Lokaal Hellendoorn: wensen van de Molukse gemeenschap respecteren en honoreren

Datum: 11-03-2018

15.25 uur - Lokaal Hellendoorn heeft het college van B&W van de gemeente Hellendoorn een brief gestuurd met betrekking tot de huisvesting van Molukse ouderen.

"Betreft:  Project Lain Lihat Lain, Molukse seniorenhuisvesting
 
Geacht college,
 
Sinds 2012 is een werkgroep van de stichting Bunga Tandjung, de gemeente en voormalige woningstichting Hellendoorn(nu Reggewoon), actief bezig met het onderzoeken van wensen en mogelijkheden voor specifieke huisvesting, voor de 1e en 2e generatie Molukse ouderen. 
De bestaande eengezinswoningen zijn te groot, het dagelijks onderhoud te omvangrijk en de woningen zijn niet aangepast voor mensen met een beperking. De Molukse gemeenschap wil graag dat de huisvesting aansluit bij de gezamenlijke achtergrond, vestigingsgeschiedenis, cultuur, taal en tradities van de Molukkers. Vanaf het begin is uitgangspunt geweest de locatie voor ouderenhuisvesting zo dicht mogelijk te situeren bij de Molukse kerk, het Molukse wijkcentrum van Bunga Tandjung en de  Molukse wijk. De locatie oude Spoortheater voldoet aan deze wensen.
 
Er zijn inmiddels zeer concrete plannen gemaakt voor de locatie oude Spoortheater, waarbij de hoek Parallelweg en Schoolstraat uitgangspunt was, en uitgegaan is van appartementen van 75m2.
 
Lokaal Hellendoorn is van mening dat we de wensen van de Molukse gemeenschap moeten respecteren en honoreren. Dit burgerinitiatief zal bijdragen aan het welzijn van de mensen en heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. Ook zal daardoor doorstroming plaats vinden. Wij zijn hierover de afgelopen jaren regelmatig met de werkgroep in gesprek geweest.
 
Het verbaast ons recent te moeten horen van de werkgroep Lain Lihat Lain dat zij zich terugtrekken uit de gesprekken met Reggewoon. Reggewoon presenteerde nieuwe plannen voor de locatie  van het voormalig Spoortheater, met zorgaanbieders en gaven de werkgroep te kennen dat de Molukse ouderen een locatie achter op het terrein toegewezen krijgen en de appartement aanzienlijk kleiner zullen worden. Daardoor zijn ze te klein voor een twee persoons huishouden.
 
De Molukse gemeenschap is verbolgen en boos door dit bericht, voelen zich niet serieus genomen en gehoord.
Lokaal Helendoorn is van mening dat er recht gedaan moet worden aan het verzoek en de gewekte verwachtingen aan de Molukse gemeenschap.
 
We verzoeken het college op korte termijn de werkgroep Lain Lihat Lain en Reggewoon uit te nodigen om tot een oplossing te komen, waarbij recht gedaan wordt aan het verzoek van de Molukse gemeenschap.
 
Wij vragen het college schriftelijk te reageren op ons verzoek.
 
Hoogachtend,
 
BurgerBelang,                              Gemeente Belangen,                    HOP,
 
Frans Runneboom                       Jan Veneman                                Dick Goossen"
 
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Mitis schreef op 11-03-2018

Soms is het heel simpel: Artikel 1 Grondwet - Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Egbert Soepenberg. schreef op 11-03-2018

De brief van Mitis is niet aan de orde! . Het heeft niets te maken met discriminatie !! Het probleem is mensen aan het lijntje houden. Het is een bekend fenomeen in deze gemeente. Wat is dat fenomeen? Mensen dingen beloven , welke met een pennestreek zonder overleg gaat veranderen. Dat verdienen wij als inwoners van onze mooie gemeente Hellendoorn niet , maar zeer zeker niet onze gerespecteerde Molukse gemeenschap . Nu net voor de verkiezing reageerd slechts 1 politieke partij . Waar blijft de rest?

Mitis schreef op 11-03-2018

@ Egbert Soepenberg, ik heb het niet over discrimineren, ik wijs er op dat als er huizen of flats beschikbaar zijn of komen die beschikbaar horen te zijn voor iedereen binnen de doelgroep ongeacht hun afkomst.

Jos schreef op 12-03-2018

Lokal hellendoorn wil zoveel...elk initiatief wordt toegejuicht. Hoe willen ze straks alles gaan betalen. Toezeggingen schrappen of belastingen omhoog?

jan veneman schreef op 12-03-2018

Wij zullen zien. sommige mensen staan midden in de samenleving. tijd voor verandering. En kunnen denken in veranderingen. Zoeken naar mogelijkheden, en niet onmogelijkheden.

Geronimo schreef op 12-03-2018

@jan veneman, jij vond het ook tijd voor verandering en stapte uit de politiek. Toen je daarna naar mogelijkheden zocht, vond je het toen toch onmogelijk om er daadwekelijk uit te stappen?

Han schreef op 12-03-2018

Jan Veneman. Veranderingen kosten geld. Dit geld zal ergens vandaan moeten komen. Ben het niet vaak met Jos eens, maar hier heeft hij wel een punt.

Mitis schreef op 12-03-2018

Zoals gebruikelijk voor verkiezingen wordt meer beloofd dan waargemaakt kan worden.Over woningtoewijzing gaat Lokaal Hellendoorn niet. Hier worden valse verwachtingen gewekt om stemmen te trekken. Etnisch woningen toewijzen hoe begrijpelijk ook kan echt niet. Iedereen mag zijn voorkeuren hebben maar gewoon achteraan aansluiten en dat geldt voor iedereen.

Uw reactie

Naam:
Bericht: