Raadsleden bezoeken Sallandse Heuvelrug

Datum: 06-06-2018

18.28 uur - Op zaterdag 2 juni hebben 16 raadsleden van de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden zich laten informeren over de Natura 2000-opgave in de Sallandse Heuvelrug. Het veldbezoek stond in het kader van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000.

 
 
In dit ruimtelijk plan zijn de bestemmingswijzigingen opgenomen die nodig zijn om de natuur te herstellen. Bij Helhuizen in het zuiden van de Sallandse Heuvelrug gaat het om wijzigingen van bos naar natuur. Bij de Zunasche Heide in het oosten van de Sallandse Heuvelrug gaat het om een wijziging van landbouwbestemming naar natuur. Het ontwerp PIP, het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) en overige bijlagen liggen ter inzage van 5 juni tot en met 16 juli 2018.
 
De herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Natura 2000-doelen zijn wettelijk verplicht en moeten gerealiseerd worden om de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, zodat ruimte ontstaat voor economische ontwikkeling.
De Sallandse Heuvelrug is een uniek heidegebied in Noordwest Europa. De maatregelen richten zich op het herstel van de heide en de plant- en diersoorten die daarbij horen. Er ontstaat een open landschap, dat geschikt is als insectenrijk foerageergebied voor diverse diersoorten.
 
Bestemmingswijzigingen Sallandse Heuvelrug
In de Zunasche Heide worden gronden ingericht voor kruidenrijke akkers, natte heide en vochtige hooilanden en er mag niet of nauwelijks meer worden bemest. De bestemming wijzigt, waar nodig, van agrarisch naar natuur. Aan de westzijde van de Sallandse Heuvelrug wordt bos omgevormd naar heide. Hiermee wordt een verbinding gemaakt van de heide met het agrarische gebied. In het bestemmingsplan van de gemeente Rijssen-Holten heeft dit deel de bestemming bos en dat wordt omgezet naar de bestemming natuur. Hier vlakbij ligt een akker (in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten) die nu een agrarische bestemming heeft. Ook deze bestemming wordt gewijzigd in natuur.
 
Grote betrokkenheid van gemeenteraden
Na enkele korte presentaties over de aanleiding en procedures die volgen, hebben de raadsleden op de fiets het natuurgebied bezocht. Tijdens drie stopplaatsen is ter plekke een toelichting gegeven over de maatregelen. De raadsleden toonden een enorme betrokkenheid en hebben veel vragen gesteld. Deze zijn te vinden op www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug. Al met al een hele nuttige middag, waarbij de gebiedspartners Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel uitgebreid in gesprek waren met de gemeentelijke bestuurders.
 
Terinzagelegging ontwerp-PIP
Het ontwerp-PIP Sallandse Heuvelrug, de Nota van Antwoord op de NRD, het plan-MER, de inrichtingsplannen en overige bijlagen liggen van 5 juni tot en met 16 juli 2018 ter inzage. Gedurende deze periode zijn deze plannen digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug. Ook zijn inkijkexemplaren beschikbaar bij de gemeenten Hellendoorn (Willem-Alexanderstraat 7, Nijverdal), Rijssen-Holten (Schild 1, Rijssen) en Wierden (Pouliestraat 3, Wierden) en op het provinciehuis (Luttenbergstraat 2, Zwolle).
Indienen zienswijze
In de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen. Dit gebeurt bij voorkeur digitaal via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Sallandse Heuvelrug en nummer 3879970’. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw zienswijze in te dienen.
 
Meer informatie?
Op 13 juni 2018 kunnen alle geïnteresseerden tussen 15.00 – 21.00 uur de inloopbijeenkomst bezoeken in het Buurthuus ’t Hexel aan de Hexelerweg 32 (NIJVERDAL). Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Annemieke Delnaay, a.delnaay@overijssel.nl, 038 499 74 55. Kijk ook www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug.
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

William S. Burroughs schreef op 07-06-2018

Kwetsbare natuur en economische ontwikkeling klinkt als een bosuil in de kroeg. Of als een alcoholisch drankje bij de kapper. Het moet allemaal weer heel wat lijken maar het klinkt gewoon als VVD. Prettige dag.

Geronimo schreef op 07-06-2018

PIP, Natura2000, MER, PAS, LTO, NRD; de participatie voor de burger word steeds eenvoudiger. Hoort PIP bij Natura 2000, gebruik deze dan de gehele tijd samen, Maw het word de lezer niet gemakkelijk gemaakt. PS Waarom lees ik verder niets over de KH uit SWE of hebben we deze nu niet meer?

Wat ben ik toch een tut! schreef op 07-06-2018

@Geronimo: KH/SWE[ :) ]=RIP[ :( ]

Mitis schreef op 07-06-2018

@ WSB, humor jouw aversie tegen de VVD-ers. Ik snap het helemaal, beetje jaloezie en je hebt vast niet zo´n mooi sjaaltje. De meesten zijn kakkers zonder geld maar de echten betalen - via belastingen - wel al die toeslagen van al de linkse prutsers en hand op houders...

Wat ben ik toch een tut! schreef op 07-06-2018

@Geronimo; je wilt meer weten over KH/SWE op de Sallands Heuvelrug: wetenschappelijke studie van de universiteit van Wageningen over de doorstart van de Nederlandse korhoen: https://www.wur.nl/upload_mm/2/8/6/0b10fe42-5f01-47ab-9bdb-729e3d0cf5a5_AlterraRapport2498_LR.pdf

William S. Burroughs schreef op 07-06-2018

Aan Mitis. Ben niet zo jaloers aangelegd en voor zo'n sjaaltje veel te bescheiden. Bij een eventuele revolutie zal ik met mijn hoofd niet op een t shirt staan maar enkel met mijn naam in de kraag. Toch sta ik als linkse prutser regelmatig met mijn mond vol tanden tussen al die economische lichten. Dat moet haast wel verbazing wezen want ook ik betaal gewoon belasting. Prettige dag.

William S. Burroughs schreef op 07-06-2018

Tot slot aan Mitis. Mocht ik ooit in een waas van verwarring lid worden van de VVD. Dan geef ik u hierbij een volmacht om mij dan per direct op te laten nemen. Want dan is het goed mis met mij. (knipoog) Prettige dag.

Mitis schreef op 07-06-2018

@ WSB, beloofd!!! Niet dat ik grote liefde voor die club heb, maar een alternatief zie ook niet....

Mitis schreef op 07-06-2018

Geniet nu even van: Beth Hart & Joe Bonnamassa - Sinner's Prayer

Lokaal Hart schreef op 09-06-2018

Ik hoop dat raadsleden er wat aan hebben gehad. Er komen jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers en mensen vinden het terecht een fantastisch gebied. Nijverdallers zouden er best meer trots op mogen zijn.

Uw reactie

Naam:
Bericht: