Lokaal Hellendoorn stelt vragen over verdiepte aanleg Baron van Sternbachlaan

Datum: 06-11-2018

8.56 uur - Lokaal Hellendoorn heeft In aanvulling op de begroting 2019 vragen aan het college van de gemeente Hellendoorn gesteld, inzake de N35, Nijverdal Oost.

 

Gemeente Hellendoorn T.a.v. het College van B&W
 
Nijverdal 4 november 2018
 
Vragen verdiepte aanleg Baron van Sternbachlaan.
 
 Is het terecht dat deze kruising onder de Crisis-en herstelweg valt.
Was het niet altijd zo dat deze kruising passend moest binnen de planning van de werkzaamheden van het combiplan. De scope van het combiplan rechtgevend is tot oplevering, hierop de regels van de oude tracewet voor 1995 van kracht waren.
 
 De bedoeling van het rijk was om de volgende kraal aan te pakken in de N35 tussen het in aanbouw zijn combiplan en oostelijk deel Baron van Sternbachlaan, en het traject Wierden-Almelo.
 
 Met welke concrete zaken is de wethouder bezig om de geluidsoverlast voor bewoners te verminderen.
 
 Is de wethouder van mening dat omwonende, mensen uit de omliggende wijken uit de gemeente Hellendoorn voldoende zijn betrokken bij het participatie proces. Dit vanaf de verkenning. Dit in het kader van de MER.
 
 Heeft er een werksessie plaats gevonden, onder andere door RWS,gemeente en Antea, er gebrainstormd is over manieren om de kosten van de halfvariant te verlagen (ten opzichte van de eerdere doorberekening van Antea). Wat waren de uitkomsten en is er iets mee gebeurd.
 
 Was de overeenkomst die in 2015 ondertekend is, inzake de vastelling van een voorkeursalternatief en de daarop volgende planuitwerking en realisatie voor de aanpassing van de N35 Nijverdal-Wierden al niet zo bindend dat nieuwe planvorming niet mogelijk was.
 
 Wil de gemeente belanghebbende ondersteunen bij hun beroep bij de Raad van State. (wijkverenigingen). In de vorm van juridische bijstand en door het vrijgeven van alle informatie die van belang kunnen zijn tijdens dat beroep.
 
Graag zien wij onze vragen beantwoord tijdens de Raadsvergadering van 6 november 2018.
 
Met vriendelijke groet, namens Lokaal hellendoorn,
Thea ten Have, Jan Veneman, Frans Runneboom, Hetty Ligtenberg Annemarie Dubbink, Matthijs Knobben, Henri Geugies, en Gerard ter Horst
 
 

 

 

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Arie schreef op 06-11-2018

Spellingcorrectie stuk?

Uw reactie

Naam:
Bericht: