Want hoe leg je dit uit aan de molenaar? Moest hier even wat van zeggen want zoveel godsdienstwaanzin maak je per slot van rekening niet elke dag meer mee anno 2019. Prettige dag.

Oud bekende schreef op 08-01-2019

Inderdaad stuitend. Ik heb hoofdschuddend de hele vertaalde tekst gelezen. In de Volkskrant stond een aardige opmerking over de vertaling van de USA tekst.To deny wordt in de tekst vertaald in ontkennen. Beter vertaald zou zijn ¨afwijzen of verwerpen¨ dan is het niet meer dan een mening. We leven in een vrij land dat mag wat mij betreft ik lees wel meer onzin in meningen. Jammer dat er te veel aandacht voor deze onzin is, maar ja de pers is blij met dit soort onrust.

William S. Burroughs schreef op 08-01-2019

Aan Oud bekende. En toch is er met deze dwaling nog reden tot optimisme. Cornelis Gerrit van der Staaij heeft met name naar zijn achterban een bepaald soort van voorspelbaarheid. Zo wilde de beste man tot zo'n 5 jaar geleden geen vrouwen op bestuurlijk niveau in zijn partij. Daar is hij inmiddels tot inkeer gekomen en dus gloort er hoop in 2024. Het is natuurlijk jammer dat dit zo lang moet duren maar God's wegen zijn dan ook ondoorgrondelijk. Maar zoals er waarschijnlijk tijdens het avondmaal in huize van der Staaij gezegd zal worden: zolang de lepel rechtop in de brijpot staat treuren wij nog niet. Tot slot moet ik toegeven dat ik af en toe wel jaloers ben op zoveel naiviteit om toch snel weer blij te zijn met mijn eigen redelijk grote hoofd. Prettige dag..

Oud bekende schreef op 08-01-2019

@ WSB: Dummheit schuetzt vor Strafe nicht

Hendrik schreef op 09-01-2019

In maart hebt u een nieuwe gemeenteraad gekozen? Nee deze zitten er nu omdat ze niet willen samenwerken met de partijen die de burgers van Hellendoorn werkelijk gekozen hebben! En landelijk is dat al niet veel beter, kiezersbedrog.

William S. Burroughs schreef op 09-01-2019

Aan Oud bekende. En de Duitsers hebben het weer van het oude Rome: Ignorantia legis non excusat. Prettige dag.

Uw reactie

Naam:
Bericht: