Lokaal Hellendoorn stelt vragen over energiebesparende maatregelen

Datum: 07-10-2018

19.33 uur - Lokaal Hellendoorn stuurde een brief met vragen aan het college van de gemeente Hellendoorn over energiebesparende maatregelen. Onderstaand de brief.

 
Betreft: Energiebesparende maatregelen
 
Hellendoorn, 5 oktober 2018.
 
Geacht College,
Lokaal Hellendoorn beseft als geen ander het nut en de noodzaak van het verduurzamen van onze gemeente. De voorgestelde doelen zouden we dan ook graag helpen realiseren op een wijze die onze inwoners begeleid in het verduurzamen.
 
Stap 1 in verduurzamen is en zal ook altijd blijven het nemen van energiebesparende maatregelen. In onze gemeente zijn veel particulier, veelal oudere woningen, waar nog een enorme slag te slaan is in isolerende maatregelen.
Energie wat niet gebruikt of verspild wordt hoeft niet -alternatief- te worden opgewekt.
 
Volgens Lokaal Hellendoorn is het dan ook zeer waardevol om huizenbezitters een warmtescan te kunnen aanbieden, om hen bewust te maken van de energie die simpel verspild wordt. Een warmtescan is een zeer simpele manier om isolatie gebreken vast te leggen via infrarood foto's. De rode kleur op de foto geeft de plaats aan waar het meeste verlies optreedt.
 
  
Mogelijk zal dit mensen motiveren om besparende maatregelen te nemen.
Resultaten zouden kunnen worden besproken met energiecoaches die advies en inzicht geven over de te treffen maatregelen, kosten, opbrengsten en subsidie mogelijkheden.
Wij vragen ook extra aandacht voor mogelijkheden voor mensen met een smalle beurs.
 
Steeds meer gemeenten met ambities op het gebied van duurzaamheid laten een warmtescan maken vanuit de lucht om het verlies van de daken inzichtelijk te maken. Zo gingen een aantal
 gemeenten in 2008 hier al mee aan de slag o.a. Nijmegen, Soest, Amersfoort, Assen, Delft, Zoetermeer enz. In België zijn er succesvolle voorbeelden van scans met behulp van drones, dit is uiteraard nog voordeliger en milieuvriendelijker.
 
Lokaal Hellendoorn heeft de volgende vragen aan het College:
 1. Bent u het met ons eens dat een warmtescan effect kan hebben bij bewustwording en het
 stimuleren van energiebesparende maatregelen?
  2. IshetCollegebereidvoordezeenergiebesparendemaatregelenbeleidoptestellenente investeren en hier een budget voor beschikbaar te stellen?
  3. Bentubereiddeprovincietevragenomhiereenbijdrageintedoen,vooreventuelehogere kosten en Hellendoorn eventueel als pilot gemeente te maken voor Overijssel?
 
Graag willen we schriftelijk antwoord op onze vragen voor de fractievergadering van 18 oktober.
 
Namens de fractie en steunfractie Lokaal Hellendoorn, Gerard ter Horst, Frans Runneboom,
Dennis Meijerman en Ben Kattenbeld
 
BIJLAGEN: 1
 
BIJLAGE:
Globale berekening, besparing:
Lokaal Hellendoorn heeft een goed alternatief, en doet het anders.
Terugdringen CO2 uitstoot, rentmeester zijn voor onze natuur en omgeving, meer inkomen genereren voor onze inwoners. We doen het allemaal en veel meer en beter dan de plannen voor
 de 200 meter hoge windmolens in onze mooie natuurlijke omgeving.
 
Muurisolatie:
Wij willen op energie besparen door het isoleren van woningen, minder gasverbruik is minder CO2 uitstoot. Landelijk hebben nog ongeveer 25 % van de woningen geen spouwisolatie, wat in Hellendoorn ongeveer 3600 woningen zijn. Muurisolatie bespaart gemiddeld 400 m3. gas per jaar, voor alle nog te isoleren woningen is dat alleen voor spouwisolatie een besparing van 1.440.000 m3 gas.
De investering ligt rond de €1200,- De investering is in 4 a 5 jaar terug te verdienen.
 
Dakisolatie:
Bij dakisolatie ligt het percentage nog te isoleren woningen hoger.
De kosten hiervoor zijn ongeveer €2000,- voor de binnen zijde van een dak van 70 m2 en ook hiervoor geldt tussen de 4 of 5 jaar is dit terug te verdienen. De gasbesparing ligt hier rond de 600 m3 gas per woning per jaar. De besparing is ook hier ongeveer €400,- per jaar.
 
Totaal gasbesparing:
Stel dat hier ook 3600 woningen voor in aanmerking komen, (volgens landelijke cijfers ligt dit hoger) dan kunnen we dus door spouw-en dakisolatie in onze gemeente 3,6 miljoen m3 gas bezuinigen.
 
Ons plan bezuinigt 3,6 miljoen m3 gas is 3600000 x0.0097694 MWH = 35169 MHW Een windmolen van 2 tot 4 MHW draait met 2000 vollast uren 4000 tot 8000 MHW
 
Onze besparing en CO2-reductie is meer dan 4 van de 200 m hoge windmolens zullen opbrengen en we genereren een verhoging van de inkomens, die per jaar € 800,- per huishouden zal opbrengen. Deze bewoners kunnen straks jaarlijks €2.8 miljoen meer besteden wat ook onze
economie ten goede zal komen. Het voordeel gaat niet naar projectontwikkelaars, maar naar onze inwoners.
 
We zullen hiervoor een revolverend fonds aan moeten wenden, de opbrengst van de verkoop aandelen kan hiervoor gebruikt worden, eigenaren kunnen geld lenen tegen geen of 1 % rente en betalen het jaarlijks terug door de besparing die ze hebben, het kost dus niets..
 
Hoe werkt het:
Allereerst een Inventarisatie door de gemeente, goede voorlichting.
Offertes aanvragen om zo goedkoop mogelijk in te kopen, bij voorkeur in eigen dorp. En het kan nog beter door de plaatsing van zonnepanelen en warmte pompen
Het revolverend fonds kan ook aangewend worden in een later stadium voor warmtepompen en zonnepanelen maar eerst de woningen goed isoleren.
 
Ps. Deze berekening is ook al voorgelegd aan de Provincie, deze stonden hier positief tegen over.
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

William S. Burroughs schreef op 08-10-2018

De laatste zin klinkt als: 'als een ander in de sloot springt spring ik er ook in'. En had men dus beter niet kunnen plaatsen. Prettige dag.

William S. Burroughs schreef op 08-10-2018

Tot slot. Het klinkt als een kind dat eerst goedkeuring aan zijn moeder vraagt en vervolgens aan zijn vader en daarbij toevoegt dat moeder het ook goed vind. Eigenlijk is het een hele kinderachtige zin die een heel vervelende druk op het onderwerp zet. Prettige dag.

Han schreef op 08-10-2018

Aal LH. Iedereen in onze gemeente weet dat we binnen niet al te lange tijd isolerende maatregelen moeten nemen. Gasprijs wordt als maar hoger en de energiebelasting stijgt ook in het kwadraat. Bijkomend, het is ook nog eens beter voor ons klimaat. Maar hoe denkt LH deze scan te gaan bekostigen? Jullie weten als geen ander dat de gemeente geen geld heeft. Geld uitgeven wat je niet hebt is natuurlijk dom en onverantwoord, en daar gaan wij (inwoners van de gemeente Hellendoorn) de komende jaren van "profiteren".

Wat ben ik toch een tut! schreef op 08-10-2018

Dweilen met de kraan open; zorg dat er veel meer goedkope kleine nieuwbouwwoningen komen voor kleine huishoudens. B.v. Hellendoorn Noord, van de 83 kavels zijn er maar 17 rijtjeswoningen. Er staan nog heel grote kavels te koop van € 188.000,- tot € 230.000,-. Daarop komen natuurlijk enorme huizen die ook verwarmd moeten worden, kleine rijtjeshuizen hebben veel minder energie nodig. Wáárom een onnodige scan, terwijl het logisch is op welke plekken de warmte het huis verlaat. Wacht tot er sneeuw valt, dan zie je wel welke daken het eerst ontdooien. Zet verwarming lager, doe onnodige lampen uit, trek dik vest aan en ga heerlijk onder een plaid op de bank zitten.

H v Henk schreef op 08-10-2018

Weej wat ze in twente zegt,Joa Joa dat zal wa.

Geronimo schreef op 08-10-2018

@Han, en als we niets doen, kost het in de toekomst een veelvoud van wat we nu kwijt zijn. En ik weet zeker dat het nu beoogde bedrag al te laag is gecalculeerd.

Han schreef op 08-10-2018

Tut, misschien moet je het eens in overweging nemen om naar een warm land te verhuizen. Waar ze nog in kleihutjes wonen. Je hebt toch zo te doen met hun, met de armen? Grote huizen en veel verdienen is een doorn je oog.

Han schreef op 08-10-2018

Geronimo, volgens mij bedoelde jij hetzelfde te zeggen als mij, enkel anders verwoord.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 08-10-2018

@Han; grote huizen, dat is goed voor werkgelegenheid (schilders, schoonmakers, tuinmannen, leveranciers van bouwmaterialen etc.) en goed voor WOZ-inkomsten gemeente. De ‘rijken’ betalen hoge inkomstenbelasting. Slim hoor om zonnepanelen en woningisolatie te bevorderen; dit verhoogt de woningwaarde en dus ook hogere WOZ-inkomsten voor de gemeente. Jazekers heb ik te doen met het lot van de ‘armen’, zij kiezen er zelf niet voor om in die situatie te belanden. Door pech, tegenslag kan iedereen arm worden, ook de rijken met mislukte beleggingen en investeringen.

Dirk Jan schreef op 09-10-2018

@tut In de gemeente hellendoorn zijn energie besparende maatregelen nog nooit in de woz opgenomen. LH is goed bezig! Stap voor stap in het tempo van de burgers en niet andersom.

Han schreef op 09-10-2018

Tut, nu zijn grote huizen weer ineens goed. Wat wil je nu eigenlijk. In je vorige reaguursel deed je je beklag over de dure kavels en dat er niet genoeg ruitjeshuizen worden gebouwd.

Geronimo schreef op 09-10-2018

@Han, wij bedoelen helemaal niet hetzelfde (of je hebt het wel heel belabberd opgeschreven). Jij wil het plan niet uitvoeren, omdat er geen geld is. In deze vind ik het juist verantwoord, indien men hiervoor geld op de een of andere manier vrijmaakt cq leent. Door het nu uit te voeren, ben je goedkoper uit, dan dat je wacht tot er eindelijk geld is. @WSB, quizje word geloof ik niet meer geplaatst.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 09-10-2018

@Han, voor het klimaat zijn kleine rijtjeshuizen gunstiger dan grote vrijstaande huizen. Jij dwaalt af van de energiediscussie door te stellen dat ik moeite heb met ‘veelverdieners’. Ondernemers, hoogopgeleiden en anderen die belangrijk, nuttig werk doen , veel uren maken, mogen daarvoor passend beloond worden. Onpasselijk word ik van directeuren van goede doelen die rond de €100.000,- per jaar verdienen, terwijl dit geld door vrijwilligers bijeen wordt gebracht. En heb moeite met politici, bankiers, managers en andere nutteloze bull-shitjobs waarbij verhouding prestatie-inzet tegenover beloning totaal scheef is. Echt nuttige beroepen zoals vuilnismannen, schoonmakers, leerkrachten, verpleegsters, bejaardenverzorgster, boeren etc. zouden veel beter beloond moeten worden.

Han schreef op 09-10-2018

Aan Geronimo. Typisch links gelul, geld uitgeven dat er niet is en aan zaken die totaal overbodig zijn. Iedereen weet, dat we aan de slag moeten om energiebesparende maatregelen te nemen. Wat heeft zo'n nutteloze scan dan voor meerwaarde in dit verhaal. Enkel om te zien waar mijn huis zijn warmte verliest? Overheid en gemeenten moeten maar 1 ding doen. Aanpakken en doorpakken. En zeker geen geld uitgeven aan een scan.

Geronimo schreef op 10-10-2018

@Han, meten is weten. Dus je neemt een representatief aantal huizen, en meet wat er verbeterd of beter kan. Hierop pas je verbouwingen of nieuwbouw op aan. Als jij een zere kop hebt, laat je toch ook eerst scans maken, eer je de chirurg erin laat snijden? Trouwens typisch dat jij alles altijd links gelul noemt. Wat dat betreft, kun je beter je mond houden momenteel, nu het geweldige plan van Rutte, waar niemand van wist, is afgeschoten.

Tom schreef op 10-10-2018

@Geronimo Als ik een zere kop heb een weet waar het door komt laat ik geen scan maken. Als je meer dan 1000/1200m3 had per jaar verbruikt en in een rij of hoekwoning woont moet je aan de bak. Vul je gasstand in op mindergas.nl en zie hoeveel je gebruikt in vergelijk met andere woningen.

Wat ben ik toch een tut! schreef op 10-10-2018

Scan vanuit de lucht, alléén het warmteverlies van de daken is dus zichtbaar. 30% van warmte in huis verdwijnt door het dak. Via plafonds verdwijnt weinig warmte, conclusie: warmte van benedenverdieping verdwijnt door trapgat naar zolder. Kun je beter (schuif-)deur of dik gordijn beneden voor de trap maken.

Geronimo schreef op 10-10-2018

@Tom, ook doorgeleerd? Aangezien beeldspraak jouw niet veel zegt. Lees de 3de alinea (een alinea is het tekstgedeelte tussen twee inspringingen of tussen twee regels wit) nog eens over.

Han schreef op 10-10-2018

Geronimo. Je lult maar lekker een eind heen. Het is wat Tom ook zegt, niet zeuren, maar doen.

Geronimo schreef op 11-10-2018

@Han, zou ik ook zeggen, als ik geen weerwoord had. Volgens mij is begrijpend lezen nog steeds moeilijk voor jou. Eerst zeg je dat wij hetzelfde zeggen, dan corrigeer ik jou en daarna kom je niet verder dan "gelul". Zeer constructief en volwassen.

Maarten schreef op 11-10-2018

De vervuiler betaald, waarom alles centraal willen regelen? Een paar voorbeelden publiceren met wat men kan besparen lijkt mij de beste stimulans, om voor de warmtescans belastinggeld te gebruiken lijkt mij niet de juiste keuze.

Han schreef op 11-10-2018

Geronimo. Kunnen we weer eens geen gelijk krijgen, sta je weer van de zijlijn te bléren. Mijn punt lijkt me zeer duidelijk. Iedereen weet dat ze aan de bak moeten, iedereen weet wat ze te wachten staat en wat ze moeten doen. Maar nee hoor, onze linkse vriend moet, koste wat kost een scan uit laten voeren, desnoods moet er maar geld voor worden geleend. Het geld is er niet, punt. Als jij iets niet kan betalen, dan mag ik aannemen dat je er geen lening voor afsluit. (En daar bedoel ik geen woning mee). Niks geleerd van de crisis?? We leefden allemaal in een grote luchtbel, die uiteindelijk geknapt is. Momenteel gaan we weer die kant op. En waarom noem ik jou links, al die linkse partijen kunnen maar een ding. Meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. En jij Geronimo, wil dit ook. Jou zo gewilde scan is totaal overbodig in dit geval, omdat iedereen weet wat ze moeten doen.

Geronimo schreef op 12-10-2018

@Han,beschuldig een ander niet, van wat je zelf wil. Jij hebt een "llinkse" hobby (wat dat ook mag zijn). Jij wil veel geld uitgeven, zonder te weten waar de pijnpunten zitten. Geld is er niet , zoals jij reeds zegt, maar toch wil jij alles laten uitvoeren zonder een gedegen onderzoek, om te zien wat daadwerkelijk nodig is.. Dat is nu precies wat rechts links altijd verwijt. Verder is er momenteel genoeg geld, alleen geeft deze rechtse regering de lagere overheden minder geld ipv hetzelfde bedrag of hoger. PS lokale partijen zijn niet links of rechts, zij doen gewoon wat in hun ogen nodig is voor de gemeenschap, en de ene keer gaat dat linksom en de andere keer rechtsom.

Han schreef op 12-10-2018

Geronimo, Nog steeds jezelf lekker aan het ventileren? Is slecht voor het milieu trouwens. Zo wordt de aarde nog warmer. Dat deze scan overbodig is lijkt me duidelijk, er zijn vele anderen die er zo over denken. En genoeg geld? Voor het komende jaar heeft onze Gemeente een sluitende begroting kunnen krijgen, voor 2020 wordt het een ander verhaal. We moeten bewust omgaan met energie, maar ook bewust omgaan met ons geld. Het is heel onverstandig om in goede tijden alles maar uit te geven. Om vervolgens in slechte tijden weer te moeten bezuinigen, want dan is het weer huilen met de pet op. Deugt de regering weer niet, en moeten ze weer onpopulaire maatregelen treffen. Kijk maar naar de crisis die we tien jaar geleden hebben gehad. Kijk ook even naar onze huidige situatie, de wereldeconomie staat op knappen. Een volgende crisis zal ik mijn ogen niet lang meer uitblijven Daarom kan je beter zorgen dat je wat achter de hand hebt, ipv zoals links het wil, te gaan strooien met geld. Ik vind dat het huidige kabinet netjes op onze centjes past. Terwijl links voor Sinterklaas wil spelen. En mocht je toch je huis willen laten scannen, betaal het dan lekker zelf ipv met mijn betaalde belastinggeld waar ik mijn hele leven hard voor gewerkt hebt. Die term (hard werken) zal je wel niet kennen, gezien je graag vooraan staat om je handje op te houden.

Lokaal Hart schreef op 13-10-2018

@Geronimo en Han. Ik zou Lokaal Hellendoorn allereerst geen linkse partij willen noemen en zeker niet als het om duurzame energie gaat. Volgens mij kun je trouwens via de wooncoaches een gratis scan krijgen. Die doen het allemaal vrijwillig. Vind ik super dat mensen zich zo inzetten. Voor iedereen is het slim om eerst zoveel mogelijk te besparen en dan pas een warmtepomp of zo aan te schaffen. Dat soort investeringen kosten geld, maar leveren ook geld op. Dat de gemeente zorgt voor een fonds waar mensen die geen geld kunnen lenen gebruik van kunnen maken lijkt me een goed plan. Watt ik alleen niet snap van LH is hoe zij denken dat je als je gas bespaart geen windmolens hoeft te plaatsen. We gebruiken nu al veel elektriciteit en dat wordt alleen maar meer als we elektrisch gaan rijden en elektrisch gaan verwarmen en koken. Dus dat zou ik van hen graag uitgelegd krijgen. Want die redenering snap ik niet en klopt volgens mij ook niet.

William S. Burroughs schreef op 15-10-2018

Olie wordt vanzelf dom. Prettige dag.

Uw reactie

Naam:
Bericht: